18. února 2014

Projev před hlasováním o důvěře vládě

Projev poslance Simeona Karamazova přednesený na 6. schůzi Poslanecké sněmovny před hlasováním o důvěře vládě Bohuslava Sobotky.

 
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, 
 
dovolte mi několik poznámek k programovému prohlášení vlády z pozice akademického pracovníka, z pozice vysokoškolského učitele a z pozice ještě stále vědeckého pracovníka.
 
Podpora vzdělávání, školství, vědy a výzkumu je cíl každé vlády. Není pochyb o tom, že vzdělaní lidé jsou schopni aplikovat výsledky vědy do praxe a jsou základem prosperity společnosti. Na tom se jistě shodneme napříč politickým spektrem. Programové prohlášení tyto cíle obsahuje a je to v pořádku. Není to však žádné překvapení, je to samozřejmě nutnost. Překvapení by bylo, kdybychom v programovém prohlášení vedle formulace cílů, které už stejně formuloval někdo jiný v minulosti, nalezli také konkrétní a funkční návod, jak se ke zmíněným cílům dostat. Není to samozřejmě jednoduché, toho jsem si vědom. Přesto bych čekal, že programové prohlášení alespoň náznak řešení obsahovat bude. Neobsahuje.
 
Jako opoziční poslanec ale budu rád a přeji vládě, aby se alespoň něco ze zmíněných cílů vlády splnilo. Ne proto, že bych levicové vládě tak fandil, ale proto, že vzdělání, věda a výzkum jsou naše společné priority.
 
Děkuji za pozornost. 
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

poslanec PČR
zastupitel statutárního města