12. ledna 2014

Partie

Hostem nedělního diskusního pořadu TV Prima byl místopředseda ODS Jiří Pospíšil.


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Dobrý den. Pozvání do dnešní Partie přijali poslanec hnutí ANO 2011 Martin Stropnický. Dobrý den. 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Dobrý den. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A místopředseda Občanské demokratické strany a také poslanec Jiří Pospíšil. Dobrý den. 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Dobrý den přeji. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Prezident Miloš Zeman v pátek vyjmenoval několik problémů obecně, které má s nominanty za vaši koalici, mimo jiné zmínil problematické vzdělání, nejasné kompetence pro řízení toho úřadu. A dejme tomu bezpečnostní problémy. Problémy s bezpečnostní prověrkou. Když jsem sledoval reakce koaličních politiků nebo politiků vznikající koalice, tak to vypadalo, že to nepovažují za příliš závažné problémy. Váš názor je jaký, pane Stropnický? 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Ono je vždycky trošku choulostivé vykládat názory nebo myšlenky hlavy státu, já se necítím tím úplně povolán. Ale vycházím z toho, že pan prezident řekl, že jmenuje pana Sobotku 17. ledna. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


On tedy řekl 17. listopadu, ale pravděpodobně se přeřekl. 

 


Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Nepochybně, to se stane. A že potom patrně, a to nebylo řečeno explicitně, ale potom patrně dojde k těm slyšením, že jednotliví kandidáti na ministry budou se moci sejít s panem prezidentem a věci obhájit, vysvětlit, nastínit své představy, to je asi docela důležitá chvíle, to si myslím, že je naprosto legitimní. A tím si myslím, že pro mě to... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Takže ty samotné argumenty nehodnotíte, jestli ty výtky, které prezident měl, byly nebo nebyly závažné? 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Pokud bych měl /nesrozumitelné/ nějaké hodnotit, tak to možná vůči své osobě a vůči těm ostatním, to mně přijde neslušné, vůči své osobě, tak všichni asi tuší, co se z toho týkalo mě, ale doslovně to řečeno nebylo, komentovat to nějak takhle na dálku, třeba polemizovat s panem prezidentem, to já nechci, nepovažuji to za vhodné. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Já se stejně za chvíli zeptám. 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Nepochybuji. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane Pospíšile, na vaše oko a ucho ty prezidentovy argumenty byly nebo nebyly závažné, když to shrnu nedostatečné kompetence, problematické vzdělání z vaší plzeňské univerzity a potom tedy ty bezpečnostní problémy? 

 


Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Ta univerzita bohužel není moje, pane redaktore. Ale jsem Plzeňák a hlásím se samozřejmě k ní. Ale k té vaší otázce. Podívejte se, pan prezident má podle mého názoru právo vyjádřit svůj názor a věcné připomínky ke kandidátům, ale toto, co řekl, není podle mého názoru důvod pro odmítnutí jmenovat navržené ministry do funkce ministrů. Jsme v parlamentní demokracii, a prezident podle mého názoru, ale i názoru většiny ústavních expertů může odmítnout jmenovat navrženého kandidáta na ministra, pouze pokud zde budou určité zákonné nebo ústavní překážky. A paradoxně podle mého názoru platí to, že pouze v jednom případě může jít o zákonnou překážku a paradoxně o tom pan prezident moc nehovoří, a to je lustrační osvědčení pana Babiše, to je otázka, jestli podle zákona ho má mít nebo nemá mít. To je problém, který by podle mého názoru měl pan prezident při jmenování řešit a ne klást obecné otázky o tom, jestli někdo má nebo nemá dostatečné vzdělání. Může to říkat, ale nemůže to být zákonná nebo ústavní překážka pro jmenování. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Vy jste říkal, podle názoru většiny ústavních právníků, nicméně pan prezident citoval minimálně dva rozbory, podle kterých je na něm, jak se rozhodne, zda vyhoví nebo nevyhoví jakémukoliv návrhu pana premiéra? 

 


Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Pane redaktore, pan prezident citoval velmi stručný, nechci říct posudek, spíš věty Ústavu státu a práva a pak vytrhl z kontextu větu z knihy profesora Hendrycha, ale všechny klíčové kapacity typu profesora Gerlocha, děkana právnické fakulty, profesora Přibáně, docenta Kysely, všichni se shodují na tom, že v parlamentní demokracii zkrátka a dobře prezident nemůže jen tak odmítnout jmenovat ministra, to je v zásadě pošlapání parlamentních voleb. My jsme v opozici, nás by mohlo těšit, v uvozovkách, že vláda, která vzniká, má problémy, ale nás netěší, my chceme, aby zde byla politická vláda, vůči které se můžeme vymezovat. A voliči objektivně řekli, že tři strany vládní koalice mají důvěru, dostaly ji ve volbách a měly by tedy vládnout. Pokud dneska pan prezident do toho zasahuje, tak popírá princip parlamentní demokracie, protože vládu má lustrovat Poslanecká sněmovna přes institut důvěry nebo nedůvěry vládě. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Z toho, co říkal pan Pospíšil, mně se zdá, že by si pan prezident měl být vědom toho, že ty názory, o které se opírá, jsou, dejme tomu, menšinové, přijde vám etické tímhle způsobem vykládat ústavu? 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Ale to jsme zase u hodnocení pana prezidenta, a to ode mě nežádejte. To není z nějakého alibismu z mojí strany, ale to mně opravdu, použiju znova toho slova, přijde nevkusné. Já se plně ztotožňuji samozřejmě s tím, co říká pan poslanec Pospíšil, ty volby měly nějak téma, ne, že ho neměly, my jsme v těch volbách v tom součtu těch tří subjektů dostali většinu, která není běžná v těchto zeměpisných šířkách, to 111 je prostě vysoké číslo, a tak jako jsme dostali důvěru u voličů, tak bychom teď měli dostat důvěru i kolegů. A já věřím, že se přes tu stovku určitě dostaneme. A teď holt bychom měli ukázat, co umíme nebo případně, co nám nejde, ale odkládat to a podmiňovat to, mně to chvilkami trošku připadá, jestli můžeme si dovolit malinko nadhledu, jako Tři zlaté vlasy děda Vševěda, kdy vždycky pan předseda Sobotka přinese ten první, druhý, třetí a když přinese třetí, tak se mu řekne, no, a teď  ten čtvrtý. Tak nevím, jestli bude nějaký pátý, ale myslím si, že skutečně je nejvyšší čas, je nejvyšší čas tuhle tu, tohle uskupení podrobit nějakému exekutivnímu testu. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Podle vás tedy, přestože říkáte, že se vám nechce prezidenta hodnotit, tak to na vás působí tak, že přichází s dalšími a dalšími požadavky tedy? 

 


Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Občas mám drobný dojem, že to tak vypadá. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Jedna z těch podmínek, které si prezident stanovil, je přijetí zákona o státní službě nebo služebního zákona, alespoň v prvním čtení v parlamentu, o co tedy podle vás prezident opírá tady ten požadavek, protože ty ostatní personální, dejme tomu, mohou vycházet z toho textu ústavy, že na návrh premiéra prezident jmenuje, ale tady to přeci žádnou oporu nemá? 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

 

Já se přiznám, že, myslím, to byl pan docent Kysela, který se k tomuhle nedávno vyjádřil a argumentoval, a to i neprávník jako jsem já, nemá problém pochopit, že to, že něco projde prvním čtením, právně samozřejmě neznamená příliš, to ještě říkám eufemisticky, to neznamená nic, jo, takže tady ta podmínka je trošku taková pro mě vykonstruovaná. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Jak jí rozumíte vy, nebo o co podle vás může prezident něco takového upřít? 

 


Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Podle mého názoru ta podmínka prezidenta je úplně absurdní, pokud pan prezident zastává názor, že je třeba pro ministra mít lustrační osvědčení, a já ten názor také zastávám, já jsem pro zachování lustračního zákona, stejně jako celá ODS, pak má pan Babiš lustrační osvědčení doložit, ale říci, že když projde v prvním čtení novela lustračního zákona, která, a ten fígl je třeba tady říci, na to média zapomínají, lustrační zákon z roku 2002 má doprovodný zákon, o kterém se moc nemluví 309/2002 a ten novelizuje lustrační zákon, to znamená, pokud projde ten balík změn, o kterém pan prezident hovoří v prvním čtení, tak bude novelizován lustrační zákon a ta podmínka pro ministry bude jednoznačně zrušena. Pokud pan prezident tvrdí, že zákonnou podmínkou ministra je mít lustrační osvědčení, pak se má počkat až bude tento zákon celý přijat a pak ať je jmenován ten, kdo lustrační osvědčení nemá, ale říci, pokud projde zákon v prvním čtení, jmenuji kandidáta, který nemá lustrační osvědčení, je úplně absurdní, to je stejná úvaha, jak to říkal Kysela, myslím, v televizi, jako kdyby se řeklo, je v prvním čtení novela zákona, která mění daně a já začnu od okamžiku, kdy v prvním čtení projde tato novela, platit jiné daně, to je přece nesmysl. První čtení nic neznamená, tam se nehlasuje o zákonu, to je pouze obecná debata, která propouští zákon do druhého čtení, do výboru, a teprve v třetím čtení Poslanecká sněmovna vyjadřuje svoji vůli o tom zákoně, to znamená, schválí ho, anebo ho odmítne, takže to je podle mě požadavek, který je naprosto irelevantní a podle mého názoru ten problém s lustračním osvědčením pana Babiše neřeší. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A on ten požadavek ale není irelevantní, protože ho vznikající koalice bere vážně. Svoláváte mimořádnou schůzi sněmovny, aby se ten balík zákonů schválil alespoň v prvním čtení, takže... 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Samozřejmě, ale to myslím ani tolik, samozřejmě to teďko pan prezident trochu akceleroval, ale vždycky to byla naprostá priorita, vlastně po schválení rozpočtu, ta hlavní, jo, neodkládat práci na tom zákonu a v tom se všechny tři subjekty naprosto shodly, ale nakonec i opozice nemá, myslím, žádné větší problémy s tím, aby tento zákon co nejdříve spatřil světlo světa, aby pokud možno platil, snad by to šlo i od poloviny kalendářního roku, nejpozději od 1. 1. roku příštího, ale víte co, ani v tom, a v tom bych teda polemizoval s panem poslancem, ani v té otázce, zda ministr má mít to osvědčení nebo nemá, jako nepanuje právní jednota, tady je řada různých jako výkladů a já bych v tomhle tom, a teď mě neberte zase jako člověka, který tyhle ty věci podceňuje, to není pravda, ale jestli je tady nějaká priorita, aby už nevládla vláda, která nemá legitimitu Poslanecké sněmovny, tak by se mělo udělat vše, co je v lidských silách, aby vládla konečně vláda vzešlá z voleb. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A to je tedy ten důvod, proč svým způsobem ustupujete prezidentovu diktátu v oblasti, o které jste se teď oba shodli, že vlastně tam nemá prezident co diktovat? 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Já si nemyslím, ale že ustupujeme nějakému diktátu, my jsme jenom přizpůsobili termín zahájení prací na tom zákonu tomu požadavku pana prezidenta, tam jde o posun několika málo týdnů, jo, ten zákon by stejně do Poslanecké sněmovny samozřejmě šel, teď je otázka ale, jaká tam přijde varianta od Rusnokovy vlády. 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Můžu na to reagovat? Protože jsme byli jaksi osloveni také, že opozice nemá nic proti služebnímu zákonu, my souhlasíme s tím, že služební zákon konečně má být přijat, byl také připraven Nečasovou vládou, díky rozpuštění sněmovny už nebyl projednán, ale nemůže být přijat, a totéž říkám za ODS v podobě, jak byl předložen teď  tou poslaneckou novelou. Vždyť sama Rusnokova vláda, to znamená, ne opozice, ale Rusnokova vláda, ke které sociální demokracie má blízko, říká, že ta novela je protiústavní a v rozporu se zákony. A jasně tam říká, že pokud bude přijata ta novela, která teď leží v Poslanecké sněmovně, dojde k obrovským problémům, protože ten služební zákon byl připraven v roce 2002. Od té doby se tady strašně změnil právní řád. Byl přijat nový správní řád, občanský zákoník a tak dále, a je třeba, aby experti upravili tu podobu služebního zákona na nové právní prostředí a to ten Tejc a ta novela, která, o které vy tady hovoříte, nebo o které tady hovoříme, vůbec neřeší, takže jako já říkám, služební zákon ano, je to důležitá věc, ODS je připravena debatovat o podobě služebního zákona, ale my nebudeme podporovat, promiňte, legislativní šlendrián, protiústavní novelu jenom proto, aby se tady splnila podmínka pana prezidenta a pan Babiš mohl být ministrem. To fakt jako, vy sami píšete ve vládním prohlášení, že budete dozírat na kvalitu legislativy a že odstraníte některé nešvary v legislativním procesu z minulého volebního období, ale tahle novela, sám musíte být toho si vědom, v zásadě ten šlendrián dále prohlubuje, to není schvalitelná úprava v tuto chvilinku. 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Pan Tejc, pokud se nemýlím, prohlásil nedávno, že tuto novelu už prezentovali, že se proti tomu nikdo nevyslovil, že ty výhrady přišly až teď, mně to trošku, já doufám, že se mýlím, ale mně trošku vlastně připomíná celý dějepis tohle toho zákona od roku 2002, protože když chcete něco zbrzdit nebo zrelativizovat, no, tak není nic snazšího, než říct, že to a to je v kontradikci s jiným zákonem nebo dokonce s ústavou, že je to samozřejmě, vždycky se říkalo, že to je potřeba, a potom vždycky přišla čárka a velké ale. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane Stropnický, to by vysvětlovalo, dejme tomu, ty námitky, které teď vznesl Jiří Pospíšil, ale pokud jde o premiéra Rusnoka a jeho vládu, to je přeci vláda, která by měla být blízká prezidentovi, prezident sám říká, chci služební zákon a "jeho vláda" na té novele, kterou předkládají poslanci vaší koalice, najde naprosto principiální, principiální nedostatky, to přeci je v nějakém rozporu. 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Tam už můj vhled do toho zákona končí, se přiznám, ale člověk skutečně nemůže jako se věnovat úplně všemu. Jsou na to jiní lidé v našem hnutí, samozřejmě jako v jiných stranách, ale to bychom už museli mluvit konkrétně, protože to je strašně nebezpečné, prostě vypustit jako nějaký balonek takové obecné pochybnosti, která je ale naprosto zásadní, tak se to prezentuje, a teď se kolem toho jakoby točí celá ta debata, to ..., co myslíme přesně, myslíme náměstky, jestli mají být političtí nebo ne? Myslíme přechodnou dobu, která je zásadní pro implementaci toho zákona? Myslíme to, kdo bude jmenovat nebo na čí návrh, kdo bude jmenovat toho nejvyššího jakéhosi státního tajemníka, který bude mít pod sebou ty ostatní státní tajemníky. To jsou docela zásadní věci, jo, včetně finančního pokrytí toho celého transformačního procesu, které je nemalé, jo, čili to už bychom museli být asi hodně konkrétní, abychom si řekli, v čem teda jsou ty neodpustitelné mezery. 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Já si myslím, promiňte, jednu větu, pan Stropnický jasně ukazuje, jak je ta otázka služebního zákona složitá. Bylo by fér, kdyby ta vláda, která vzniká, klidně ať to má jako svůj první bod, ať připraví kvalitní služební zákon, vyřeší protiústavní a nezákonné věci, jak jste sám řekl, pane redaktore, to není námitka opozice, že to je protiústavní, to neříká ODS, to říká vláda blízká sociální demokracii, že to je protiústavní a nezákonné. A pojďme o tom zákonu jednat, my jsme připraveni ho podpořit, ale opět říkám, pokud zde převládá názor, ale má pravdu pan Stropnický, že není jednoznačný, ale je tu převládající názor a pan prezident si ho drží, že je třeba mít lustrační osvědčení, pak podle mého názoru je fér, ať vládní koalice rychle projedná změnu lustračního zákona, upraví tam podmínky pro výkon funkce ministra a ať je pan Babiš jmenován, my budeme proti tomu, my nechceme měnit podmínky pro výkon ministra, my chceme, aby ministři měli čisté lustrační osvědčení, ale je to férové a není to jaksi háv, že skrze služební zákon v doprovodném zákonu, potajmu víceméně, novelizujete lustrační zákon, jo, to je třeba veřejnosti říkat, že to je novela i lustračního zákona... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Jenom teď, teď mi, pane Pospíšile, vysvětlete, tedy, jak by, co byste se svojí 12letou politickou zkušeností té vznikající koalici poradil, když tedy prezident říká - tu vládu nejmenuju, dokud nebudou splněné nějaké podmínky a tohle je jedna z nich, současně říkáte, ta vláda by si to měla dát na svůj, klidně na svoji první schůzi, když ji prostě mít nebude, protože ji prezident nejmenuje? 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Podívejte se, pan prezident něco doporučil vládě, doporučil jí podle mého názoru právní nesmysl, to znamená, že jmenuje někoho, kdo má právní problém, když ten právní problém bude řešen v zákoně, který projde prvním čtením, to i člověk, který není právní, pochopí, že asi není vyřešeno, ten právní problém, já bych považoval za fér, pokud pan prezident hovoří o tom, že je právním problémem lustrační osvědčení, aby vládní koalice se postavila tedy k lustračnímu zákonu a případně ho opravila, anebo, promiňte, vybrala takové kandidáty, kteří nemají problém s lustračním osvědčením. Já tady těžko mohu radit koalici, ale jenom upozorňuji, že kvůli lustračnímu problému jednoho člena vlády se bude rychle novelizovat složitý a klíčový zákon, který upravuje státní službu poměry několika set tisíc státních úředníků. To je všechno. A to podle mého názoru je velký hazard. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Nicméně tímhle směrem ani koalice, ani prezident neargumentuje, oni říkají, služební zákon bychom dělali tak jako tak, prezident říká, jde i o ty odborné záležitosti... 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Dobře, ale...  

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


..., nejde jenom o pana Babiše. 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Dobře, asi cítíte, že je rozdíl v tom, když vezmu zákon, který 11 let je u ledu, který je třeba opravdu podrobit věcné debatě a říká to vláda Rusnoka, je třeba ho upravit na nový občanský zákoník, na správní řád, je třeba to vydiskutovat a je to rozdíl, jestli tato vláda podrobně a kvalitně udělá, třeba během půl roku, a když teď skupina vládních poslanců narychlo předloží novelu, která tyto problémy neřeší a je podle názoru vlády protiústavní a nezákonná, to budeme upravovat na koleni v parlamentu? Já chci vidět, promiňte, ještě jednu poznámku, jak na koleni v parlamentu skupina poslanců slaďuje 11 let starý služební zákon s aktuální podobou právního řádu a upravuje a navazuje služební zákon a občanský zákoník. Já jsem, pane redaktore, byl 6 let ministrem spravedlnosti, nejtěžší v legislativě je provázat nově vznikající právní předpis se stávajícími právními předpisy, na to musíte mít fakt tým expertů, kteří jdou paragraf po paragrafu a to provázání opravdu dolaďují, a to tom zkrátka chybí, a to říká vláda pana Rusnoka. 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


My jsme to chtěli vždycky oddělit, protože to spojení otázka lustrací a otázka zákona o státní službě je prostě nešťastné a to, že to pan prezident teď vlastně jakoby podmínil, tak to svazuje, dostává to do nedobrého světla a kdekdo si může říct, tak to, co řekl tady pan poslanec, ono se kvůli jednomu adeptovi na ministerské křeslo jaksi hýbe s osudy 10 tisíců do dalekého budoucna, to je, myslím, trochu ale přece jenom jakoby divoká interpretace, já nechci být nějak jízlivý, ale vy říkáte, že jste si vědomi důležitosti té normy a že jste potom už nemohli, protože vláda skončila, no, tak si člověk říká, proč se neudělalo v tom mezidobí něco pro to, aby ta norma z roku 2002 třeba za tu dobu tak nezestárla, už tady mohl být nějaký aspoň v jisté fázi rozpracovaný nějaký návrh, čili, ale nemá cenu si teďka jaksi vyčítat nějaké levity nebo ..., my jsme tohle to důsledně chtěli, opakuji, oddělit a kdybyste chtěl můj osobní názor na lustrační zákon, tak ten je trošku odlišný od pana kolegy, já si myslím, že zase, bude to znít samozřejmě v tom kontextu, ale když bychom se pokusili to z toho kontextu té momentální situace odstřihnout, tak mám dojem, že lustrační zákon 25 let po Sametové revoluci, které nastanou na podzim, že jo, tohoto roku, jak všichni víme, takže je čas na nějakou prostě revizi pohledu toho, vůbec na nějaké zhodnocení toho, i na nějaké společenské, v rámci nějaké sebereflexe, protože on nepochybně splnil svoji úlohu a byl nesmírně užitečný a důležitý, ale přece jenom už jsme v nějaké jiné fázi. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A když se tedy vrátíme k tomu služebnímu zákonu, k tomu, co říkal pan Pospíšil, že tedy bude potřeba jít paragraf po paragrafu toho nového služebního zákona a slaďovat ho s aktuálními, aktuálně platnými zákony, máte tedy představu, že to budete dělat ve sněmovně a že to lze tak, aby z toho nevzešel prostě legislativní zmetek, který se bude vzápětí opravovat? 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Když říká i bývalý ministr spravedlnosti a člověk s právním vzděláním, že to je to nejtěžší, co si dovede představit, tak já nemám důvod úplně tomu nevěřit. Ono nejde jenom o to slaďovat to s tím, co náš právní řád zná, ale ono jde vlastně o to slaďovat ještě ty novely mezi s sebou, a to mi přijde teda, já samozřejmě tu zkušenost mám několikaměsíční, z té Poslanecké sněmovny, ale ono i u zákona o státním rozpočtu, kde byly, já nevím, tři stránky pozměňovacích návrhů, tak když to lítá rychle za sebou a když vy máte s plným vědomím odpovědnosti hlasovat o každém tom pozměňovacím návrhu, tak to chce setsakra dobou přípravu a není dobré se spoléhat na ty dirigenty, kteří tam ukazují i zkušeným, jak mají jejich poslanci hlasovat. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Co tedy s tím služebním zákonem budete reálně v sněmovně dělat, teď ho tedy pravděpodobně na 20. ledna sněmovna v prvním čtení schválí, tu novelu, o které tedy Rusnokova vláda říká, že v některých částech je protiústavní. Ta půjde do výboru, začne se zpracovávat a pak bude co, počítáte s tím, že nová vláda využije všechny celé své odborné zázemí a, dejme tomu, jakoby ve Strakově akademii, vyrobí nějaký komplexní pozměňovací návrh, který do té sněmovny půjde, nebo co s tím věcně budete dělat, když sám říkáte, jako je to těžké. 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


První bod, já věřím, že to první čtení nebude exhibicí nejrůznějších projevů, v kterých se především opakují neustále dokola třeba dvě, tři věty, ale ti interpreti jsou v tomhle tom neúprosní. Tak já věřím, že to nebude přehlídka nějaké osobní show, ale že to bude jakýsi v dobrém slova smyslu výkop té práce, ale potom už nastávají otazníky, protože v těch výborech já nedokážu samozřejmě předvídat, jak a kolik bude těch uzlů, které bude opravdu těžké rozplést, to vám říct skutečně nedokážu. 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


A situace je ještě o to složitější, že vedle této novely, řekněme, koaliční novely, která teď bude v tom prvém čtení, Rusnokova vláda připravila vlastní novelu služebního zákona, takže se budou projednávat dvě novely najednou a opravdu tady já, prosím, pana Stropnického, až vznikne vláda, aby k tomu přistoupili, já rozumím tomu, že se snaží vyhovět nějak panu prezidentovi a naplnit jeho nesmyslnou podmínku, je to složité, ale moc, prosím, aby obětí nebyl ten služební zákon, aby poté, co tady vláda vznikne, a jak já říkám, my už chceme, aby vláda tady byla, aby opozice mohla plnit svoji roli, až vznikne ta vláda, tak aby se odborníci z ministerstev, a konkrétně to ministerstvo vnitra, kam spadá tento zákon, zamysleli nad tím, jak dál postupovat, aby se neschvalovaly dvě novely za sebou a nevznikl z toho úplný legislativní zmetek. My budeme určitě chtít věcně o tom debatovat, my z toho nemáme radost, že tady hrozí riziko v oblasti služebního zákona, přijetí takovéto právní úpravy, takže věřte tomu, že až bude tady vláda a přijde-li s věcným řešením tohoto problému, my budeme věcně debatovat o tom, jak má služební zákon vypadat, my máme svůj pohled na věc, je trošku odlišný od té úpravy z roku 2002, ale předpokládám právě tu věcnou debatu, která bude probíhat. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pan prezident v pátek mluvil... 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Promiňte, jenom kratičkou poznámku k tomu, kdo jiný než ti, kteří mají do té exekutivy vstoupit, mají zcela logický a pragmatický zájem na tom, aby ta norma byla kvalitní, protože oni by patrně měli být ti první, kteří se s těmi výsledky nebo plody toho, by měli setkat a měli by z toho v dobrém slova smyslu lepší správy země těžit, jo, čili ta naše participace bude v tom určitě maximální. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pan prezident v pátek vyslovil názor, že by nový služební zákon měl platit k 1. červenci, je to podle vás reálné to stihnout? 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Já si to vůbec nedokážu, pane redaktore, představit. A opět, není ten jen názor můj, jako opozičního poslance, když se podíváte na vyjádření některých neziskových organizací, myslím, že Transparency International mělo vyjádření už v prosinci k tomu, tak ti jasně říkají, že ten zákon bude muset postupně nabíhat, pokud nechceme mít formální zákon, že máme odškrtnuto, máme služební zákon a veřejný správa je dál nekvalitní, tak to budeme muset postupně nabíhat a bude se muset stanovit nějaké období, jak se tedy budou vytvářet ty pozice tajemníků a tak dále, protože nejhorší by bylo, kdybychom, jako se to bohužel stávalo v některých nově přistupivších států k Evropské unii, se formálně splnil úkol, ale zakonzervoval se ten nekvalitní stav, takže já doufám, že vláda... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Tak my jsme si ho teď 10 let formálně nesplnili, tak teď to tedy... 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Jasně. Já doufám, že vláda bude schopna tohle to promyslet a nastavit nějaký postupný rozestup té právní úpravy tak, aby to opravdu vedlo ke zkvalitnění veřejné správy, nikoliv k zakonzervování stavu, který potom už nebude možné změnit, to by byla nejhorší varianta a tady já upozorňuji z oblasti justice, jako člověk, který ví o justici své, že zakonzervování toho stavu, třeba soudcovského, a nemožnost potom dělat zásahy, které by vedly k zkvalitnění toho systému, je horší, než pomalý rozjezd té právní úpravy a postupné zkvalitňování a teprve následně až bude, řekněme, zde kvalitní stav úřednický, takto zakonzervování. 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Je to ..., určitě ten náběhový čas bude značný, první bod, samozřejmě, že to je důležité, samozřejmě, že to všichni chceme, aby to fungovalo líp, ta státní správa, a samozřejmě, že žádný zákon ji neudělá stoprocentní. Ale řekněme, že ta marže té nedokonalosti se zmenší, tak abychom nečekali úplný ráj od toho, jo, ten nenastane samozřejmě. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


To asi nečeká nikdo. 

 


Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


No, ale nezakonzervovat ten současný stav, na to máme samozřejmě eminentní zájem i my, protože za ta různá volební období jsou na těch ministerstvech neuvěřitelné směsice různých personálních skupin, a ten kvalifikovaný nestranický nebo státní úředník je tam prostě v menšině, člověk nemusí být filozof, aby tohle to zjistil, a na těhle těch lidech je potřeba tu státní správu samozřejmě postavit a tam ty podrobit nějakému kvalifikačnímu řízení, kde ..., pokud bude objektivní, tak nepochybně projít nemohou. 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Já jsem to myslel tak, mimo jiné, aby vládní koalice neudělala personální čistku, nedala na všechny úřady své lidi a pak to nezakonzervovala. Takže je třeba najít takové řešení, které pokud vede ke konzervaci, opravdu vybere objektivní odborníky a ne, že tam bude zakotvena nějaká politická elita. 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


To je to poslední, co bychom chtěli udělat a s tím jsme také do těch voleb šli a myslím si, že by nám to skutečně ani neprošlo, i kdybychom to chtěli udělat, ale to bychom byli blázni. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Navíc má vznikající vláda výhodu, že tady teď  byla odbornická vláda, která důsledně aplikovala to odbornické kritérium, takže tam asi žádný... 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Byla to logistická vláda, která udělala určité personální změny, které by podle mého názoru neměly být zakonzervovány. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


V tom se, myslím, shodujete? 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Ano. Ale já bych to ještě protáhl zpátky o několik volebních období dál. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Tak se jenom dostáváme k celkem klíčovému momentu, říkáte, budeme o tom mluvit s opozicí, koneckonců pan Pospíšil to teď také nabízel, na druhou stranu přeci v současné době opoziční strany jsou ty, které se podílely na odkládání účinnosti služebního zákona, na vytváření, dejme tomu, té personální praxe, kterou teď zpochybňujete, jak se vám bude spolupracovat s lidmi, o jejichž práci do téhle chvíle pochybujete? 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Já pevně věřím upřímnosti jejich odhodlání, že s tím chtějí skutečně už něco dělat, já si myslím, že v tomhle tom vykonala své nesmírně pozitivní nějaká občanská úroveň, jako života té společnosti, to, co se tady léta zesměšňovalo, že jakoby ta občanská společnost je něco komického a nežádoucího, ten tlak byl veliký a rekonstrukce státu se nemalou měrou zasadila, ne tím, že vyrobila devět dokonalých zákonných předloh, ale že vytipovala zásadní témata, byla schopna je docela slušně, myslím si, v řadě ohledů zformulovat, a že vlastně trošičku donutila celé to politické spektrum, vždyť to podepsalo, já nevím, 170 nebo kolik poslanců, že s tím souhlasí, jakože toto jsou ty důležité zákony, které je potřeba přijmout, tak to si myslím, že je, že je prostě velký závazek a je to závazek pro celou tu Poslaneckou sněmovnu. 

 


Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Já jenom jednu poznámku, pane redaktore, to je trošku takový mýtus, že předchozí vlády, asi míříte na naše vlády, udělaly vždycky personální zemětřesení a vyhodily všechny odborníky, to není pravda. Já mohu hovořit za svůj úřad, kde většinu ředitelů odborů jsem převzal, když jsem nastoupil do ministerstva, a zůstali tam, protože to byli experti, ekonomičtí experti, právní experti a tak dále, na druhou stranu já teda si říkám, že si myslím, že ministr nemůže měnit na ministerstvu pouze sekretářku, musí mít možnost například měnit náměstky, a mít možnost nějakým způsobem alespoň část personálu toho úřadu ovlivňovat, pokud za to nese politickou odpovědnost. Ten zákon je dobrý v tom, že má nastavit jasná pravidla, aby bylo zřejmé, kde je ta hranice mezi tím úřednickým sborem a mezi těmi lidmi, které může ministr měnit, protože není správná pro mě situace, kdy ministr nese plnou odpovědnost za fungování toho úřadu, za 4 roky, a nemá možnost zase dělat žádné personální změny. 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:


Samozřejmě, ale pohybujeme se v nějaké úsečce. Když jsem já byl ve státní správě v 90. letech, tak bylo v podstatě nemyslitelné, aby se měnili šéfové odborů, to prostě byly nedotknutelné odborné persony, ten nesmírně důležitý středně vyšší, řekněme, článek hierarchie toho ministerstva, na které do značné míry je příprava všech těch důležitých pokladů a dokumentů a návrhů zákonů závislá, a to bylo shodou okolností za ministra za ODS, za pana Zieleniece, a já si nepamatuji, že by se tam dělaly nějaké, nějaké psí kusy. Samozřejmě musely se ty skladby náměstků orientovat podle toho, jaká byla ta koalice, ale tohle to je jedna varianta, o které mluví pan Pospíšil, ale druhá je ta ideální, že tam opravdu přijdete s kufrem, máte s sebou šéfa kabinetu, mluvčího, sekretářku, možná řidiče, protože ten od vás v tom autě slyší skoro všechno, a to je velmi důležité, kdo to dělá, a možná podle velikosti úřadu, malý úřad, dva, malé ministerstvo, dva poradce, velké šest třeba, ale i toto je zřejmě v zemi jako je Česká republika, která potřebuje explicitní údaje do zákonů, tak je potřeba patrně uvést, ale to je samozřejmě ideál, to by potom se ani nemuselo vztahovat na ty náměstky, nikdo si, žádný adept na ministra si nepřeje víc, než aby otevřel dveře a tam prostě stála nastoupená profesionální jednotka, které on dá svoje politické zadání, díky kterému vyhrál volby, řekněme, a ten aparát ho začne zpracovávat v rámci platných zákonů a předpisů, to je ideál. 

 Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Problém je, pane Stropnický, že když ten náměstek udělá potom chybu, tak za to odpovídá politicky mediálně ministr, jo, takže to je fakt najít třeba to vyvážení, já si myslím, že má mít ministr právo zasahovat do managementu toho resortu, ale co říkáte vy, ředitelé odborů, to už je jaksi odborná činnost a tam si myslím, že by ty změny měly být minimální, také říkám, že já jsem své ředitele odboru nechával a neměnil jsem je, byť byli jaksi vybráni za předchozích vlád, a taky tvrdíte sám, vidíte, že to není tak, jak říká, že, říká se za ODS docházelo k personálním změnám, ministr Zieleniec také jaksi dbal na to, aby ta to bylo, aby tam to... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Tam to bylo na začátku 90. let, nicméně, jak vás poslouchám, tak se v zásadě shodujete, takže ta diskuse bude hladká, věcná a můžete se na ní... 

 


Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:


Je to složitý zákon, to je třeba říci. 

 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pojďme k další velké normě, která platí od začátku roku, a to je nový občanský zákoník. Já jsem zaregistroval celkem velkou mediální kritiku ze strany politiků, právníků, váš názor je jaký, pane Stropnický? Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Můj názor je takový, že souhlasím s tím, že to je malé nebo dokonce středně velké zemětřesení a že to klade nesmírné nároky na všechny, kteří ho musí aplikovat, ale teď si vypůjčím trošku větu, která zazněla při kávě před naší diskusí, já to zaklepám, ale žádný avizovaný kolaps se nekoná, jo, já mám trošku pocit, jestli to, nedá se to generalizovat, jestli to není takovéto malověrné, vždycky, když přijde něco ..., a to je zásadní, velkého, jako změna, tak se tak jako říká, že to bude konec světa. Pokud je to dobře připraveno, a ono přes chyby je tam na tom vykonána spousta práce, tak si myslím, že žádný konec světa nenastane a zaplaťpánbůh tady budeme mít nějakou modernější normu, která je nesmírně důležitá... Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Ale to přeci, pane Stropnický, to přeci... Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

..., která je nesmírně důležitá pro každého prakticky v každodenním životě. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Ale to není záležitost jenom přípravy nebo připravenosti té normy, ale všech uživatelů té normy, to znamená, to znamená lidí, a vy máte pocit, že veřejnost je dostatečně informovaná o tom, kde jsou případně tedy ta úskalí aplikace nového občanského zákoníku. Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Především ti, kteří s tím budou pracovat, tak ti musí být připraveni, veřejnost, všiml jsem si, že třeba veřejnoprávní televize, která v tomto smyslu by měla konat, tak do jisté míry konala, ale je otázka, do jaké míry to je dostatečné, to si myslím, že je docela zásadní věc, protože, s prominutím, od čeho jí máme, než aby tyhle ty věci jaksi široce popularizovala a vytrvale, byť to třeba nepřidá na sledovanosti, to je její povinnost v podstatě, ale víte, teďko zase zjednodušení, dovolte mi ho, když vám tady to studio otočí, tenhle ten oblouček obráceně, vás posadí zády do kamery a ty hosty vám posadí do čekárny a řeknou, to je nový model, pane redaktore, a zkuste teďko tu debatu tak, tak budete říkat, že to nejde a že vyloučený a že to, a pak zjistíte, že ono to možná jde, a že to je jakási normální lidská nechuť dílem i lehká pohodlnost se samozřejmě postavit té enormní kupě práce, která bohužel každého v souvislosti s tím čeká, ale to už tak u nových věcí bývá. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vidím, že jste od pana prezidenta převzal vyjadřování v obrazech, metaforách a židovských anekdotách. Doufám, že když zůstanu v té anekdotě, z vašeho pohledu tedy vlastně opravdu nový občanský zákoník převrací některé věci téměř naruby? 


Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

Já jsem rád, že pan Stropnický kouká na tento problém takto konstruktivně, ale on de facto už obhájil ten občanský zákoník a děkuji mu za to, protože tohle je právní předpis, který se připravoval 10 let, paradoxně začala na něm pracovat Zemanova vláda, to není nějaká akce ODS, na žádném zákoně se 10 let nepracovalo. A dovolte mi to ještě říct obecně, my zkrátka zde měli do konce minulého roku zákon z počátku 60. let. Všechny postkomunistické země, včetně Ruska, Rumunska a tak dále, přijaly už nové občanské zákoníky, to je podle mě historická nutnost, pokud chceme mít stejné občanské právo, jako mají Němci, Rakušané a Francouzi. To, že je problém České republiky, že se to dělá 20 let po revoluci, a proto teď to trošku bolí, za to já bohužel nemohu, já jsem byl ministrem v posledních 6 letech a udělal jsem všechno pro to, aby ty práce byly ukončeny. To je ta historická chyba. Měl by jí nově občanský zákoník přijat už v 90. letech a dneska bychom o tom vůbec nevedli debatu. Podívejte se, ten zákon připravil tým expertů, nikoliv politiků, byli tam zástupci většiny právnických fakult, dělali na tom 6 let, dvakrát se to vracelo do Legislativní rady vlády, byla k tomu velká odborná veřejnost, kde stovky právníků se k tomu mohly vyjádřit, veřejnost měla 2 roky na webu ten návrh zákona a mně jako ministrovi poslali občané stovky připomínek, které jsme zapracovali, jako jak chcete ještě víc to projednat. To, že 3 tisíce paragrafů vždycky bude obrovská masa, která bude mít nějaké problémy, to je realita, ale jsem přesvědčen, že to není legislativní zmetek a že občané v určitém období, třeba za 2, 3 roky uznají, že jim tento zákon dává mnohem více práv, než staré občanské právo, a to je to cílem - dát lidem více práv. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

V té diskusi nikdo neříká, že to je legislativní zmetek, ale to, co se říká, je třeba, že od chvíle, kdy byl ten zákon přijat... Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

/Nesrozumitelné/. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

... přijat do jeho účinnosti, byla příliš krátká doba na to, aby se stihl připravit. Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

Pane redaktore, rok a tři čtvrtě, já, prosím, všechny, ať se podívají, jak dlouhá doba byla v jiných státech, v Maďarsku na to bylo půl roku, samozřejmě mohla by to být ještě delší doba, ale já jsem přesvědčen, že rok a tři čtvrtě přesně odpovídá průměru, jak to bylo v jiných evropských státech. V čem byl problém, a za to už bohužel já nemohu, za to může politická krize v polovině minulého roku, že doprovodné zákony, zvlášť ty daňové, se dělalo na poslední chvíli na ministerstvu financí, které tu práci trošku podcenilo, podle mého názoru, a tam je třeba, aby nový ministr financí to velmi pozorně hlídal, ale opakuji, co tu řekl pan Stropnický, zákon je účinný 14 dní, žádný kolaps nenastal, budou vznikat konkrétní praktické problémy, které nebudou zasahovat životy desítek tisíc lidí, budou tam problémy s interpretací určitých ustanovení, a to si právníci zkrátka mezi s sebou vyřeší, anebo to, předpokládám, nová erudovaná ministryně spravedlnosti, profesorka Válková, poté do novely dá. Je logické, když má zákon 3 tisíce paragrafů, že určitá čistící novela bude muset nastat, to bylo i u rakouského občanského zákoníku z roku 1811, který mimo jiné v Rakousku platí dodnes. Rakušané mají 200 let stejné občanské právo, proto ten stát tam tak funguje, a proto ty soudy tam rychle a předvídatelně soudí. A tenhle náš zákon je hodně ovlivněn tou naší právní kulturou a tradicí, která je stejná v Rakousku a u nás, jsme zkrátka střední Evropa, nejsme Rusko, zákon z 60. let vycházel z moskevské právní doktríny, takže jako ten návrat byl nutností, jenom říkám, bohužel 20 let po změně společenských poměrů. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Ještě nerozumím jedné věci, tak vysvětlil jste tedy ty prováděcí předpisy, že za to může, dejme tomu, politická krize loni v létě, pokud jde o další věc, já jsem zaregistroval, že na ministerstvu spravedlnosti teď začala pracovat skupina právníků, která vlastně vykládá nový občanský zákoník, pro nás laik, proč není napsaný tak, aby byl prostě srozumitelný od začátku a je potřeba ho vykládat. Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

Každý zákon, každý zákon, protože je abstraktní, tak potřebuje určitý výklad, ty výklady k tomu daly v konkrétních kauzách soudy, neexistuje zákon, který by nepotřeboval výklad, pak by nebyly soudní spory, protože soudní spor je o to, že já mám pocit, že právo je na mé straně a můj soused má pocit, že právo je na jeho straně. A výklad toho zákona učiní soud ve svém rozsudku, takže tohle to... Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže tahle ta skupina na tom ministerstvu je vlastně úplně zbytečná, protože stejně ji budou vykládat soudy. Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

Samozřejmě, konečné slovo vždycky budou mít soudy, ale je logické, a je to všude ve světě, že každému zákonu vznikají komentáře, i k občanskému zákoníku vycházejí komentáře. A já přesně nevím, jak ta skupina vypadá, ale v době, kdy jsem byl ministr, jsem s takovou skupinou už počítal a chtěl jsem jí poskytnout jako službu veřejnosti, aby, když občanům něco nebude jasno, mohli se zdarma obrátit na stát, nemuseli platit za advokáty a stát jim poskytne v konkrétním jejich případě rychlou radu, nevíme, jak ta skupina teď vypadá, už nejsem 2 roky ministr, ale tohle byl tehdy záměr, to znamená, dát občanům službu, když jim nějaká věc v občanském zákoníku nebude jasná, protože marná sláva, je to právní předpis, a i když je psán relativně jednoduše, tak zkrátka občas pro laika je třeba určitý odborný výklad, to bychom potom nepotřebovali právníky. 


Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Pardon, já myslím, že by bylo nespravedlivé třeba občanům vyčítat, že se dostatečně neseznámili a že se dostatečně neorientují, já myslím, že mají svých starostí dost, aby se slušně uživili a vychovali děti, takže velmi vítám třeba tuhle tu ideu, že stát by měl poskytnout tenhle bezplatný právnický vysvětlující servis. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pojďme se vrátit zpátky k začátku naší diskusi, a to k pátečnímu vystoupení prezidenta Miloše Zemana s těmi výtkami k ministrům. Vy jste říkal, že jste se poznal v té části, dejme tomu, zpochybňující kompetenci k řízení... 

 Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Ale potřeboval jsem k tomu dost fantazie. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A poznal vás na to pan Babiš, ten má jistě fantazie spousta, poznala vás v tom média, nicméně, nicméně pan prezident řekl, vy jste to také zopakoval, že se s jednotlivými adepty na ministry setká, už vás někdo kontaktoval z Hradu ohledně termínu? Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Ne. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A připravujete se na tu schůzku nějak? Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Já se připravuji obecně na to, ať by schůzka byla nebo nebyla, tak já se, včetně víkendů, na to samozřejmě připravuji, a to neznamená, že jsem začal z úplné nuly, to bych rád zdůraznil, ale samozřejmě, že to je, že to je velký stroj a že těch aspektů má skutečně velké množství, je to velký rozpočet, i když, a tak dále, čili ta příprava probíhá zcela nezávisle na slyšení či neslyšení. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Radíte se s někým z bezpečnostní oblasti. Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Samozřejmě. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Zaregistroval jsem, že s bývalým náčelníkem Generálního štábu Jiřím Šedivým například. Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Tam už se fabulovalo to, že bude ..., člověk kolikrát musí jaksi vyvracet nejrůznější fámy, které já vůbec nevím, jak vznikají, ano, je to člověk, kterého si velice vážím, je to člověk, kterého léta znám, byť jsme se teďko X let neviděli, ale není, není jediný, jsou to i někteří lidé z ministerstva zahraničí, kteří se v téhle té oblasti pohybují, tuhle mně volal náš eurokomisař, pan Füle, který je také expertem vlastně na tu bezpečnostní oblast, a sejdeme se příští týden, předpokládám, že budeme mluvit o tom, těch lidí je celá řada, je, jsou to i lidé, kteří zabývají třeba tou logistikou, je to vynikající generál, pan Petr Pavel, s kterým jsem mluvil, je to člověk, na kterém panuje, a to je v těchto zeměpisných šířkách vzácné, na něm panuje mezi mnou a lidmi naprostá shoda, že je člověkem na svém místě, takže těch ..., samozřejmě se současným panem ministrem jsem se setkal asi třikrát už. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A pokud jde o současného ministra Vlastimila Picka, počítáte s nějakou další spoluprací do budoucna nebo vašim nástupem na ministerstvo jeho angažmá skončí. Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

My jsme se toho jenom dotkli, záleží to na mnoha věcech, záleží to, myslím, především na tom, jak se v tomto smyslu vysloví pan prezident, který v té tiskové konferenci po svém prohlášení něco takového naznačil, nejenom stran pana současného ministra Picka, já to teďko nechci nějakým způsobem rozebírat a hodnotit, ale upřímně řečeno, pokud by ten nástup, řekněme, ministrů současných, se měl transformovat v nějaké první náměstkování, tak mi to přijde docela zvláštní, protože by mohla vzniknout vlastně paradoxně nějaká asi čtyřkoalice a to si nemyslím, že úplně reflektuje výsledky voleb. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tam myslím, že není ani tak rozhodující názor pana prezidenta, aby řekl, že pro angažmá pana Picka na ministerstvu obrany do budoucna je důležité v tuhle chvíli, jestli vy ho chcete, jestli chce pan Picek, a na to se ptám? Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Já myslím, že před tím je ten důležitý krok, ne, jestli mě chce nebo nechce pan prezident, protože ono to tak nestojí, ta otázka, ale já myslím, že, já předpokládám, že při našem předpokládaném setkání se k téhle té otázce vyjádří a protože on jí naznačil, tak si myslím, že doufám, že mi ji mezi čtyřmi nebo kolika očima řekne nějak jasněji a pak já se k tomu mohu nějak postavit. My tady můžeme teoretizovat, fabulovat, ale dokud pan prezident v tomhle neformuluje nějak svůj názor, tak já obtížně to mohu komentovat. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Dokud nemáte, pokud nemáte jistotu, že budete opravdu ministrem obrany, tak se vám nechce mluvit o nějakých personáliích? Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Je to mimochodem docela nepříjemné, protože já musím samozřejmě, na tu základní sestavu nejenom myslet, ale já ji musím stavět, já ji stavím v situaci, kdy nevím, jestli mi tam bude někdo nějakým způsobem, sice ne na základě kompetence, ale na základě svého jakéhosi vlivu a úmyslu imputovat, a zároveň ještě neexistuje, a to je důležité dodat, jako přesná dohoda i v té trojkoalici stran náměstků, protože vemte to hypoteticky, že jeden náměstek je přáním pana prezidenta, druhý náměstek je přáním sociální ..., třetí KDU, a vám tam zbude jeden... Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vám tam zbude ten řidič, co si ho přivedete. Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

To bych úplně asi neviděl jako nejšťastnější. 


Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

Jenom takovou repliku, jestli dovolíte, trošku se zastanu pana Stropnického, on je teďko jako v tom pořadu Chcete mě, jak má, myslím, paní Kubišová, nebo kdo, opravdu tak by to postaveno být nemělo, pan prezident by měl jmenovat pana Stropnického, protože tam není žádná zákonná ani ústavní překážka, on by měl dostat šanci 100 dní hájení navrhnout, předložit personální strukturu resortu svoje kroky a pak my jako opozice můžeme případně začít kritizovat, ale měl by to být jasný postup. A já jako, ta debata o odbornících je strašně nebezpečná, protože to zavádí politiku, demokratickou politiku kamsi jinam, pan prezident si trošku plete vládu s Akademií věd, jako zkoumat, jestli budoucí ministři mají nějaké publikované odborné články a tak dále, to je přece úplně absurdní, tohle vede k lobbistickým... Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Na druhou stranu tomu resortu by mohli trochu rozumět. Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

Mohli, no, to je něco jiného, prosím vás, jako rozumět resortu a publikovat tomu články. Ale mně to připadá jako podrývání demokracie, základním mandátem pana Stropnického a kohokoliv jiného je, že ten člověk uspěl ve volbách a bude navržen jmenovaným předsedou vlády a pokud tam není ústavní překážka, má být jmenován, a pak ať dá na stůl program, strukturu, svůj tým a my případně povedeme debatu a povedeme případně kritiku, ale teď je to taková debata, která mi připadá, že vůbec se to do parlamentní demokracie nehodí, jo, a prosím respektujme to, že v parlamentní demokracii, a říkejme to lidem, je klíčové, že ten kandidát má mandát od voličů ve svobodných volbách. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


My to budeme respektovat rádi, aby to respektoval pan prezident tedy. Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Já bych docela rád k tomuhle jenom pár slov. Je hrozně hloupé a vlastně necítím nejmenší potřebu se nějak veřejně obhajovat stran mých kompetencí nebo znalostí toho, já jsem měl možnost v několika podobných vystoupeních něco z toho formulovat, nemyslím si, že bych říkal věci, které by nasvědčovaly tomu, že o tom nemám nejmenšího tušení, ale když už jsme u toho, něco by měl vědět, vláda rozhoduje ve sboru, a vy tam..., je tam hlas ministra životního prostředí, má stejnou váhu jako hlas premiéra nebo ministra financí. A vy, když tam zodpovědně hlasujete o nějakém vládním usnesení, tak prostě musíte, pokud jste skutečně ministr na svém místě, vy musíte na to mít názor, to znamená, že vy musíte mít nějaký vhled do důležité věci, která se třeba projednává v oblasti, já nevím, školství, zdravotnictví, životní..., a tak dále, to není tak, nemělo by to být tak, že tam máte nějaký stručný podpalečník, vy ho honem přečtete, nebo dokonce, že vám někdo brnkne z partaje, jak se máte k tomu vyjádřit, pokud jste ministr, který za to vůbec stojí, za řeč, tak ta vaše, ten váš záběr musí být široký, ale on samozřejmě nemůže jít do bůhví jakých hlubin, takže to jenom navazuji na to, kdo je expert, kdo není expert, a pak je tam taky faktor, těch faktorů je strašná spousta, samozřejmě, ale třeba i faktor určité zralosti, to není věc věku, ale to je věc jakési zralosti, osobnosti, o tom se mluví velmi málo, ale když se podíváme do těch bývalých vlád, teď bez ohledu na to, z jakých jsou stran, tak tam byly evidentně lidé naprosto lidsky nezralí a byla jim svěřena zásadní rozhodnutí. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A v tomhle smyslu tedy za tou sestavou, se kterou pan Sobotka poprvé přišel za prezidentem Milošem Zemanem, stojíte jako za celkem tedy, že ti jednotliví ministři, kteří tam jsou, dohromady, tuším, 17, jsou všechno zralé osobnosti? Martin STROPNICKÝ, poslanec a kandidát na ministra obrany ANO 2011:

Já nejsem premiér, abych ručil za tu sestavu, my samozřejmě jako hnutí tu sestavu nezpochybňujeme, protože jsme toho součástí, my můžeme svým způsobem ručit, ručit za své kandidáty, a to ručíme. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

K tomu asi komentář nemáte. Ještě se v rychlosti pojďme dostat ke kongresu ODS, který bude příští neděli v Olomouci, pokud se nepletu. 


Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

Sobota, neděle, ano. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Sobota, neděle. Úřadující předseda nebo pověřený předseda Martin Kuba teď ve středu, tuším, oznámil, že nebude usilovat o žádnou stranickou pozici, jak to rozhodnutí vnímáte? Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

Já jsem rád, že se Martin Kuba takto rozhodl, myslím si, že v poslední době vůči němu bylo trošku nespravedlivé to, co ve stranické debatě začalo převládat, že by neměl kandidovat a protože on opravdu v posledním půlroce, a řekl jsem to taky tady u vás v jednom pořadu, pro ODS udělal strašně mnoho, od letní krize, kdy ODS se zmítala po skandálu premiéra Nečase, byl jediným, kdo byl schopen udržet to kormidlo a dovést tu stranu k volbám a v zásadě znovu do parlamentu. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže si to teď, lidově řečeno, vyžral. Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

Trošku si to vyžral, politika bohužel taková je, je nespravedlivá, nicméně, myslím si, že v historii ODS bude mít Martin Kuba jaksi pozitivní místo, a to právě proto, co udělal pro ODS v době, kdy nás Nečasův skandál ochromil. Já jsem rád, že se takto rozhodl, protože nebude vystavován, řekněme, dál té debatě, nebude vystavován hlasování na kongresu, nicméně opět říkám, podle mého názoru pro ODS během léta a podzimu odvedl velký kus práce, a to je třeba férově říci, byť to třeba není úplně populární. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Na předsedu v tuhle chvíli oznámili kandidaturu tři lidé - Petr Fiala, bývalý ministr školství, 1. místopředsedkyně Miroslava Němcová a europoslanec Eduard Kožušník. Stále platí, že mezi nimi tím vašim favoritem je Petr Fiala? 

 


Jiří POSPÍŠIL, poslanec a místopředseda ODS:

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
předseda regionálního sdružení
místopředseda strany
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
poslanec PČR
předseda Stínové asociace krajů ODS