10. prosince 2013

ODS: Sexuální a reprodukční zdraví nemá regulovat Brusel

Štrasburk - Evropský parlament ve Štrasburku těsným poměrem hlasů 334 ku 327 zamítl rezoluci požadující celoevropskou liberalizaci potratů nebo povinné a jednotné zavádění sexuální výchovy do škol. Proti návrhu z pera portugalské socialistky se postavili i europoslanci ODS, a to z těchto důvodů:

 
1) Zpráva se vztahovala na široký okruh otázek, které jsou zcela mimo působnost Evropské unie. EU tedy nemá podle smluv žádné výlučné právo tyto oblasti regulovat. Jde zejména o zdravotní pojištění, přístup k antikoncepci nebo potratu, těhotenství a porod, léčbu neplodnosti nebo sexuální výchovu v mateřských a základních školách.
 
2) Zpráva se dotýkala řady morálních a etických otázek, které mají vzhledem k odlišnému kulturnímu a historickému kontextu v jednotlivých členských státech odlišnou hodnotu. Evropské komisi nepřísluší tyto otázky regulovat, rozhodnutí je v první řadě na členských státech a jejich občanech.