19. ledna 2014

Projev v rámci politické diskuse

Dámy a pánové,

Jsem členkou ODS. Nestydím se za to, naopak. Jsem hrdá na to, že jsem již 15 let aktivní členkou. A i když byly momenty, kdy jsem vážně přemýšlela, zda to má ještě smysl, zůstala jsem. Ne proto, že jsem něco od strany potřebovala. Ne,prostě jsem to jen nechtěla vzdávat bez boje.

Před pár měsíci mě několik lidí požádalo, abych šla na kandidátku strany pro volby do PSP. Upřímně přiznávám, že se mi do toho nechtělo. Přesto jsem výzvu vyslyšela, postavila jsem se k úkolu čelem a aktivním přístupem (sobě vlastním) jsem objela města a vesnice, mluvila s občany, vysvětlovala, naslouchala. A i když volby dopadly neslavně, já osobně jsem získala přes 1000 preferenčních hlasů a přeskákala několik kolegů na kandidátce. A to vše v kraji, kde hejtmanství patří komunistům!

Kolegyně, kolegové, čekají nás eurovolby a na podzim veledůležité komunální volby a někde rovněž senátní volby. Ani jedny si nemůžeme dovolit podcenit. Doslechla jsem se, že už prakticky nemáme co ztratit.Ale opak je pravdou- můžeme ztratit všechno. Historii strany, jediné tradiční pravicové strany v Čechách, která vrátila této zemi demokratické tradice, vybudovala funkční tržní ekonomiku a postavila nade vše občana a jeho svobody, jako základní kámen moderní demokratické společnosti. Jako jediná pravicová strana v Čechách se můžeme opřít o silnou zeď tisíců našich členů- zastupitelů, starostů, podnikatelů, učitelů, lékařů, studentů, kteří stále straně věří a chtějí pro ni pracovat.

Musíme zabojovat. To že jsme prohráli volby neznamená, že si teď dáme ruce do klína a počkáme na další volby. Ne! Teď to teprve začíná. Poučme se z chyb a vyražme  na novou cestu!

Zvolili jsme nového předsedu, místopředsedy. Ti budou muset sestavit jasnou strategii a definovat srozumitelné cíle a zároveň i kroky, které povedou k jejich naplnění. V té souvislosti však nastavit takový systém komunikace, abychom skutečně do diskuse vtáhli každého našeho člena, který pak bude ochotný vysvětlovat naše kroky dál, občanům, voličům. Musí i nadále platit, to co je zakotveno v našich stanovách, základním článkem je a bude Místní sdružení. Ne jen úzká skupina kohosi, kdo to vše řídí a zařídí.

Naši kandidáti do eurovoleb, starostové, místostarostové, senátoři, v jejich úsilí o obhajobě nesmí zůstat sami.

Nesmíme se zaměřit jenom a pouze na kritiku nově se budující vládní koalice, i když i to bude jedním z našich cílů. Musíme aktivně vystupovat, pokusit se dostávat do médií, komunikovat navenek ale i dovnitř. Do předvolební kampaně zapojit členskou základnu.

To jsou úkoly, které si musíme pro následující roky dát. Pevně věřím, že nezůstane jen u diskuse tady na Kongresu, je potřeba aktivní přístup. A protože i já vnímám politiku především jako službu, ráda bych podporovala naše aktivní členky, starostky, podnikatelky, zastupitelky, úspěšné zaměstnankyně. Ostatně jsme se již začaly aktivně potkávat a diskutovat o našich úkolech a vizích.

Dámy a pánové, jen tak získáme ztracenou důvěru občanů. Buďme aktivní, pochybujme, ale ptejme se, komunikujme, naslouchejme.

Je jednoduché opustit stranu v době krize a znovu se k ní přidávat v době úspěchu, ale takoví členové nejsou vítáni, nejsou přínosem. Přínosem jste vy!

Mgr. Bc. Kateřina Bartošová

předsedkyně místního sdružení
místopředsedkyně oblastního sdružení
zastupitelka

Štítky:
24. kongres K24D