12. prosince 2013

Bankovní socialismus made in EU

Vedení platebního účtu zdarma nebo za regulovanou cenu jako základní právo občanů dnes na svém plenárním zasedání ve Štrasburku schválil Evropský parlament. Proti přijetí směrnice se ostře ohradil český europoslanec Edvard Kožušník.

 
Podle Kožušníka Komise ve svém návrhu zcela nesourodě spojila několik témat, která mohou mít užitek pro lepší orientaci spotřebitelů na bankovním trhu se zcela nepřijatelnými návrhy na poskytování některých bankovních služeb zcela zdarma. „Odhlédnu od toho, že řada navržených opatření se mohla realizovat důsledným vynucováním již platné legislativy, jako je směrnice o platebních službách, směrnice o nekalých obchodních praktikách či antidiskriminační legislativou. Komise se však rozhodla v rámci předvolební populistické vlny připravit tuto zcela zbytečnou, zato však líbivou legislativu, aby mohla falešně deklarovat, jak intenzivně chrání spotřebitele před zlými bankéři,“ zhodnotil dnes přijatý legislativní balíček Kožušník.
 
Podle Kožušníka tak Evropská komise, dnes podpořená i většinou v Evropském parlamentu, sklouzává k socialistickému populismu ve venezuelském stylu. „Schválit si legislativou, že některé služby mají soukromé subjekty poskytovat zdarma a zaštiťovat se přitom obhajobou vnitřního trhu a zvyšováním finanční gramotnosti, nemá podle mě v tržní ekonomice obdobu. To opravdu sklouzáváme k móresům socialismu karibského typu. To vše pak umocňují nápady českých socialistů, kteří chtějí české bankovní domy zatížit sektorovou bankovní daní,“ zhodnotil směrnici Kožušník. Neopomněl přitom také zdůraznit, že ve výsledku náklady za socialistické experimenty v bankovním sektoru budou muset stejně zaplatit spotřebitelé. Pouze se náklady přenesou jen na některé skupiny spotřebitelů, kteří využívají bankovní služby nespadající do kritéria základních prvků.