9. prosince 2013

Fond solidarity je třeba zjednodušit!

Na listopadové jednání Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu byl mimo jiné podán návrh na změnu pravidel pro Fond solidarity Evropské unie.

 
Fond solidarity vznikl v roce 2002 jako výraz soudržnosti se členskými státy, které byly postiženy ničivými záplavami. Od té doby tento fond napomáhá členským státům, které postihla velká přírodní pohroma. Doposud byl využit v 56 případech ve 23 zemích Evropské unie a celková suma, kterou poskytl, přesáhla 3,5 mld. eur. České republice pomohl fond již čtyřikrát: v srpnu 2002, v květnu a srpnu 2010 a naposledy při letošních červnových povodních. Celkově jsme na odstranění následků záplav získali 160,9 milionů eur.
 
Přestože obecně panuje s Fondem solidarity spokojenost, je třeba upravit pravidla tak, aby byla zajištěna dostatečná flexibilita jeho využívání, vyjasnilo se, kdo a v jakých případech může o prostředky žádat, a zjednodušil se postup vyřizování žádostí o pomoc tak, aby se peníze dostaly na místo, kde mají pomáhat, co nejdříve.
 
Právě pozměňovací návrhy v tomto duchu, o kterých jsem již dříve jednal i s komisařkou pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristalinou Georgievou, budu podávat na Plenárním zasedání Evropského parlamentu.
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
zastupitel statutárního města

Štítky:
evropská unie