Události, komentáře

8. ledna 2014
Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl místopředseda ODS Jiří Pospíšil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


V Událostech, komentářích první místopředsedkyně hnutí ANO Věra Jourová, potom spolupředkladatel zatím poslední verze služebního zákona a poslanec za ČSSD Jeroným Tejc a také místopředseda ODS Jiří Pospíšil. Všem dobrý večer. Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Dobrý večer. 


Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Dobrý večer. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany /ODS/:

 

Dobrý večer. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jednoduchá otázka. Proč je potřeba služební zákon minimálně v tom prvním čtení projednat tak rychle? Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Služební zákon je potřeba přijmout co nejrychleji už proto, abychom byli i nadále příjemci evropských prostředků. Ten zákon se nebude přijímat několik dní, bude se přijímat přinejmenším několik měsíců. A výsledkem by mělo být jeho částečná účinnost již od 1. 7., tak aby mohlo vzniknout Generální ředitelství státní služby a následně od 1. 1. 2015 plná účinnost. To samozřejmě vyžaduje co nejrychlejší předložení. My jsme ten návrh zákona předložili ještě před volbami. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Moc se omlouvám, pane poslanče, jenom čistě technicky. Evropská komise ten, řekněme, nejzazší termín dala na konec roku 2016. Takže znovu se ptám. Je opravdu takový spěch? 

 


Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


My jsme ten zákon předložili již před volbami jako sociální demokraté, ve stejné verzi bez jakékoliv změny jsme jej předložili nyní, předložili jsme jej na základě rozhodnutí vedení sociální demokracie a předložili jsme, jak říkám, ve stejném znění jako v srpnu tohoto, respektive loňského roku. A předložili jsme jej právě proto, abychom konečně jednak splnili podmínku Evropské komise a jednak abychom také zabránili tomu, že se bude nadále politizovat státní správa. My chceme, aby ten zákon byl jasnou garancí pro budoucí státní správu, že s příchodem nové vlády nebudou odcházet odborníci jen proto, že nevyhovují té konkrétní politické straně. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Když se zeptám, paní místopředsedkyně, jinak. Kdyby nebylo potřeba relativně rychle složit vládu a jaksi vyhovět určitým podmínkám, které minimálně ze strany pana prezidenta byly položeny či řečeny, tak byla by svolávána mimořádná schůze někdy na 21. ledna právě pro první čtení služebního zákona? 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Myslím si, že nebyla, abych vám odpověděla přímo. Nicméně ten zákon je tak zásadní pro všechny tři strany koalice, že by byl naprosto jeden z prvních, který by byl schvalován. Takže samozřejmě že není žádným tajemstvím, že se snažíme vyjít vstříc podmínce pana prezidenta, ale i kdyby ta podmínka nebyla kladená, byl by tento zákon jako jeden z prvních. Mě trošku mrzí, že ta okolnost toho, že vycházíme vstříc a že se teď bude schvalovat v prvním čtení tento zákon, že trošku dává do pozadí ten samotný význam zákona, a to že už tady měl být. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Máme před sebou teď v Událostech, komentářích docela dlouhý prostor, kdy se o tom významu služebního zákona budeme bavit. 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Jsem tomu velmi ráda. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mimochodem, jak zní ta podmínka pana prezidenta? 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Já jsem slyšela zprostředkovaně, že zákon by měl projít prvním čtením... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A pak? Jak zní ta podmínka? 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Že zákon by měl projít prvním čtením a slyšela jsem přímo v reportáži od pana prezidenta, že učinil slib při jednání v Bruselu s Evropskou komisí, že Česká republika učiní potřebné kroky co nejdříve k tomu, aby začal proces schvalování služebního zákona. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já tomu rozumím. 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Takto jsem to slyšela. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ale jak zní ta podmínka vůči vládě? 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Že má zákon projít prvním čtením. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A pak bude co? 

 


Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


No, potom jsem se domnívala, že nastane, nastanou potřebné ústavní kroky k jmenování vlády. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


No, mě by to zajímalo, jak přesně z vašeho pohledu zní ta podmínka? 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Takto. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Zní ke jmenování celé vlády nebo zní k tomu, že nebudou potřeba čistá lustrační osvědčení pro některé ministry nebo jak zní ta podmínka? 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Já jsem tu podmínku si vysvětlila takto. Jestli jsem ji slyšela přesně tak, to nevím, ale já ji takto chápu. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vy ji také tak chápete, pane poslanče? 

 Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Já o žádné podmínce kromě toho, jak je zmiňována v médiích, nevím. Já mohu hovořit o obsahu zákona. Já trvám na tom, že ten zákon, který jsme připravili již v srpnu a předložili a který jsme teď zopakovali, je správný krok, je to dobře, že bude předložen. A pokud se ptáte na podmínky nebo to, proč rozhodlo vedení sociální demokracie, proč se ten zákon předloží a proč se bude konat mimořádná schůze, tak... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ne, ptal jsem se na podmínku, jestli, jakou roli hraje služební zákon v případném jmenování vlády. 

 

 

Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


To je otázka spíše na předsedu poslaneckého klubu nebo předsedu sociální demokracie. Já jako jeden z spolupředkladatelů a autor toho zákona jsem vyhověl požadavkům vedení sociální demokracie. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Chápu. Dnes na výjezdním zasedání zasedala vláda v demisi a premiér v demisi Jiří Rusnok ke služebnímu zákonu řekl následující. 

 Jiří RUSNOK, premiér v demisi /nestr./: 


Ke služebnímu zákonu k tomu poslaneckému návrhu jsme přijali negativní stanovisko, protože v té formě, ve které v tuto chvíli se ten návrh nachází, je v podstatě nepoužitelný. Nereflektuje změny v právním řádu v mezidobí od schválení toho původního zákona, je tam dokonce pravděpodobně rozpor s ústavním pořádkem v některých bodech, který se týká práv zaměstnanců, tedy těch budoucích státních zaměstnanců. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane Pospíšile, zajímá mě, jak se díváte na názor premiéra v demisi, že minimálně v té jedné oblasti, kterou jmenoval, je ten zákon, který by měl být teď projednáván v prvním čtení ke konci ledna, v rozporu s ústavou? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany /ODS/:


Já jsem, pane redaktore, si podrobně prostudoval stanovisko vlády a souhlasím s názorem pana premiéra. Ten návrh zákona je legislativní zmetek a není možné ho podle mého názoru, ale i názoru právníků opravit na půdě Poslanecké sněmovny, a to například proto, že ten návrh zákona vůbec nereflektuje, že zde máme nový občanský zákoník, že zde máme několik let nový správní řád a řadu nových předpisů, které je nutné do toho zákona promítnout, a to nemohou dělat poslanci na koleni. To musí tým legislativců probrat paragraf po paragrafu a ten zákon upravit. My se můžeme bavit o tom, že se na půdě parlamentu změní to či ono ustanovení nebo můžeme vést debatu o věcném obsahu toho zákona. Ale legislativně ten zákon není takto možno schválit. A já dávám ruku do ohně za to, že ten parlament to nakonec neschválí, že to je pouze účelový krok, jak zajistit panu Babišovi jmenování být ministrem financí. Jinak ten zákon, kdyby byl takto schválen, tak vůbec v praxi nebude moci fungovat. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Paní místopředsedkyně, Jiří Pospíšil, obrazně řečeno, drží ruku v ohni, tak je teď otázka, jestli mu shoří nebo, nebo ne. To znamená, jak to zamýšlíte s celým tím návrhem, jde opravdu o to, aby prostě prošel formálně prvním čtením, a pak bude, řekněme, vrácen nebo prostě rozebrán na kostičky a složen úplně jinak ve sněmovně? Jak to zamýšlíte? 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Ihned odpovím. Jenom bych ještě reagovala na to, že předchozí vlády měly armádu úředníků na to, aby ten zákon přivedly k účinnosti v takové formě, aby byl ústavně konformní, aby byl v pořádku a aby zefektivnil českou státní správu. Takže to, že my to dnes děláme, cituji, na koleně, to je vlastně vizitka i toho, že se tady předtím s tím zákonem nic nedělo a já to považuju za trestuhodné. Takže já věřím tomu, že se nám podaří během toho schvalovacího procesu připravit pozměňovací návrh toho zákona v takové formě a kvalitě, že ten zákon bude možné schválit. Pracuje na tom teď tým právníků, tým expertů na trojkoaličním půdorysu. A já tomu věřím, že se nám podaří do toho února či března ten zákon dostat do kvality, v které bude skutečně možno ho schválit. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To znamená, že to, o čem jednala dnes vláda, to, co projednávala vláda Jiřího Rusnoka, tak to nebude mít příliš mnoho společného s tím, co bude nakonec schváleno vaší koalicí? 

 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


To je výchozí návrh. A my jsme moc rádi, že ten výchozí návrh do toho legislativního procesu šel a že máme na čem pracovat a kam to posunovat. Pan Tejc je spolupracovníkem... 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, paní místopředsedkyně, Jiří Pospíšil říkal, že z jeho pohledu není možné na něčem tak zásadním pracovat na půdě Poslanecké sněmovny. 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Tak s tím nesouhlasím. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře. Jeroným Tejc. 

 


Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Já bych chtěl říct, že ten zákon má několik desítek stran. My jsme měnili některé části toho zákona. Ten zákon byl schválen a je platný už z roku 2002 a my jsme pouze se rozhodli, že ten zákon nabude účinnosti, a chtěli jsme zapracovat některé změny právě třeba týkající se občanského zákoníku do té novely. Ty změny jsme zapracovali. Já uznávám, že může například dojít k tomu, že tam některá věc může být ještě doplněna. Ale není to tak, že bychom na to zapomněli, že bychom zapomněli na to, že tady je nová legislativa. A chtěl bych poukázat na určitou účelovost toho stanoviska vlády. Takto vypadá stanovisko vlády k tomu stejnému návrhu zákona, který jsme předložili v srpnu, tedy stanovisko stejné vlády ke stejnému návrhu. Tady je stanovisko nové, které je o poznání delší, a to stanovisko je výrazně negativnější. Zatímco to stanovisko ze srpna je pouze stanoviskem neutrálním, tak toto je stanovisko zamítavé. Takže já se ptám, jak se stalo... 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Co z toho vyvozujete? 

 


Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Já z toho vyvozuji účelové jednání některých možná ministerských úředníků, případně ministrů této vlády, kteří připravovali tato stanoviska, protože jinak si nedovedu vysvětlit, že jedno stanovisko je v zásadě neutrální a je obsahově rozhodně menší, kdežto stanovisko nové... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já tomu rozumím, ano. 

 Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


...ke stejnému návrhu zákona, který se opakuje. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


K čemu by jim to bylo? 

 Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


To je otázka možná spíše na ně, k čemu to slouží. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


No, dobře. A vy jste to tady teď popsal svoje podezření, tak se ptám na vaše podezření, k čemu by jim to bylo? 

 Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Já jsem přesvědčen, že mezitím vznikla jiná představa o služebním zákonu na ministerstvu práce a sociálních věcí, které se touto otázkou zabývá, a ta představa toho ministerstva bohužel směřuje spíše k tomu, abychom zachovali některé benefity, jako je příspěvek na dopravu, příspěvek na ošatné, které jsou v tom původním návrhu zákona a které my z ekonomických důvodů při tom spuštění zákona rušíme. To je moje vysvětlení. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Prosím, vydržte všichni tři ještě chvíli, budeme za chvíli pokračovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Zpátky do studia. Jestli jsem dobře poslouchal, paní místopředsedkyně, tak by se z toho dalo vyvodit, že možná, řekněme, zajímavým vedlejším efektem toho prvního čtení služebního zákona bude, že nebude žádný problém s případným pozitivním lustračním osvědčením vašeho předsedy Andreje Babiše. Chápu to správně? 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Já bych to z řeči pana děkana Gerlocha taky dovodila. Ale je to zároveň právní názor, který my jsme věděli už dříve, že ten služební zákon tuto věc přímo neřeší a že i z lustračního zákona nevyplývá přímo povinnost ministra předkládat negativní lustrační osvědčení. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jiří Pospíšil. Zajímá mě váš názor, pane poslanče, na to, jestli celá ta situace, a zajímaly by mě také argumenty, proč si to myslíte, jestli celá ta situace, o které se tady teď bavíme, má nějakou souvislost s tím, že je potřeba v relativně rychlém sledu teď jmenovat vládu. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany /ODS/:


Já si myslím, že ano, protože sice lustrační zákon explicitně neříká, že ministr musí mít čisté lustrační osvědčení, ale je to převažující výklad. Většina právníků se na tom shodne, protože ministr je hlavou správního úřadu, pokud není pouze členem vlády a nemá na starosti žádné ministerstvo. A zkrátka a dobře, účinný služební zákon novelizuje a upravuje lustrační zákon. Já myslím, že by bylo mnohem víc fér, kdyby členové vládní koalice řekli, chceme řešit problém pana Babiše, aby ho pan prezident jmenoval, a proto novelizujeme lustrační zákon. My jako ODS bychom s tím v žádném případě nesouhlasili, ale vůči veřejnosti by to bylo fér a nebyla by to takováto fraška, kdy se tady novelizuje a zahráváme si s klíčovým zákonem, a to je služební zákon. A dovolte mi ještě jednu poznámku, která ukazuje na pokrytectví zástupců vládní koalice, konkrétně hnutí ANO. Když se před několika týdny na půdě parlamentu projednávaly doprovodné zákony k novému občanskému zákoníku, které bohužel díky pádu vlády během léta byly projednány narychlo, tak tam zástupci ANO jejich experti tvrdili, že na rozdíl od bývalé vlády se zákony v budoucnu budou projednávat řádně, nebudou se projednávat chaoticky, nebudou se plně měnit na půdě Poslanecké sněmovny a tak dále. A teď několik týdnů poté zde máme zákon, který se týká vládní koalice, a opět nám hrozí chaotické a podivné projednávání, a na to také upozornil přímo pan děkan. Takže to není pouze můj názor. A je trošku úsměvné, pokud pan poslanec teď kritizuje stanovisko vlády, která má blízko k ČSSD. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane Pospíšile, vydržte, vydržte, prosím, vydržte, prosím, chvíli. Zajímá mě jedna otázka na vás oba, protože jste členy politických stran či hnutí, které jsou zároveň členy teď nově vytvořené koalice. Je pozitivní lustrační osvědčení teď na začátku roku 2014 překážkou pro to být ministrem, řekněme, kamenným ministerstvem ve vládě, paní Jourová? 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Já bych ráda připomněla, že pan Babiš se soudí o to, aby z něj tady to podezření bylo sňato. To musí být znova a znova připomínáno. A domnívám se, že to překážkou není. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče. 

 Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Je to na rozhodnutí předsedy vlády, případně prezidenta republiky. Já jsem přesvědčen, že lustrační zákon není a nebude dotčen tou změnou služebního zákona. Lustrační zákon zůstává zachován... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Lustrační zákon je na rozhodnutí premiéra nebo, nebo prezidenta, jestli je pozitivní lustrační osvědčení překážkou? 

 


Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Bylo už řečeno, že lustrační zákon výslovně nezmiňuje ministra vlády, tedy člena vlády, jako člověka, od kterého je vyžadováno lustrační osvědčení. Nepochybně kdyby tak lustrační zákon zněl, tak v tuto chvíli musí dojít ke změně lustračního zákona. Změnu lustračního zákona nikdo nenavrhuje. To, co my chceme přijmout, je stejné znění jako znění v srpnu 2013, tedy dávno před volbami, kdy jsme vůbec netušili, zda se ANO dostane do sněmovny, nebo zda dokonce bude členem vlády, tedy nejedná se o žádnou účelovou normu. A jak říkám, lustrační zákon je zmíněn sice ve služebním zákoně jako podmínka toho, aby úředník mohl vykonávat konkrétní činnost, a my tu podmínku neměníme... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, já tomu rozumím. 

 Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


...zůstává stejná jako v roce 2002. 

 Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Tak vaše odpověď zní jak? Že pozitivní lustrační osvědčení není překážkou pro to, aby člověk byl ministrem? 

 Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Zákonnou překážkou to není a o tom, kdo je a není ministrem, rozhoduje na návrh předsedy vlády rozhoduje prezident republiky. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pojďme si, prosím, vyjasnit ještě jednu věc, protože dnes v podvečer v Interview Daniely Drtinové první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka říkal, že lidovci budou chtít, aby služební zákon zakazoval spolupracovníkům StB být ve vládě. 

 


Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/ /Interview Daniely Drtinové, 8. 1. 2014/: 


Pro nás je důležité, aby v rámci zákona o státní službě, řekněme, se v principu projevila tato, toto opatření, které teď řeknu, a to je, aby ministr, případně náměstci byli lidé, kteří aktivně nespolupracovali se StB. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka /Interview Daniely Drtinové, 8. 1. 2014/: 


A to byste chtěli, aby bylo tedy součástí i zákona služebního. 

 Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/ /Interview Daniely Drtinové, 8. 1. 2014/: 


To bychom, to bychom chtěli, o to bychom chtěli usilovat, aby toto se promítlo i do zákona o státní službě. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To byl váš třetí koaliční partner nebo aspoň zástupce třetího koaličního partnera. Tak až o to budou usilovat, tak co jim hnutí ANO řekne? 

 


Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Toto slyším poprvé. U toho stolu expertního i politického sedí zástupci KDU a tato podmínka, pokud vím, tak tam nikdy nezazněla. Takže my na to budeme muset nějak reagovat při jednáních. Takto přes média si to asi nebudeme vzkazovat. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


No, už se stalo. 

 


Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Ano. Už se stalo. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vy jste první místopředsedkyně hnutí ANO, máte na to nějaký názor? 

 


Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Teď to slyším poprvé a názor na to mám ten, že by ten služební zákon měl jasně definovat, kdo je zodpovědný za správní agendy a nemusí to být nutně ministr, je tam silná persona státního tajemníka. Myslím si, že ta věc se dá řešit jinak než explicitním vyjádřením toho, že ten který člen vlády nemá být aktivním, je tam ještě toto slovo, spolupracovníkem StB. Co to je aktivní? Vědomí, prokazatelný? Víme všichni, jak se s odstupem času na tyto věci těžko hledí, co vlastně ten člověk dělal, když se octnul v nějakých záznamech. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Takže chápal jsem to spíš jako ne. 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Já už přesně nevím, jak zněla ta otázka. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mě by zajímalo, co řeknete lidovcům, až budou chtít tam mít formulaci? Ano, můžeme se bavit o tom, co to je vědomí a tak dále, nakonec to je možná na rozhodnutí soudu spíše než na tom, abyste to vy politici vymýšleli. Ale... 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Přesně z toho důvodu jsem zmiňovala, že se pan Babiš soudí, aby z něj to podezření bylo sňato. Samozřejmě budeme chtít po, po kolezích... 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pochopil jsem tedy, že spíš, že spíš ne, že ve služebním zákoně by tato klauzule být neměla. 

 


Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Já si myslím, že ho nebudeme zanášet věcmi, které se jsou jinak řešeny v lustračním zákoně, který je k tomu speciální. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče. 

 


Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:

 

Já myslím, že by bylo dobře před každým prohlášením v médiích si nejdříve nastudovat tu současnou právní úpravu. My jsme... 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To je vzkaz panu místopředsedovi. 

 Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


To je vzkaz pana místopředsedovi, protože my jsme teď třeba vládou atakováni za to, že ten návrh má být protiústavní s ohledem na to, že ty platy, ty tarify nejsou v zákoně. Oni tam nejsou ani dnes. My pouze prodlužujeme ten stav do té doby, než přijde vláda, která bude toto schopna nastavit. A stejně tak pokud tady by byla tato podmínka, tak je potřeba se seznámit s tím zákonem. Ten zákon vůbec neřeší postavení ministrů jako takových. To znamená, museli bychom měnit lustrační zákon, respektive museli bychom do lustračního zákona zavést nově tu podmínku pro ministry vlády, kteří by měli splňovat podmínku tedy toho, že nebyli evidováni. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A do toho se vám nechce. 

 


Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


To je věc, která je úplně mimo tu debatu o služebním zákoně. Služební zákon řeší otázku náměstků ministrů a na ty se samozřejmě lustrační zákon bude vztahovat a bude se na ně vztahovat nejen lustrační zákon, ale bude se na ně vztahovat především tvrdé výběrové řízení na rozdíl od toho současného stavu. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, pane poslanče, vy jste jinými slovy řekl, že první místopředseda KDU-ČSL neví, co mluví. 

 


Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Já jsem pouze řekl, že by si měl nastudovat tu právní úpravu a nepochybně, pokud se v Poslanecké sněmovně teď na mimořádné schůzi uvidíme, tak si řekneme ten stav věcí. A já myslím, že pan kolega má jenom jednu drobnou nevýhodu, nesedí v té expertní skupině, v které zasedáme my, v té expertní koaliční skupině a tedy nemá přesné informace, ale určitě nebude problém, aby se s nimi seznámil. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ještě Jiří Pospíšil. Vy jste tady teď slyšel takovou jaksi na první dobrou improvizovanou debatu o jednom z drobných legislativních návrhů, tak s jakými pocity tu debatu sledujete? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany /ODS/:


Bohužel se tomu musím, pane redaktore, trošku smát, byť je to smutné divadlo. Potvrzuje se to, že bude pokračovat často špatná legislativní praxe, že některé zákony se přijímají na koleni. Ale to, aby se takto účelově měnil takto klíčový zákon jenom kvůli jednomu členovi vlády, to si nepamatuji, že bychom v posledních 15 letech v parlamentu zažili. Já tam tedy sedím 12 let, 3 roky jsem to předtím sledoval a mám pocit, že kvalita českého legislativního procesu půjde dolů, nikoliv nahoru, jak současná vládní koalice slibuje. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To skoro vypadá, pane poslanče, jako kdybyste se vy, tím myslím ODS v jakýchkoliv koaličních vládách, nedopouštěli například legislativních přílepků či více či méně komických situací se svými koaličními partnery. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany /ODS/:


Já jsem, pane redaktore, neřekl, že jsme se něčeho takového nikdy nedopouštěli. Ale nikdy jsme nedělali takovéto změny jenom proto, že to vyhovuje jednomu ministrovi nebo jednomu člověku proto, aby mohl být ministr. To, že se v určitou chvíli narychlo schvaloval zákon například pro to, že se týkal určitého daňového období a musel být účinný od 1. ledna, k tomu docházelo, to také vnímám jako chyby a už jsme na to také několikrát reagovali a řekli jsme, že do budoucna bychom například daňovou legislativu takto neměnili. Ale toto je trošku něco jiného. Tady není veřejný zájem, zájem státu, ale zájem jednoho jedince, jednoho budoucího ministra pana Babiše. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Poslední krátká reakce. Věra Jourová. 

 


Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Tady je přetrvávající veřejný zájem na tom, aby byl schválen služební zákon. My jsme připraveni ten zákon nechat projít standardním legislativním procesem Poslaneckou sněmovnou, takže žádné zkrácené řízení, budeme organizovat semináře a jednání s dotčenými orgány, budeme se snažit nahradit to připomínkové řízení, které by bývalo proběhlo, kdyby to byl vládní návrh. Uděláme všechno pro to, aby ten zákon byl kvalitní. Ale já mám pocit, že jsem žila v jiné zemi. Jestliže předešlé vlády nebyly schopny ten zákon přivést do účinnosti, protože se jim to nehodilo, protože je to pro politickou sféru nepohodlné, tak já říkám, že my to uděláme. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Paní místopředsedkyně, pánové, díky za váš čas, hezký večer. 

 


Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/:


Na shledanou. 

 Věra JOUROVÁ, 1. místopředsedkyně hnutí /ANO/:


Na shledanou. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany /ODS/:


Hezký večer. 

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
poslanec PČR
předseda Stínové asociace krajů ODS