Program vlády – fráze místo reálných řešení

16. února 2014
Program vlády – fráze místo reálných řešení

Bohuslav Sobotka dnes bohužel nerozptýlil, ale naopak zintenzivnil obavy, že jeho středolevicová vláda neví kam má Česká republika směřovat, natož jak se vypořádat s největšími aktuálními problémy.

Jeho dnešní televizní vystoupení bohužel souznělo s programovým prohlášením vlády, které je taktéž plné obecných frází, protimluvů a prázdných floskulí, které nemohou pomoci občanům České republiky.

Předseda vlády zároveň slibuje snižování nezaměstnanosti a zvýšení minimální mzdy, které povede naopak ke zvyšování nezaměstnanosti, a to zejména u lidí, kteří mají na pracovním trhu nejslabší postavení.

Očekávali bychom, že v reakci na odezvu zaměstnavatelů a na základě zkušeností z praxe bude vláda naopak hledat cestu ke snížení nákladů na zaměstnance. Efektivní by to bylo zejména u nejvíce ohrožených skupin, jako jsou čerství absolventi. Míra nezaměstnanosti jen v posledním roce stoupla například u absolventů se středním odborným vzděláním s výučním listem o více než deset procentních bodů.

Prázdné fráze by v tomto případě mělo nahradit například další uvolnění podmínek pro uzavírání dohod o provedení práce, podpora vytváření částečných úvazků slevami na pojistném zaměstnavatelů nebo vytvoření podmínek pro pružnou pracovní dobu.

Mgr. Martin Kupka

místopředseda strany
starosta