13. října 2011

Harmonizace DPH je cestou do pekel

Brusel - Evropský parlament se na dnešním plenárním zasedání v Bruselu zabýval zprávou europoslance Davida Casy, která se týká problematiky budoucnosti DPH.

"Na zprávě oceňuji, že věnuje značnou pozornost otázce odstraňování byrokracie v evropské legislativě, která upravuje oblast DPH. Konkrétně snížení frekvence pravidelného podávání přiznání k DPH," řekl český europoslanec Edvard Kožušník.

Podle Edvarda Kožušníka obyvatelé Evropy rychle stárnou. "To má přímé dopady na trhy práce, úspory, změny vzorů spotřebního chování a následně také na stabilitu veřejných rozpočtů. Je jasná a zjevná nutnost zaměřit se na restrukturalizaci daňových systémů. Při této restrukturalizaci se bude muset potlačit význam přímého zdanění ve prospěch zdanění nepřímého".

Kožušník rovněž upozornil na hrozbu před snahami přenášet odpovědnost za reformy národních daňových systémů z členských států na Evropskou unii: "Daňové systémy a jejich parametry musí i nadále zůstat plně v kompetenci členských států".

"Pokusy o harmonizaci DPH je třeba důrazně odmítnout hned v jejich zárodku. Harmonizace DPH by byla jen prvním krokem k vytvoření jednotné daňové správy. Pro Evropu to je slovy klasika - CESTA DO PEKEL", dodal závěrem k debatě o harmonizaci DPH Kožušník.

Štítky:
tisková zpráva