10. října 2013

Senátoři ODS zjednodušili starostům zadávání zakázek

Senátoři Občanské demokratické strany podpořili zjednodušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek městy a obcemi a dalšími veřejnými institucemi. Limit pro malou veřejnou zakázku u stavebních prací se tak od příštího roku navýší na šest milionů korun, u služeb limit stoupne na dva miliony. Takto nastavená výše limitů platila ještě na začátku letošního roku.

„Zjednodušení zákona o zadávání veřejných zakázkách, které ODS podpořila, výrazně ulehčí život starostům měst a obcí. Ti na jeho stávající podobě kritizovali to, že v podstatě znemožnil dokončovat výběrová řízení v potřebných termínech a zavalil obecní úředníky zbytečnou administrativní prací,“ zdůrazňuje senátor Pavel Eybert, na jehož návrh Senát příslušně zákonné opatření přijal.

„Pro obce tato změna znamená zkrácení doby výběrových řízení, což je klíčové i pro úspěšné čerpání dotačních titulů – složitá výběrová řízení totiž znamenala, že města a obce nestíhaly realizovat podpořené projekty v čase, ke kterému se zavázaly, a musely peníze často vracet. Nová pravidla podpořená ODS tak obecním rozpočtům ušetří peníze a jejich úředníkům čas,“ říká Pavel Eybert, který je sám starostou dvoutisícové jihočeské obce Chýnov.

Zákonné opatření musí ještě podepsat prezident, a pokud má platit i po zvolení nové Poslanecké sněmovny, musí ho noví poslanci podpořit na své první schůzi.