29. září 2013

Otázky Václava Moravce

Hostem nedělního diskusního pořadu ČT byl místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka.

Václav MORAVEC, moderátor:


A poslední zákonné opatření, které má horní parlamentní komora teď na stole, se týká navýšení platby za státní pojištěnce. A to o 4 miliardy 700 milionů korun. Pokud Senát opatření schválí, jejich platnost bude muset ještě potvrdit Poslanecká sněmovna v novém povolebním složení. Hlavními hosty Otázek jsou předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD. A místopředsedové Senátu Miluše Horská a Přemysl Sobotka. Děkuji vám, že jste přijali, dámo a pánové, mé pozvání. Vítejte v Otázkách. Hezký dobrý den. 


Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:

 
Dobrý den. 

 Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Dobré poledne. 

 

Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

 

Dobrý den. Václav MORAVEC, moderátor:


První zákonné opatření se týká daně z nemovitosti. Jde o zákonné opatření, které je doprovodným zákonem k novému Občanskému zákoníku. Jde o tento dokument: senátní tisk 185. Většině senátorů na minulé schůzi vadilo, že nově má být daň z nemovitosti placena kupujícím. Projde toto zákonné opatření, když Ministerstvo financí, pane předsedo Štěchu, začínám u vás jako u většiny v Senátu, tam ponechalo to, že ve všech, nebo v ostatních případech je to nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, tedy kupující, který bude platit daň z nemovitosti? 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Já jsem přesvědčený, že Senát to zákonné opatření, pokud senátoři se s ním ztotožní, projde v podobě, že to bude tak jako doposud. To znamená, že první na řadě bude v placení daně ten prodávající. Pokud se nedohodnou jinak. Takto je to i v důvodové zprávě. A tak to bylo i vyjádření Senátu, když ten návrh zákona zamítal. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ano, vy jste to zamítli poměrně vysokými čísly. Dvacet senátorů z 69 přítomných před těmi 14 dny hlasovalo pro ten původní vládní návrh. Jenomže Ministerstvo financí to nechalo téměř v nezměněné podobě. A je to právě ten kupující, který nově bude platit. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Ty návrhy i samozřejmě tento návrh, zákonné opatření, začne příští týden projednávat několik výborů. A já jsem přesvědčený, že výbory, pokud to není tak, jak to bylo dohodnuto s Ministerstvem financí a s premiérem, tak že výbory uplatní pozměňovací návrhy, aby to bylo tak, jak si většina senátorů přála před těmi 14 dny. Vy jste správně poznamenal, že to byl názor, který byl výrazně většinový. I kolegové z pravého spektra, neříkám, že všichni, ale měli stejný názor. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Chápu to tedy správně, že Ministerstvu financí to předěláte, i to zákonné opatření? 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Samozřejmě. Pokud to schválíme, tak to bude schváleno tak, jak si Senát přál, protože by to bylo nelogické. A nevidím důvod, proč by to mělo být jinak. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Paní místopředsedkyně. Jak budete hlasovat vy, když se dívám na to zákonné opatření, že platí to, že v téměř všech případech je to kupující, kdo bude platit nově daň z nemovitosti. Nebo měl by podle toho zákonného opatření? 

 Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Ona je tam možná i dohoda, to si myslím, že je taková novinka, která docela stojí za to o ní uvažovat. A tak, jak říkáte… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Myslíte ale, že to lidé budou, že vstupuji do vaší řeči, vědět, když dosud to bylo tak, že daň z nemovitostí platil ten prodávající, nikoliv kupující, byť máte pravdu, že paragraf první, odstavec první, písmeno A říká, že " Převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou, a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, je poplatníkem nabyvatel".

 

 

Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Je to samozřejmě nová věc, o které se teď hovoří a hovořit zřejmě bude. A myslím si, že to je jedna z nejakutnějších věcí, které lidi pálí. Protože prodává a kupuje se stále něco. Takže si myslím, že i ta patřičná výchova všech občanů k tomu patří. A já myslím, že se i děje a dít bude. Protože tím, že Senát je teď jediný, kdo s tím může něco udělat. Tak si myslím, že se o tom bude hodně hovořit. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Je správné, aby Senát, podpoříte ten návrh sociálních demokratů, že by se ten první paragraf Poplatník daně měl přepsat, a že by to měl být nadále prodávající, kdo bude platit daň z nemovitosti? 

 Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Já jsem hlasovala pro z jiného důvodu, takže tohle to mě až tolik nepálilo. Ale myslím si, že teď je to vlastně hodně krátká doba. Jednou to Senát zamítl. Budeme znovu zvažovat i další pozměňovací návrhy. Takže nechám to té odborné debatě, protože si myslím, že na to budeme mít poměrně dost času celý příští týden. Takže nechám to zatím na ty argumenty, které přijdou. 

 Václav MORAVEC, moderátor:

 

Pak se uvidí, k jaké straně se přikloníte? 

 Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Ale já jsem o té dohodě, protože si myslím, že někdy to může být výhodné pro jednu či pro druhou stranu, a nebylo to prostě teď obvyklé, takže já bych byla pro, aby to opravdu se stalo veřejně známým a mohlo dojít k jakémusi konsenzu, jak se ti lidé dohodnou. A to si myslím, že ta svoboda do toho prostě patří. A to je ta novinka, která za to jistě stojí. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A v těch ostatních případech, když se nedohodnou, tak by to měl být kupující, nebo prodávající? 

 Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Zkuste to, pane redaktore, podle sebe. Buď prodáváte, nebo kupujete. Tam záleží na té roli, která je. Asi  prodávající. Ale myslím si, že to tady, co člověk, tak to bude jiný názor. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pane místopředsedo Senátu, jste pro to, aby se upravovalo to vládou navržené zákonné opatření, jak tady naznačil pan předseda Štěch? 

 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Já vám samozřejmě za chvilku odpovím. Ale na začátku bych rád, a myslím si, že i diváci, že toto zákonné opatření je unikátně, nebo historicky poprvé v naší demokracii. A teď jde o to, že to má být na řešení neodkladných věcí, a že se to nemá vztahovat na daně, na státní rozpočet a tak dále. A já si myslím, že ta otázka, která je teď ve vzduchu, jestli opravdu musíme v daném okamžiku jít tímto systémem, který vláda po dohodě, a jak jsem slyšel pana předsedu, tak po dohodě s panem předsedou a sociální demokracií, přinesli do Senátu, jestli to bude v souladu s ústavou. Tady já mám obrovský otazník, jestli všechny ty čtyři zákonné normy, nebo zákonná opatření, budou v souladu s ústavou. Protože řada ústavních právníků říká, že bezodkladnost, aby se něco zachránilo, protože to je základní mantra, která běží, tak v daném okamžiku já u některých bodů nevidím. A dokonce v té důvodové zprávě i vláda přiznává, že některé věci nejsou úplně bezodkladné. A když vám jenom ukážu o těch daních, tak toto je návrh zákonného opatření, které vláda předkládá. Tak tlustá kniha, kterou nejsme schopni přečíst. Já jsem to záměrně sem vzal, aby lidé viděli. Takže já si myslím, že teď by se měla odvíjet debata, máme na to v podstatě týden, aby nám ústavní právníci a znalci, a je škoda, že Ústavní soud nemá právo, aby nám řekl předběžné stanovisko. Možná, že bychom si... 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno, vy máte obavy, že se může stát, že kdyby někdo napadl u Ústavního soudu ta zákonná opatření, že má šanci uspět? Že například ten daňový balíček může být zpochybněn? 

 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Já nechci předjímat. Já chci znát názor odborníků. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Ale upozorňujete na toto riziko? 

 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Upozorňuji na to, že v daném okamžiku jsme v situaci unikátně poprvé. Poslanecká sněmovna navíc na první schůzi musí projednat toto zákonné opatření, musí s tím souhlasit. V momentě, kdyby s tím nesouhlasila, tak i ta norma, která je pozměněná tímto, padá pod stůl. A my nebudeme mít vůbec žádnou daň z nemovitosti, žádná pravidla, takže já tady mám tyto velké otazníky. A o těch bychom měli jednat nejenom s premiérem při jednání na plénu, ale měli bychom o tom jednat s těmi, kteří vědí, co to je ta neodkladnost. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jak byste popsal toto riziko, na které upozorňuje pan místopředseda Sobotka, pane předsedo? 

 


Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Za prvé, když se něco dělá poprvé, tak vždy je tam riziko. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Takže připouštíte, že existuje. 

 Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Já si myslím, že je velmi, velmi malé. Prakticky skoro žádné podle mého názoru. Ale to je můj názor. Ale zase vycházím z názoru právníků, kteří spolupracují se mnou. Zaprvé ten problém je v tom, že my projednáváme zákony, které kdyby fungovaly věci tak, jak mají, měly být přijaty někdy před rokem. Není chybou Senátu, ale nebylo chybou, ani bych, řekl Poslanecké sněmovny, že se projednávaly tak dlouho. Vláda je předložila pozdě, jsou to prováděcí zákony k Občanskému zákoníku. A došlo k tomu, k čemu došlo, že přišla vládní krize. A my jsme ovšem s dvěma těmi zákony nesouhlasili. Jinak ty ostatní zákony, kterých bylo přes asi 15, jsme pustili, ale tyto dva zákony z důvodů, které jsou naprosto zřejmé, tak je Senát neschválil. A jiná možnost pro tu vládu, pokud nechce ona přispět k tomu, aby tu byl enormní zmatek po 1. 1 , to znamená, aby tady nastal úplný chaos s velkými ekonomickým ztrátami, tak ona využívá to zákonné opatření. A já si nedovedu představit, co jiného ústavodárce myslel, když do ústavy vložil to, že když je to neodkladné, když je to nezbytné. A to je tento stav, protože by tady skutečně byly škody velkého rozsahu. Jinak je to poprvé a uvidí se. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Přepněte si na zpravodajskou ČT 24, kde v diskuzi předsedy Senátu Milana Štěcha, místopředsedů Miluše Horské a Přemysla Sobotky pokračujeme už za několik málo okamžiků po stručných zprávách. Přepněte si na zpravodajskou ČT 24, Otázky pokračují i v diskuzi o vašich daních. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Připomínám, že hlavními hosty dnešních Otázek zůstávají předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD a místopředsedové senátu Miluše Horská, nestraník a Přemysl Sobotka z ODS. Dámo a pánové, ještě jednou vítejte ve druhé hodině Otázek na zpravodajské ČT 24. Paní místopředsedkyně, dokončeme to možné riziko, na které upozorňuje pan místopředseda Sobotka, že část těch vládních opatření, které se týkají daní, tak může mít to riziko napadení Ústavního soudu a že nejde o věc, která by nesnesla odklad? 

 Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Když zvážíme to riziko, co všechno my dne máme schvalovat, v jaké jsme my časové tísni a co by si vlastně tyto zákony zasloužily, tak já si myslím, že to riziko tady je. Na druhé straně, když si představím, že by opravdu Ústavní soud začal zvažovat, až ty zákony budou přijaty, protože on dřív nemůže, tak vlastně co by to zase způsobilo pro naši zemi, protože ten balík je tak velký. Ale zase je potřeba si říci, že vlastně Senát netvoří podklady pro rozpočet. My nikdy netvoříme rozpočet české země, takže opravdu… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ale vy ho ovlivňujete právě i těmi zákonnými opatřeními. Za pár okamžiků přijde řeč právě na to zákonné opatření o zvýšení plateb za státní pojištěnce a to má rozpočtové dopady, byť přímo jako Senát neschvalujete rozpočet. 

 Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Ano, já si myslím, že je to všechno o tom výkladu, o kterém se tady bavíme a na který máme poměrně málo času, takže o to více to musí být intenzivnější. My jsme nedostali žádné materiály vlastně dopředu. My jsme ten balík dostali tak jako vy, takže jsme si tady mohli sami špitat, protože nemáme nikoho, kdo by nám k tomu teď v tuhle chvíli něco řekl, o to je to právě náročnější. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Když zůstaneme, protože jak už bylo řečeno, tak v Senátu jsou tři okruhy zákonných opatření. Podívejme se znovu na ně. První, to je ten balík daňový, který souvisí s doprovodné zákony k občanskému zákoníku, jak tady ukazuje pan místopředseda Sobotka. Pak tady máme problematiku zvyšování plateb za státní pojištěnce, jak o tom byla řeč a třetí věc se týká zákona o veřejných zakázkách, pane předsedo, Štěchu, nedostal se i sám Senát pod tlak, protože chce, aby vystoupil v platnost občanský zákoník a už i ty daňové změny a to, že vám ministerstvo financí poslalo úplně stejný návrh, který vy teď budete předělávat 9. října, tak nebylo by lepší, aby se na rok doložila účinnost občanského zákoníku a stane se daleko méně zmatků v českém právním řádu, než tím, že vy tady budete předělávat zákon o dani z nemovitosti a podobně? 

 


Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Pane redaktore, to mi mluvíte z duše. My jsme nikdy nebyli nějací zastánci této podoby občanského zákoníku. My jsme byli obviňovaní, že to chceme nějakým způsobem zastavit a že chceme, aby tady platil občanský zákoník, který tady platí 50 let a vládní koalice si ten občanský zákoník především prosadila svými hlasy zejména v Poslanecké sněmovně, která má nakonec to poslední slovo. Ale ten stav je tak daleký, že jediný, kdo může v tuto chvíli dát návrh na odložení občanského zákoníku, je pouze a jen vláda. Není to Senátu. 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Zeptám se jinak, když vy tady budete. 

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Toto je zákonné opatření, aby to bylo jasný. Zákonné opatření může iniciovat pouze a jen vláda. My ho nemůžeme iniciovat a dokonce si myslím, kdybychom tam ten návrh dali při našem projednávání, tak by to byl do určité míry přílepek, protože by se to týkalo celého občanského zákoníku, netýkalo by se to těchto prováděcích zákonů.

 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:

 

Ale když tady je to riziko, na které upozorňuje Přemysl Sobotka, to znamená, že někdo ty daňové zákony může napadnout u Ústavního soudu. 

 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Já jsem nemluvil o daňových zákonech, já jsem mluvil o dani z nemovitosti, což bylo to předchozí téma. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


To je jeden z těch daňových zákonů, když u něj zůstanu. Tady sociální demokracie, která má většinu v Senátu, říká, že se jí ten návrh nelíbí a bude ho upravovat tak, aby platil stávající stav, tedy že daň z nemovitosti platí prodávající anebo ať se dohodnou, což v tom zákonném návrhu takto není, proto se ptám, jestli by nebylo lepší, kdybyste vyzvali vládu a ministryni spravedlnosti, aby na rok odložila účinnost občanského zákoníku? 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


To si musí rozhodnout vláda. Protože víte, že už se s tímto hrála určitá politická karta, když padala vláda a byli jsme obviňovaní, že tím sledujeme pád občanského zákoníku, takže to je pouze na vládě, kdyby tam byla naše vláda sociální demokracie, tak samozřejmě se musí rozhodnout ona, ale tady je vláda, která je vedená předsedou vlády Rusnokem, není to naše vláda, takže si to musí rozhodnout oni. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Promiňte, ministryně spravedlnosti je vaší ministryní spravedlnosti. Bude nyní kandidovat. Počkejte, ona bude kandidovat na kandidátce ČSSD v Ústeckém kraji. 

 


Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Ona má přerušené členství v sociální demokracii. Prosím tu hru tady rozvíjíme, to bychom od toho tématu museli odběhnout. Ale dovolte mi ještě jednu poznámku, ten balík, který kolega Sobotka ukazoval, abychom mluvili objektivně a řekl bych i pravdomluvný. Tak ten balík my jsme z 98 % stejný měli před měsícem na projednávání v Senátu. Takže každý z nás, pokud se tomu věnuje, to měl pročtený a mění se tam některé věci a měly se tam měnit asi šest, osm položek a ty jsou známé které. Takže ne že bychom na to neměli nějaký čas. Ale já spíš chci upozornit, já vidím tu nezodpovědnost v tom, že takovéto množství zákonů se projednává v posledním pololetí, respektive prakticky už čtvrtletí, když z praxe se na to má připravit a to je potřeba si uvědomit, kdo tento problém způsobil. My jenom můžeme buď vyhovět nebo nevyhovět vládě. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Proto se vás ptám na to, jestli by pro právní stav této země, pro to když vy budete 9. předělávat jeden z těch daňových zákonů a budete ho měnit pozměňovacími návrhy, tak jestli by pro právní stav této země pro daňové změny, nebylo lepší odložit účinnost občanského zákoníku, proto se na to ptám, protože jako favorit voleb pak nikoho nebude zajímat, že to byl Senát, který narychlo souhlasil s těmi daňovými zákony. Dělalo se to ve formě zákonných opatření, půjde to na vrub sociálnědemokratické vlády. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


To musím odmítnout, že to půjde na vrub sociálnědemokratické vlády, i když to bude možná muset řešit ty důsledky, pokud takový výsledek voleb bude. Ale tady jednoznačně tvůrce občanského zákoníku je někdo jiný. Je to bývalá vláda a musí za to nést také samozřejmě politickou zodpovědnost. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Vy jste do toho vstoupili tím, že jste některé ty zákony, které bývalá vláda vám do Senátu poslala, tak jste je odmítli, proto tady jsou ta zákonná opatření. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Samozřejmě, protože tam byly naprosté rozpory jaksi s našimi zájmy a také tam byla ustanovení, která by znamenala výpadky pro veřejné rozpočty, zejména po roce 2015, ale i v příštím roce a to by byl velký problém pro každou vládu a samozřejmě i pro vládu, pokud sociální demokracie ji bude sestavovat. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ale tím za to ponesete teď už morální odpovědnost, že 1. ledna vstoupí v platnost nový občanský zákoník. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Pane redaktore, nepodsouvejte nám něco, co jsme my neprosadili, co není naše dílo, my jsme naopak tím, že jsme neschválili ty daňové zákony, tak jsme zachránili pro příští státní rozpočet zhruba 20 miliard korun a ty peníze, byť převážně odešly do zahraničí. To je naše dílo. Nic víc to nemůžu přijmout, protože to je velmi účelové tvrzení. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Znovu, ponesete za to politickou spoluzodpovědnost, o tom není pochyb. Ale proto se ptám, jestli by bylo pro právní stav této země, pro občany této země lepší, pokud by ministryně spravedlnosti přišla se zákonným opatřením o odložení účinnosti občanského zákoníku, jasná odpověď. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Já si myslím, pro řadového občana, běžného občana by to lepší bylo, ale hned vidím, jak by všichni ti, kteří jsou uživateli občanského zákoníku, to znamená ti, kteří do toho investovali velké peníze na školení a připravil se nový občanský zákoník, jak by spustili palbu za pomocí médií, že to ublíží, že to je zmatek, že to je návrh do 50 a další a další. Je to vyloženě politická záležitost, silně politická záležitost se všemi možnými dopady a tu musí rozhodnout ten, kdo má jediný mandát toho zákonného opatření i třeba na zrušení občanského zákoníku, respektive odložení účinnosti a to má současná vláda. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pane místopředsedo Sobotko. 

 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Já bych s jednou věcí polemizoval. To, že občanský zákoník vznikl na půdorysu posledních vlád. Na tom se pracuje 10 let a začalo se s tím za vlády sociální demokracie. Ten občanský zákoník je moderní a odpovídá současnosti. A jestliže panu předsedovi Štěchovi nevadí občanský zákoník 50 let starý z hlubokých totalitních dob. Já se omlouvám, už žijeme přeci v jiné době, jsou jiné vztahy. Copak před 50 lety se vědělo, co je soukromý majetek? To přeci vůbec v daném okamžiku nebylo na stole, protože žádný v této zemi nebyl kromě majitelů některých domů a tak dále. Pojďme se bavit o tom, které ty zákony zase v souladu s ústavou jsou neodkladné a jestliže se dohodneme a dohodli se tak, jak poslouchá pan předseda sociální demokracie s vládou levicovou pana Rusnoka, že jsou to ty daňové věci, tak můžeme o nich diskutovat. A je to neodkladné, aby se v podstatě právní systém nezničil po novém roce. Čili občanský zákoník by měl platit a úvahy o tom, že se odloží jeho účinnost, jsou špatné. Pojďme se bavit, co tam je napraveno, a myslím si, že ty investiční fondy s únikem daní, to je věc, která zaplaťpánbůh, s tou já plně souhlasím. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Vy pro celý ten balík budete hlasovat 9. října? 

 Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


To musíme prostudovat. My jsme to dostali do ruky a my přesně ani nevíme, jestli ty věci, které se diskutovaly v Senátu, protože my, naše původní vize byla, teď se bavím o ODS, pojďme to odsouhlasit a mimořádným opatřením udělejme tu změnu jednu, dvě, tři a nebude to tenhle balík, bude to jedna A4 a mohlo být vyřešeno. Když jsem tenkrát v Senátu, což není tak dlouho, poslouchal příspěvky z levicového spektra, tak to chtěli zamítnout. Zamítlo se to a teď máme obdobný s těmi změnami a musíme to přečíst. A já bych v této chvíli fakt nepředjímal a dokonce ani neříkal, jestli budu hlasovat pro nebo proti. Já bych rád, aby občanský zákoník platil. Já bych rád, aby daňové věci, které jsou součástí, aby byly. Já vím, že tady pan předseda se mu nelíbí třeba ten občanský zákoník. Mně se líbí, i když má chyby, jestliže někdo dává deset let dohromady něco, tak může tam být i drobná chyba. 

 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Uvidíme, jestli toto budete říkat za třičtvrtě roku, jestli ten občanský zákoník vstoupí v platnost a dojde ke všem problémům, na které upozorňují soudci a oponenti kvality toho občanského zákoníku, jako je pan doktor Pelikán a další, tak jestli na těch slovech budete za třičtvrtě roku trvat, až vám je přehraju. 

 Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Budu a já mám trošku obavy, že ten občanský nový zákoník, že se nechce některým studovat, a proto chtějí o rok to odložit. 

 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:

 

Paní místopředsedkyně.

 Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Já bych k tomu ráda podotkla, že účinnost rekodifikace probíhají podle plánu legislace v průběhu dvou let podle plánu a ta diskuse nad tím občanským zákoníkem, byla tak dlouhá opravdu za obou vlád. Takže ono je i otázka, co by bylo bývalo, kdyby. Tam těch změn je teď velmi mnoho. Investice do lidského, ale i do toho finančního potenciálu už byla tak velká. A vaše otázka předtím zněla, co se změní pro občana 1. ledna. Já si myslím, že pro samotného občana, tak jak mám možnost si postupně nastudovávat ty novosti, nebude tak dramatická, jak my říkáme, protože tam je vlastně možnost spoustu dohod, tam vlastně my apelujeme. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Ale o tom musí ten občan vědět, paní místopředsedkyně, o čem se dohodnout má, nebo když se nedohodne, tak co to pro něj bude znamenat? 

 Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Musí, ale pokud dneska profesionální asociace se na to připravují a vznikne-li ten problém, tak pokud se teď občan nově obrátí, tak není pravda, že dnes máme nepřipravený na to personál. Jestliže dva roky na přípravu změn je málo, tak já si myslím, že to by asi nebyli úplně spravedliví. Takže skutečně ti, co se nechtěli připravovat, tak se stejně za tuto dobu, i kdyby to bylo odloženo, tak se asi nepřipraví. Ale já mám zase zpětné vazby, že my nevíme, co by to udělalo, kdyby se odložilo. Nevíme, protože těch změn je mnoho. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Takže pro ty daňové změny vy hlasovat budete vy a váš senátorský klub. 

 Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:


Budu. Myslím si ano, ale my nejsme vázání slibem, takže myslím si, že necháme to všechno na další projednávání a jak to dopadne. 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Vy v těch zákonných opatřeních a teď se dostáváme k tomu druhému okruhu, máte i stabilizaci systému zdravotnictví, o kterém jsme se tady bavili v první části Otázek, necelých 5 miliard korun za navýšení plateb za státní pojištěnce nebude podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Jaromíra Gajdáčka stačit k pokrytí dluhů tuzemského zdravotnictví v roce příštím. Tady jsou opět slova Jaromíra Gajdáčka. Jaromír GAJDÁČEK, prezident Svazu zdravotních pojišťoven: 

Podle těch dosavadních analýz to vypadá tak, že vlastně nárůst 4,7 miliardy korun nemůže sanovat celý ten nedostatek, který v současné době v systému je. Druhá věc je, jak se připraví úhradová vyhláška na příští rok, tam by to nemělo být v kolizi, abychom byli schopni, ať už tedy s nějakou zásobou peněz, zbytkem zásoby, kterou máme na straně zaměstnaneckých pojišťoven, tak vlastně na té úhradové straně, aby ta bilance byla vyrovnaná, a to si myslím, že bude předmětem vyjednávání v těchto dnech. Václav MORAVEC, moderátor:

Vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček v rozhovoru pro dnešní Otázky. Kdo z vás bude s těžkou rukou nebo dokonce nebude hlasovat pro to zákonné opatření, které zvyšuje platby státu za státní pojištěnce. Je tady někdo takový z vás, dámo a pánové? Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Proti? 


Václav MORAVEC, moderátor:

Kdo s těžkou rukou podpoří to zákonné opatření nebo by mohl hlasovat proti němu? 


Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Já nebudu hlasovat proti, protože já už jsem se před časem vyjádřil, že k určité valorizaci by mělo dojít. Václav MORAVEC, moderátor:

Ale ona je vyšší než o níž jste mluvil vy. Proto se ptám na tu těžkou ruku. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Já vím, ale my to můžeme změnit. Václav MORAVEC, moderátor:


Aha, takže další zákonné opatření, které bude pozměňovacími návrhy. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Pane redaktore, my máme šanci schválit, zamítnout a pozměňovací návrhy a vrátit vládě. To jsou naše možnosti, které nám umožňuje ústava. Já mohu v této chvíli říct, že tady je zase ten můj rozpor s ústavou. To je přeci zásah do státního rozpočtu. To je navýšení výdajů ze státního rozpočtu a my jsme na začátku října a jestli dobré informace mám, tak kolem 20. listopadu se má sejít Poslanecká sněmovna. Pokud by Poslanecká sněmovna se rozhodla, a vláda jí to předložila, protože tato vláda tady může být klidně ještě pár měsíců, normální zákon a oni to v legislativní nouzi projednali a my následně v Senátu to projednáme, tak tu není ta moje nervozita, když to řeknu, jestli to je nebo není bezodkladný pro stát nutný návrh zákona nebo zákonného opatření. Václav MORAVEC, moderátor:

Abych vám rozuměl, pane místopředsedo, zcela a podívejme se schválně do textu ústavy, na který několikrát odkazujete, tak ústava k zákonným opatřením uvádí, odstavec 1) dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovala by jinak přijetí zákona. To je nesnesení odkladu to, na co vy narážíte. Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle článku 10, zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda, zákonné opatření Senátu podepisuje předseda Senátu, prezident republiky, předseda vlády. Vyhlašuje se stejně jako zákony a zákonná opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi, neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další platnosti. Vy myslíte, že to zákonné opatření o navyšování plateb za státní pojištěnce je zásahem do státního rozpočtu? To znamená, že to vnímáte jako de facto protiústavní? Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Já na to chci slyšet a už to asi říkám podruhé, potřetí, aby odborníci nám řekli, kteří znají ústavu, a umí jí vykládat, aby nám řekli, že to je přesně moment, kdy je to bezodkladné anebo jestli to stačí, aby s měsíčním skluzem, to znamená, od 1. 2. to začalo platit. Václav MORAVEC, moderátor:

Paní místopředsedkyně, je to zásah do státního rozpočtu a může toto zákonné opatření být v rozporu s ústavou? Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:

Vzhledem k tomu, že se jedná zhruba o 3,5 % celkových výdajů, kdy částka pojistného, kterou hradí stát, nebyla měněna od roku 2010, když si vezmeme klesající úroveň DPH, tak si myslím, že to není tak marginální vstup do toho, co říká kolega Sobotka. Václav MORAVEC, moderátor:

Takže také se přikláníte k tomu, že to může být v rozporu s tím vymezením? 


Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:

Myslím si, že by to nemělo ovlivnit, že to právě není zásah do ústavy, naopak. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Je to zásah do rozpočtu. Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:

Ano, ale jsou to 3,5 %. Je to tak dramatický zásah do rozpočtu v celkovém rozpočtu? Václav MORAVEC, moderátor:

Vy máte totiž komisi pro ústavu, to znamená, zatím jste jako vedení neoslovili například pana docenta Kyselu, který je tajemníkem stálé komise pro ústavu, pane předsedo? Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:

Samozřejmě oslovili. Jeho vyjádření bylo i na televizních obrazovkách. On o těch návrzích, o kterých se vědělo, ty které se týkají daní, jeho názor byl, že to není záhadou, pokud by vznikly ty škody, ale prosím vás, tady jak ta diskuse se odvíjí, z toho je vidět, proč my v té naší zemi si to strašně moc komplikujeme, to právo a ten přístup má být logický a jestliže se mluví tady o tom, že to má být státní rozpočet, závěrečný účet, tady se nikdy nenavrhuje ty tisky státního rozpočtu a závěrečného účtu měnit. To nikdy předložené není, proč se takovýhle výklad tady dělá, proč se občané tady takto matou. Tady prostě je to, že se navrhuje v rámci prostředků, který vláda může zajistit a má k dispozici, aby se zachránilo něco, co skutečně hoří, protože já už doufám, že aspoň z pohledu občanů a mého určitě je dostupná zdravotní péče to nejdůležitější, co v naší zemi potřebujeme. Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, aniž bych se tady chtěl zastávat argumentů Přemysla Sobotky, ale jako logiku dává to, že bude rozpočet schvalovat Poslanecká sněmovna po volbách, kde se počítá s navýšením plateb za státní pojištěnce a Senát zákonným opatřením něco schválí dříve, než ten státní rozpočet a je to od 1. ledna příštího roku, neměl by tento zákon jít ruku v ruce se zákonem o státním rozpočtu? Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:

Praxe se na to musí připravit a tam už je nebezpečí, že ještě do konce roku vzniknou problémy a oni také musí vědět, jak budou financovat po novém roce, protože mimo jiné ten občanský zákoník zejména na zdravotnické zařízení bude enormní tlak ve lhůtě splatnosti 30 dnů, tam nebude možné to dělat, už jako to bylo v minulosti. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to není nadbytečné a stejně se podívejte, jestli vláda, která zodpovídá za exekutivu, se domnívá, že tady ta neodkladnost hrozí, pošle to Senátu, pokud Senát zváží, že to je neodkladné, pokud to podepíše prezident republiky, hlava státu, a pokud následně Poslanecká sněmovna se rozhodne, že to je správné, proč by to měl Ústavní soud z logiky věci rušit? Proč by to měl rušit? Václav MORAVEC, moderátor:

Já se ptám jen na ty pochybnosti. Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:

A pokud to sněmovna neschválí, tak to stejně padá. To je velmi dobře propracovaný mechanismus, který tvůrci ústavy prostě vymysleli. Já si myslím, že to je dobrá pojistka, protože takto zpochybňovat ty čtyři návrhy, které vláda předkládá za každou cenu, tak potom ať to v ústavě není. Kdy jindy to použít? Jenom když tady bude ohrožení naší země zvenku? Václav MORAVEC, moderátor:

Očekáváte ještě další nějaké zákonné opatření? Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:

Neočekávám. Václav MORAVEC, moderátor:

Neočekáváte. Takže očekáváte, že toto je poslední hlasování v Senátu. Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:

Já si myslím, že vláda k tomu přistupuje zodpovědně. Ono za ty problémy, které tady v těch zákonných opatřeních řeší, já jí nechci bránit, ale ona za to nemůže, za to mohou předchozí vlády. Zvýšily DPH, nedaly zdravotnictví ani korunu, propadá se ekonomika, vybírá se malé pojištění. Když se podíváte na ty věci týkající se občanského zákoníku, všechno to je proto, že to je pozdě. My jsme byli pro nový občanský zákoník, ale samozřejmě v drobet jiné podobě. To není, že bychom nechtěli 50 let starý občanský zákoník změnit, ale ne takto. Souhlasím s vámi, že to riziko jeho účinnosti od příštího roku je velmi vážný. Já se toho také bojím, ale jinou cestu teď jako předseda Senátu a senátor nemáme. Václav MORAVEC, moderátor:

Můžete na to upozorňovat a říct, že by bylo pro občany lepší, aby byl odložen? Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:

Ale ten krok musí udělat jenom vláda, ta může iniciovat zákonné opatření, kterým by se odsunula účinnost. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Já proti obsahu některých těch opatření nemám námitky, to myslím, že si rozumíme. Já mám jenom ten základní problém, a Senát se vždycky chválil, že chrání ústavu. Jestli toto odpovídá ústavě, tak s některými těmi věcmi já fakt nemám problémy. Ale na druhou stranu, není-li to v souladu s ústavou, tak přeci nemůže ani jeden senátor pro to zvednout ruku, proto já jsem tady říkal, aby nám vykladači ústavy řekli, to nemusí být Ústavní soud, to je až ten krok, když by přišla stížnost, ale aby nám řekli, že v daném okamžiku to splňuje všechny parametry, ne že nám to napíše někdo do té důvodové zprávy, to já nepolemizuji, to si tam najdeme v té důvodové zprávě, ale já chci vztah k té ústavě. Protože ústava není trhací kalendář a je to historicky poprvé, co to je, tak to udělejme tak, aby do budoucna, jestli se toto bohužel může se to stát, někdy bude opakovat, že nebude sněmovna, tak abychom tady měli už precedent na to, jak s tím zacházet. Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:

Ono by bylo možná docela spravedlivé si říci v tuhle chvíli, jaké možnosti máme a tohle je vlastně to řešení, ke kterému nechtěla předchozí vláda přistoupit. Nechtěla to nalít z toho státního rozpočtu a o tom je vlastně ta dlouhodobá debata. Selhaly ty pokusy vlastně dovybírat od těch, co vlastně tu péči užívají, tak vlastně to je ta otázka těch poplatků. Asi by bylo také dobré si říci, že by bylo fajn se snažit o efektivnější hospodaření s těmi zdroji, vždyť to není jen přece otázka pojištění. Václav MORAVEC, moderátor:

O tomhle byla řeč se Zdeňkem Kabátkem, jako je prevence a 25 miliard a nedostatečná prevence celého systému. Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:

Anebo vybrat více od pojištěnců, od občanů, takže ono asi by dneska my opravdu pohled na to je takový, jestli způsobíme tu krizi, pád toho systému anebo co, ale ten dlouhodobý pohled od politiků ten se od nás očekává. 

 

Václav MORAVEC, moderátor:

26 dní zbývá do předčasných voleb. Pro lidi je nejpalčivějším problémem v souvislosti s nadcházejícími volbami nezaměstnanost nebo její hrozba. I to vyplývá z nejnovějšího sociologického šetření společnosti TNS AISA pro dnešní Otázky. Nezaměstnanost, respektive její hrozbu považuje za nejpalčivější problém 34 % lidí. Hned na druhém místě s 19 % je ovšem politická reprezentace této země. Teprve za politiky, korupce s 15 % a nálada a vztahy mezi lidmi 7 %. Sociologické šetření společnosti TNS AISA se uskutečnilo v tomto týdnu. Na reprezentativním vzorku více než tisícovky respondentů. Průzkum se ptal také na kritéria při volbě, tady jsou výsledky. Lidé se nejčastěji rozhodují podle poctivosti a morálky kandidátů. Nebo to alespoň tvrdí, tři čtvrtiny upřednostňují snahu o změnu a oživení politiky a konkrétní řešení problémů z volebních programů. Přes dvě třetiny pak hledají nejmenší zlo. Kampaň podle průzkumu ovlivňuje necelou třetinu voličů. Podrobnosti dodává spoluautor výzkumu Pavel Vaněček ze společnosti TNS AISA. 


Pavel VANĚČEK, vedoucí kvantitativního výzkumu, TNS AISA:

Lidé obecně říkají, že například reklama nebo kampaň na ně nemá vliv, takže je to jeden z nejmenších důvodů, ale potom ve finále tohle rozhoduje hlavně u těch voličů, kteří nejsou rozhodnuti. To znamená, že tato pořadí témat je velmi deklarativní a velmi obecné. Václav MORAVEC, moderátor:

Dodává v rozhovoru pro Otázky Pavel Vaněček ze společnosti TNS AISA. Sociologické šetření také zkoumalo spokojenost voličských skupin se svým životem. Nejspokojenější jsou podle tohoto šetření voliči Občanské demokratické strany a TOP 09. Přinejmenším průměrnou spokojenost deklarovaly dvě třetiny jejich voličů. Nejméně spokojeni jsou voliči KSČM, následovaní voliči SPOZ a voliči sociální demokracie, nadpoloviční většina nespokojených je i mezi voliči Úsvitu a Strany zelených. Přesně naopak vyšla spokojenost možných voličů hnutí ANO. A tady je opět interpretace závěrů šetření od Pavla Vaněčka. Pavel VANĚČEK, vedoucí kvantitativního výzkumu, TNS AISA:

Co se týče spokojenosti lidí s vlastním životem, to je nějaký kompositní index, tak tam je zajímavé sledovat, že obecně celá populace Čech je na tom špatně, je nespokojená se svým životem, ale například voliči pravice jsou spokojenější. Naopak voliči levice jsou podprůměrně nespokojeni se svým životem. Tohle je zajímavá věc, která jasně diferencuje spokojenost. Obecně platí, že lidé, kteří jsou víc spokojení, tak k volbám chodí. Chodí a volí téměř určitě. Naopak nespokojení lidé spíše nevolí. Takže to je jistá forma protestu nebo frustrace z výsledku situace na trhu nebo politice. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Vysvětluje v rozhovoru pro dnešní Otázky Pavel Vaněček ze společnosti TNS AISA. Myslíte si, že dojde po těch předčasných volbách k obnovení důvěry veřejnosti v politiku a politiky, jak naznačují ta dosavadní šetření, paní místopředsedkyně? Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:

Já bych si to samozřejmě velmi přála, ale přiznám se, že o tom přesvědčena opravdu nejsem. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Takže spíš jste nejistá, než že by došlo k možnému? Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:

Víte, bez politických dohod, domluv bez toho pocitu, že jsme zvoleni za nějakou skupinu a je to naše povinnost se domlouvat, tak zatím toho bohužel po svém tříletém působení v Senátu nejsem moc svědkem. Václav MORAVEC, moderátor:

A Senát je vnímán veřejností v těch posledních měsících jako důvěryhodnější komora českého parlamentu než Poslanecká sněmovna v posledních měsících? Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu /nez./:

Já myslím, že jsme parlament dohromady, já hodnotím celý parlament. Ono v tom Senátu se to zřejmě potom úplně zachránit nedá. Takže myslím si, že i ta laciná karta zrušení Senátu by měla být vlastně o tom, že pokud jsme dvoukomorový parlament, a to jsme a to zřejmě budeme, tak je na nás, jak se politicky zodpovědně mezi sebou dohodneme. Myslím si, že teď apel na nás by byl, abychom s tou novou Poslaneckou sněmovnou jim začali tyto důsledky, které pak můžou zase k rozpuštění Poslanecké sněmovny vést, tak abychom jím je jako starší kamarádi možná připomínali, protože tu odpovědnost z nás opravdu nikdo nesejme. Já vím, že to je humorná záležitost pro kolegy. Ono já když se bavím i s bývalými poslanci a pokud vážně nezačneme brát problémy lidí, ať je to pravé nebo levé spektrum a nebudou ty dohody na stole, tak si myslím, že ta důvěra nemůže být obnovena a ti lidé bohužel nemají jinou šanci než se chovat tak jak se chovají. Václav MORAVEC, moderátor:

Můžeme, když jste mluvila o nové Poslanecké sněmovně, podívat na aktuální volební model České televize, který zachycuje aktuální situaci a rozložení sil v době sběru dat, tedy na konci minulého a do poloviny tohoto týdne mezi 18. a 24. zářím. Podle tohoto matematického konstruktu by v rámci celého Česka získala sociální demokracie 29 % a KSČM 14,5 %, hnutí ANO je na 11 %, TOP 09 má 10,5 %, ODS pak 9 % a následuje KSČM s 5,5%. Nad 3 % se v celostátním volebním modelu ještě pohybují Úsvit 5 %, SPOZ 4 %, Strana zelených 3,5 %. Do volebního modelu České televize vypracovaného agenturou TNS AISA vstoupilo 721 respondentů a statistická chyba se pohybuje od 1,3 % u strany s nejnižším ziskem, po 3,2 % u strany na vrcholu žebříčku, kompletní informace o tomto sociologickém šetření pro dnešní Otázky najdete na stránkách www.ct24.cz. Spoluautor výzkumu Pavel Vaněček nám teď objasní stabilitu voličského jádra jednotlivých politických stran. Pavel VANĚČEK, vedoucí kvantitativního výzkumu, TNS AISA:

Obecně platí, že levicoví voliči jsou věrnější, drtivá většina voličů komunistické strany, případně ČSSD, zachovají přízeň stejné straně. Naopak v pravici je to tak, že ti voliči se přelévají k novým hnutím, novým uskupením. Tam dokonce co se týče Věci veřejných, tak tam ta voličská základna je hodně nestabilní a dokonce spousta voličů minulých uvažuje, že vůbec k volbám nepůjde. 


Václav MORAVEC, moderátor:

V sociologickém šetření nás také zajímalo, kam při srovnání s posledními sněmovními volbami přecházejí někdejší voliči ODS a Věcí veřejných. Podívejme se, k jakému přelivu voličů mezi stranami by došlo, kdyby lidé volili tak, jak deklarovali v posledním výzkumu volebního modelu České televize. Nejstabilnější základnu má tradičně KSČM 83 % jejích voličů z roku 2010 by ji volilo znovu. U sociálních demokratů jde o 65 %. 6 % by teď volilo spíš KSČM, a 5 % politické hnutí ANO. U ODS by u své volby zůstalo 36 % lidí. 16 % by teď volilo ANO, 14 % TOP 09 a 5 % hnutí Úsvit. Podle průzkumu TNS AISA pro dnešní Otázky by u minulé volby v případě TOP 09 zůstalo 41 % lidí. Voliči nyní zvažují v 19 % ANO, v 8 % občanské demokraty nebo KDU-ČSL a konečně vidíte Věci veřejné a jejich voliče. Jejich voliči z roku 2010 by se teď rozprostřeli napříč politickým spektrem, zčásti mezi sociální demokraty a Babišovo hnutí ANO, 22 a 20 %. Ovšem 14 % zvažuje TOP 09 a 13 % hnutí Úsvit, tady jsou opět slova Pavla Vaněčka ze společnosti TNS AISA. 


Pavel VANĚČEK, vedoucí kvantitativního výzkumu, TNS AISA:

Voliči Věcí veřejných, případně ODS, se hodně přelévají k volbě jak nového uskupení ANO, tak případně volí TOP 09 podle aktuálních průzkumů. Není to predikce, je to současný stav, jak by dneska volili, kdyby volby byly tento týden. Takže to je další pravicová alternativa. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Vysvětluje v rozhovoru pro Otázky Pavel Vaněček ze společnosti TNS AISA. Za jak vážné považujete to riziko, že za třičtvrtě roku tady možná budeme sedět ve stejném složení, a budeme probírat další zákonná opatření, protože ta nová Poslanecká sněmovna může být nestabilní, pane místopředsedo Sobotko? Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Tady je vidět, jak byli moudří autoři naší ústavy, že udělali bikamerální systém a že Senát může fungovat trvale. Já z toho mám trošku obavy, že ta uskupení, která přichází v daném okamžiku na scénu, nejsou programově ukotvena a slyšeli jsme to, přelévají se tam levicoví voliči, přelévají se tam pravicoví nebo pseudopravicoví… Václav MORAVEC, moderátor:

Kdybych vám ale namítl, že kdybyste tu politiku dělali odpovědně a dobře, tak by k tomu nemuselo vůbec dojít? Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Já s vámi v některých okamžicích mohu souhlasit a myslím si, že v daném okamžiku platíme daň za to vládnutí, za ty kroky, které se udělaly. My se s tím vyrovnáme. Ale my máme program. My víme, co chceme, zrovna tak jako sociální demokracie má svůj program. A je to levice, pravice, tento základní střet tu je. A máme tu uskupení, která, ať se na mě nikdo nezlobí, my nejsme jako politici, my makáme, je základní slogan a přitom jdou do politiky. Čili oni se z nich stanou také nemakačenkové. Já nevím. Václav MORAVEC, moderátor:

Třeba vás nakazí a budete makat taky. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Ale já si myslím, že to je přesně ten mediální obraz té politiky, jako kdybychom nic nedělali. A opak je pravdou. A dokonce i ta úvodní debata směřovala na téma, že jsme si to dokonce přečetli, že tu nejsme pasivní a řízeni někým. Takže tady si myslím, že je to zbytečné podceňování. Ono to bez těch politických stran a bez programu na celém demokratickém světě nejde. A to by si měl každý volič uvědomit. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Riziko toho, že se bude, dojde-li k zásadnímu roztříštění a nebude s to vítěz voleb sestavit vládu, rozpuštěná znovu Poslanecká sněmovna. 


Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:

To samozřejmě existuje, to existuje vždycky. My jsme ve fázi, kdy občané poměrně výrazně ztratili důvěru v politiku, v politiky. Přispěla k tomu řada faktorů, především tedy to, že někteří z politiků se chovali, tak jako kdyby byli nadlidi, přivlastňovali si věci, které jim nepatří. Byli špatnými hospodáři s majetkem, ale já si myslím, že v politice je nás hodně, kteří jsme nikdy nic špatného neudělali. Vždycky jsem měli jasné postoje a buď nás někdo podporuje nebo nás nepodporuje a já moc prosím, aby nás lidi neházeli do jednoho pytle. Já vždycky říkám, když v jedné ulici se najde nějaký jeden špatný občan, který dělá trestné činy, tak přece není celá ulice občanů, kteří páchají trestné činy a mně to strašně moc uráží a vím, že lidé jsou naštvaní a hážou nás často do jednoho pytle, ale tím, že jako se pokouší najít někoho nového, kdo jako jim slibuje, že bude jiný a že nedovolí ty věci, které se staly, dokonce slibuje retroaktivitu 25 let nebo 24 let zpátky, a už to sliboval před rokem, tak se ho zeptejte, co s tím udělal. Neudělal s tím vůbec nic. Takže na to by měli být opatrní a skutečně to poučení z těch Věcí veřejných si myslím, že existuje. Ale já nechci, aby to takhle vyznělo. Já jsem byl ten, který nehlasoval před x lety pro změnu volebního řádu, protože jsem nechtěl, aby se zabetonovala situace. Já jsem chtěl, aby tu mohly vznikat nové strany, protože tato možnost vždycky musí být bičem na ty zaběhnuté strany, musí to být do určité míry jako určitá alternativa, ale to se v posledních asi 6 letech děje, jak to někteří dokážou zneužívat, jak do toho vstupují velké peníze, tak to je nebezpečné a může to ohrozit skutečně fungování těch základních principů demokracie v naší zemi, takže musí si to voliči rozmyslet, ale také by měli nejenže někoho potrestají, že mu ten hlas nedají, ale také si uvědomit, co to způsobí. Oni mají také zodpovědnost. Samozřejmě my máme daleko vyšší. Václav MORAVEC, moderátor:

Děkuji hlavním představitelům Senátu Parlamentu České republiky, hlavním hostům Otázek, kterými byli předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD a místopředsedové Senátu Miluše Horská bezpartijní a Přemysl Sobotka z ODS. Děkuji vám, dámo a pánové, že jste přijali mé pozvání a těším se na další diskuse. 

MUDr. Přemysl Sobotka

místopředseda Senátu PČR
člen výkonné rady
předseda regionálního sdružení