13. listopadu 2013

Stanovisko ke schválení Dopravní sektorové strategie

Vláda na svém dnešním zasedání schválila dlouhodobě připravovanou koncepci rozvoje dopravní infrastruktury (Dopravní sektorová strategie, 2. fáze).

Po dlouhé době jsou jasně stanoveny priority následující výstavby, určené na základě analýz dopravních proudů, jejich očekávaného vývoje a zároveň dostupnosti finančních zdrojů (národních i evropských). Byla tak završena několikaletá práce mnoha úředníků, expertů a několika ministrů. 

Očekávám, že nová vláda bude dosažený výsledek respektovat a pokračovat ve výstavbě prioritně určených úseků. Zároveň musí učinit potřebné kroky k urychlení výstavby některých vysoce potřebných úseků, které pouze kvůli administrativním problémům nemohou být realizovány v nejbližších letech (pražský okruh, R35).
Ing. Zbyněk Stanjura

předseda poslaneckého klubu PČR
poslanec PČR
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města