11. října 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT byl místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

 

A do Harrachova zdravím Přemysla Sobotku, místopředsedu Senátu za ODS. Dobrý večer i vám. 

 Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Dobrý večer. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Nutno dodat, že my jsme zvali také ministra zdravotnictví, ten si ale čas neudělal. Paní předsedkyně, proč přicházíte se stávkovou pohotovostí 2 týdny před volbami? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


My nepřicházíme 2 týdny před volbami. My jsme v lednu upozorňovali pana ministra Hegera, že bude ve zdravotnictví letos problém, který začne gradovat v říjnu. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To se omlouvám, pardon, ale s tou stávkovou pohotovostí jste přišli tento týden, ptám se, proč 2 týdny před volbami? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


2 týdny před volbami proto, že ta situace je kritická teď. Ta situace se nějakým způsobem vyvíjela, vyvíjela se vlastně dlouhodobě, a ty nemocnice jsou v krizi v současné chvíli. My jsme na to upozorňovali předcházející vládu, upozorňovali jsme na to současnou vládu a ty problémy nikdo neřešil. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Říkáte dlouhodobě. Nevydrželo by to ještě 2 týdny, až bude po volbách? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Nevydrželo, protože vy nevíte, jakou dobu bude trvat, než se složí nová vláda a my potřebujeme, aby ta situace se začala řešit, aby došlo ke změně úhradové vyhlášky, která vlastně snižuje nemocnicím v letošním roce úhrady až o 13,5 %, a potřebujeme, aby to bylo provedeno vlastně ještě nějakým legitimním orgánem. A tím legitimním orgánem je dnes vláda a vyhlášku může vydat ministerstvo zdravotnictví. A protože my požadujeme, aby se zvýšily úhrady nemocnicím na zálohových platbách minimálně o 15 % za poslední 3 měsíce, a to by vyřešilo kritickou situaci ve zdravotnictví. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


K tomu se ještě dostaneme, jakým způsobem to řešit. Ptám se i proto, jak to souvisí s tím, že vy osobně jste podpořila stranu Úsvit a navíc na Liberecku, v Libereckém kraji členka výkonné rady svazu Jana Henyková kandiduje právě za tuto stranu, takže se ptám znova, proč 2 týdny před volbami? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Stranu Úsvit, prosím vás, my jsme pouze dali našim členům možnost nabídky vybrat si mezi různými politickými stranami. Před nedávnem... 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Můžu vám ocitovat zprávu ČTK, která říká - zdravotnické odbory se rozhodly podpořit tuto stranu. 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


To tak nebylo. Je to vlastně tak, že my jsme řekli, že budeme podporovat programy volebních stran, které nějakým způsobem mají sociální program, které podporují to, co vlastně říkají dlouhodobě odbory. A tato strana je jednou z mnoha. Před nedávnem nás vlastně všichni obviňovali z toho, že podporujeme pouze sociální demokracii. Ve volbách a v našich odborech jsou vlastně členové, kteří jsou stoupenci různých stran a různých hnutí a my jsme těm našim členům chtěli vlastně dát možnost, aby si vybrali, proto jsme oslovili teď před volbami všechny politické strany dopisem, kde se jich ptáme, jakým způsobem budou po volbách řešit situaci ve zdravotnictví. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, takže souvisí to s tou stávkovou pohotovostí? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Nesouvisí to se stávkovou pohotovostí. Jako abych řekla pravdu, tak v podstatě příště mám jít na tiskovou konferenci s ČSSD, takže někdo zase řekne, že zdravotnické odbory vlastně podporují pouze ČSSD. Není to tak černobílé, jak je to prostě podáváno médii. Ta podpora zazněla proto, protože paní Hnyková se věnuje sociálním službám, je to naše členka. Naši členové kandidují ještě za jiné strany, například za Stranu práv Zemanovců, kandiduje jedna naše členka, pan Zavadil kandiduje za ČSSD, takže není to černobílé. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobře. Pane Sobotko, proč vláda, kterou vaše strana vedla, koneckonců tak to je, nechala celou situaci dojít až tak daleko? 

 Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Nedošlo to jenom za ten poslední rok nebo dva roky, to je situace, kterou bohužel s sebou přináší vývojová řada dlouhých let. Bohužel tady, jak všichni víme, třetina nemocnic umí hospodařit, třetina se pohybuje kolem nuly a třetina hospodaří špatně. A já se ptám, jestli to není také otázka managementu, jestli to všechno to, co se svádí na nedostatek peněz, tak opravdu není také vinou vedení těch jednotlivých nemocnic. Takže já bych tady udělal právě určitý screening toho, co ty nemocnice dokážou, nedokážou. A jestli opravdu mají všechny nemocnice právo existovat. Ale jestli mohu komentář ke své kolegyni na druhé straně, ona před chvilkou předvedla unikátní politickou práci. Místo toho asi, aby se bavilo o krizi ve zdravotnictví, tak nám tady předvádí, jak podporuje tu nebo onu politickou stranu. To přeci není téma zdravotnictví. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, pojďme tedy ke zdravotnictví. 

 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Ať se nezlobí... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano, pojďme do zdravotnictví, pane místopředsedo. 

 Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Ale já si myslím, vraťme se právě, vraťme se k tomu zdravotnictví, ale ona už si odehrála svojí etudu. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já se zeptám ještě jednou, vy sám jste o tom hovořil, říkal jste, že jedna třetina hospodařit umí, jedna je na tom plus minus stejně a jedna třetina neumí. Proč ta situace musela dospět tak daleko, že teď tady sedíme a bavíme se o jedné třetině, která je na tom prostě velmi špatně? 

 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

 

Každá nemocnice má svého zřizovatele. Já si myslím, že ty typické soukromé, tak že ty problémy nemají. Bavíme se o tom, co zřizuje ministerstvo, o nemocnicích, které zřizují kraje, a o nemocnice, které jsou městské a podobně. Tam zřejmě selhala kontrola, a to já považuji za velkou chybu, protože právě tento citlivý obor, to znamená zdravotnictví, by měl být velmi, velmi intenzivně monitorován. A že tato vláda levicová Miloše Zemana to chce řešit, my jsme včera v Senátu, předevčírem odsouhlasili navýšení pro zdravotnictví z hlediska pojistného na státního pojištěnce o 4,7 miliardy a jak se to bude vyvíjet po novém roce, uvidíme. Ale určitě je potřeba také se kouknout na ten management těch jednotlivých nemocnic. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím tomu dobře, že v zásadě souhlasíte s odbory, že ta situace je kritická v českých nemocnicích? 

 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Ta situace není dobrá, to já netvrdím. To jsem také nic takového neřekl. Ale hledáme viníka nebo hledáme, kde selhal mechanismus toho, že najednou to vybublalo a dostalo se to teď před volbami jako velké téma a odboráři z toho udělali ryze politickou záležitost. Vy sám jste položil otázku, proč to muselo být teď 2 týdny před volbami, proč se v daném okamžiku k tomu postavila sociální demokracie a komunisté. Já chápu a myslím si, že každá politická strana chce zdravotnictví řešit, ale bez reforem se to skutečně nepodaří. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Paní Žitníková, vy jste dnes prohlásila, budu vás citovat: "Jsou nemocnice, které od února nezaplatily ani jednu fakturu." Kterým nemocnicím hrozí krach v tuto chvíli? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Téměř jedné třetině českých nemocnic. Jsou to údaje... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Kterým konkrétně? 

 


Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:

 
Já konkrétně ty města citovat, teda ty nemocnice citovat nebudu, já tady mám... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já bych to ale rád slyšel, můžete mi říct, které nemocnice? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Já tady mám konkrétní údaje z ministerstva zdravotnictví, které si udělalo vlastně tabulku, které řeklo, jaká je zadluženost těch jednotlivých nemocnic, jakým způsobem ta zadluženost těch nemocnic stoupla v letošním roce a jak ta situace vypadá celkově. Konkrétní nemocnice vy jste dneska slyšeli a ve zprávách vlastně opakovaně probleskla informace, že Baťova krajská nemocnice má obrovské problémy, obrovské problémy má nemocnice... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Právě proto se ptám, které jsou další? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


... například Na Bulovce, obrovské problémy mají nemocnice Karlovarského kraje, ale to jsou obecně známé věci. Ale já bych chtěla zareagovat na pana Sobotku. Já nejsem členkou žádné politické strany, nikdy jsem v žádné politické straně nebyla. Tady toto není žádný předvolební tah. My jsme skutečně zkoušeli se rozumně domluvit s jednotlivými politickými stranami, jak s pravicovými, když tam seděl pan Heger, tak se současnou stranou a nic se neděje. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pojďme možná tu politiku nechat stranou v tuto chvílí, jestli můžu poprosit. 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


To není o politice, je to o objektivní situaci. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, pojďme se bavit o zdravotnictví, o těch nemocnicích. Dobrá, takže slyšeli jsme, které nemocnice jsou na tom špatně, není to náhodou trošku také jejich chyba, že právě tyto nemocnice na tom tak špatně jsou? Protože jsme slyšeli, jedna třetina je na tom dobře. 

 


Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Ano. Jedna třetina je na tom dobře, protože má úplně jiné úhrady ze zdravotního pojištění než ty ostatní nemocnice. Například Baťova krajská nemocnice má jedny z nejnižších úhrad v republice. Kdyby měla Baťova krajská nemocnice ve svém čele svatého Petra, tak nebude dobře hospodařit, protože její původní úhrada za bod byla 82 haléřů. Oproti například nemocnici, která sousedí ve vedlejším okrese a která měla za bod 1,32. Takže když si vezmete ty nepoměry, které jsou v českém zdravotnictví, tak jsou prostě nemocnice, které hospodařit nebudou. A ještě bych chtěla zareagovat... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pardon, já navážu na to, co říkáte. Otázka, která je naprosto jasná, není to chyba té nemocnice? To, že si nedokáže zařídit stejnou úhradu jako nemocnice, která je vedle? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Není to chyba? Není, to bylo historicky nastavené, když se systém těch úhrad tvořil. A když se ten systém těch úhrad tvořil, tak se vycházelo z nějakých ekonomických údajů z roku 1993, potom se to mírně upravovalo v roce 1996 a od té doby se ten systém žádným zásadním způsobem nevyvíjel a neměnil, takže prostě ty nemocnice opravdu v určitých případech mají velmi nízké úhrady a nemohou za tu práci, kterou odvádějí, vlastně dostat adekvátní finance. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Sobotko, vy tam kroutíte hlavou, co je za problém nebo čí je problém, že ty nemocnice nedokážou hospodařit? 

 Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Já si myslím, že je to otázka jednání právě vedení těch nemocnic s pojišťovnami o tom, jaká ta úhrada má být. Já myslím, že v této chvíli vzpomínat na to, co bylo v roce 92 a 96, je sice hezké, ale v daném okamžiku to ukazuje, že tady bylo minimálně 10 let na to, aby si typově, jak teď bylo řečeno, zlínská nemocnice vyjednala lepší bodové hodnocení, než má v daném okamžiku. Asi se na to nějakým způsobem, teď hledám slušné slovo, nechali to být a řekli si, on to zase někdo z kraje dotlačí a oni nám tam zase ty peníze pošlou. Přeci bavíme se o tom, že každá nemocnice vyjednává si podmínky s pojišťovnami a zřizovatel, ten samozřejmě má tu kontrolní povinnost, takže tady zase se říká, zdravotnictví nemá peníze. Myslím si, že 200 miliard nebo 290 miliard, které jde do zdravotnictví, je číslovka, která je úžasná. Možná že by to utáhlo 500 miliard, ale zdravotnictví přeci nemůže žít jenom s nataženou rukou, musí také něco dělat v těch svých vnitřních prostorách, to znamená s provozem, s energiemi a tak dále. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Senát schválil navýšení plateb za státního pojištěnce tento týden, budou ty peníze podle vás stačit? 

 Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

 
Jak nám bylo řečeno, tak v daném okamžiku je to první krok, jak pomoci. A ten druhý krok, rychle nastartovat reformu zdravotnictví, a uvidíme, jaká bude vláda, protože bohužel pan ministr Heger nepřinesl žádný návrh zákona, který by skutečně byl reformní. Takže v daném okamžiku je potřeba, aby zdravotnictví se konečně začalo řešit. To je moje výtka k panu ministrovi, ale v této chvíli máme tento stav a pojďme si říct, co bude dál. A tady musíme ne se polarizovat politicky, aby někdo podporoval, jako před chvilkou jsem slyšel nějaké politické subjekty, ale abychom si sedli ke stolu a začali rozumně jednat. A jestliže odbory říkaji další, další peníze, ony odbory nemají přeci žádnou zodpovědnost za to, jak se tvoří státní rozpočet a jak se naopak výdaje dělají. Takže odbory mohou, a mají na to plné právo a já jim to neberu, vykřikovat, že je málo peněz a že udělají stávku, ale v daném okamžiku, ať se nezlobí, tady je potřeba jednat a ne stávkovat. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Paní předsedkyně, to navýšení za státní pojištěnce podle vás je adekvátní a je dostatečné? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Není dostatečné. Kdy si spočítáte tu ekonomickou realitu, která v těch nemocnicích je, podíváte se na závazky, které ty nemocnice mají, spočítáte si k tomu vlastně vliv DPH, který byl v uplynulých dvou letech, tak ta částka by byla adekvátní, aby vykryla ty ztráty těch minulých let skutečně okolo 10 miliard, takže náš odborový svaz podpořil vlastně návrh pana ministra, který byl předložen jako jedna z variant, a to bylo zvýšení úhrad za státní pojištěnce o 148 korun. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Kolik by to tedy mělo být, aby to bylo ideální podle vás? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Já bych ještě chtěla zareagovat na jednu věc. 290 miliard je obrovský objem financí, ale v rámci, pokud to porovnáváme s hrubým domácím produktem, je Česká republika na jednom z posledních míst v Evropě v té částce, která se vydává v Čechách na zdravotnictví. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobře, já jsem se ptal, o kolik by ta částka na té státní pojištěnce měla být, aby to podle vás bylo adekvátní? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


O těch 10,5 miliardy, o 148 korun na státního pojištěnce. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To znamená, to by byla částka, která by podle vás vyřešila ten problém s nemocnicemi.

 

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Ta částka by ten problém dlouhodobě samozřejmě nevyřešila, protože odbory také upozorňovaly na to, že je potřeba udělat systémové kroky ve zdravotnictví, že je potřeba zregulovat lékovou politiku, že je potřeba nastavit síť nemocnic, že je potřeba vlastně řešit nákupy zdravotnických technik do jednotlivých nemocnic, že je potřeba dohodnout se na nějaké koncepci, která tady prostě nebyla. Ale to je ukázka toho, jak je to tady všechno zpolitizované a o jednání. My jsme se snažili jednat 2 roky s panem ministrem a bohužel, Hegerem, a nic. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano, já se omlouvám, to jsme, to už jsme slyšeli, půjdeme radši k meritu věci. Pane místopředsedo, měl by stát půjčit VZP peníze? 

 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Ono státu nakonec nic jiného nezbyde, než půjčku udělat pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Ale podle mě by to měla být půjčka, která bude návratná. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Řekněte mi, vyřeší ta půjčka něco? Vyřeší ta půjčka něco? 

 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

 

Minimálně zvládne tu akutní situaci, kdy pojišťovna může začít platit svým nasmlouvaným partnerům, to znamená nemocnicím a lékařům. Takže v té chvíli je to pomocná ruka, ale je potřeba, aby určitě se začala rychle řešit celá situace nejenom přívalem peněz, ale také vnitřní reformou celého zdravotnictví. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Paní předsedkyně, co budete vy jako svaz teď dělat? Plánujete stávku? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


My máme 17. vlastně teď října jednání tripartity, kdy budeme jednat vlastně znovu s panem premiérem, a ta situace prostě opravdu není dobrá. Já znovu opakuju, že my jsme se tu situaci snažili řešit několik let. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím. Otázka zněla jasně, plánujete stávku? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:

 
Já to nebudu teď říkat, jestli plánujeme stávku. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Mě by to zajímalo. A myslím si, že nejenom mě. 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:

 
Protože my nejenom vlastně se teď podílíme na řešení té situace jako odbory, ale my máme vytvořený asi 2 roky krizový štáb nemocnic... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

 

Rozumím, pokud se 17. nedohodnete, hrozí stávka? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Pokud se 17. nedohodneme, tak se dohodneme, co bude dál. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A jedno z těch řešení je právě stávka? 

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče:


Je jedno z těch řešení možná i stávka. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Děkuji vám za účast v Událostech, komentářích. Díky i vám, pane místopředsedou, na shledanou.

 

 

Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Na shledanou, hezký večer. 

MUDr. Přemysl Sobotka

místopředseda Senátu PČR
člen výkonné rady
předseda regionálního sdružení