6. února 2014

ODS navrhla do Rady ÚSTR renomovanou právničku Jaroslavu Janderovou

Občanští demokraté navrhli do nově volené Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) renomovanou právničku Jaroslavu Janderovou. Ta se dlouhodobě věnuje právní pomoci obětem II. a III. odboje a je místopředsedkyní občanského sdružení Publicum Commodum, které se prostřednictvím vzdělávacích akcí a vydavatelské činnosti snaží zvyšovat povědomí o historických událostech spojených s bojem proti totalitě.

  
„Jaroslava Janderová se dlouhodobě věnuje právním otázkám spojeným s historickými etapami, během kterých se naše země ocitla pod nadvládou totalitní moci, tedy nacismu a komunismu. Je to erudovaná právnička a osobnost, která může pomoci vrátit Ústavu pro studium totalitních režimů respekt,“ uvedl ke kandidátce ODS předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.
 
„Už v prvních dnech fungování nové vlády jsme svědky snahy zejména komunistů a některých dalších levicových poslanců navrhovat zákony, které relativizují minulost a zločinnost minulého režimu. Předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik nedávno v debatě o lustracích prohlásil, že některé zmetky minulosti je třeba odstranit. V zásadě s ním souhlasím. Abychom tak mohli činit, potřebujeme fungující Ústav pro studiu totalitních režimů. Také proto jsme navrhli Jaroslavu Janderovou, která se studiu komunistické totality dlouhodobě věnuje,“ dodal Zbyněk Stanjura.
 
Jaroslavu Janderovou podpořila i poslankyně ODS Miroslava Němcová, podle níž volba dobrých kandidátů nové Rady ÚSTR může zabránit postupnému rozkladu této instituce, který zahájily personální změny již na přelomu let 2012 a 2013: „Tehdejší události vedly de facto k rozvratu ústavu, na němž se podíleli zejména komunisté s bohatým přispěním sociálních demokratů. Hrozí, že badatelské práce nebudou pokračovat, aby nám ozřejmily, co se v minulosti dělo, kdo jsou pachatelé a jaké místo zaujímají v naší společnosti. V této situaci má přijít osobnost, která zná ústav zevnitř a bádání v této oblasti je jejím celoživotním tématem.“
 
„Považuji za alarmující, že nedávno zastavila členství ústavu Platforma evropské paměti a svědomí, kterou jsme přitom v minulosti sami iniciovali. Mám obavy, že ústav je infiltrován komunisty. V ústavu přitom působí desítky špičkových vědců, jejichž životy byly nekompetentním zásahem narušeny. Rolí nových členů musí být tyto škody - jakkoliv hluboké - napravit a znovu ústavu umožnit, aby svobodně zkoumal naši minulost. Co nejrychleji by měla pokračovat také digitalizace svazků. Archiv by měl být svobodně přístupný veřejnosti a každému, kdo se zajímá o své předky a průběh totalitního období,“ uvedla před novináři Jaroslava Janderová. 
 
Novou Radu ÚSTR zvolí senátoři – 2 členy z kandidátů navržených Poslaneckou sněmovnou, jednoho kandidáta podle návrhu prezidenta a 4 členy z kandidátů navržených příslušnými sdruženími. 
 
Jaroslava Janderová je od roku 2006 členkou ODS, v současnosti vede oblastní sdružení na Praze 1, kde je také městskou zastupitelkou. Spoluvlastní bluesjazzový klub Ungelt.