1. října 2013

Odhoďte své zklamání. Tato země silnou pravici potřebuje

Havlíčkův Brod – Občanské demokraty na Vysočině vede do nadcházejícího volebního klání politička Jana Fischerová. Současná krajská zastupitelka, bývalá starostka Havlíčkova Brodu a také poslankyně Parlamentu České republiky v letech 2010 až 2013.

Ve Sněmovně jste prožila poslední tři roky. Naplnila se vaše očekávání, s nimiž jste do Sněmovny vstupovala, nebo existuje něco, co vás zklamalo? 

Ano, poslední tři roky jsem byla poslankyní Parlamentu ČR, zvolena za Kraj Vysočina. Velice si toho vážím. Třebaže došlo v mnoha případech ze strany poslanců ke ztrátě důvěry u občanů, snažím se tuto "pověst" každodenně napravovat. Ve své práci se snažím věci dotahovat do konce a jednat zodpovědně tak, abych se na sebe mohla podívat večer do zrcadla. Podstatné pro mě vždy bylo, je a bude spolupracovat s občany, samosprávami obcí a měst a jejich názory přenášet a diskutovat dál. Ne vždy se ale vše podařilo dál prosadit. Nesmírně mě nabíjely právě ty reakce lidí, když jsem jezdila po celém kraji. S lidmi jsem vše probírala, byli pro mě jakýmsi zpětným zrcadlem. Ve Sněmovně jsem zjistila, že někteří z mých kolegů poslanců uměli zklamat lidi v takové míře, že je to mimo moje chápání. Myslím, že není třeba uvádět konkrétní jména. Na druhou stranu potřebuji se nahlas vyjádřit, že pracovitých a charakterních lidí bylo ve Sněmovně také dost, ti ale média tolik nezaujali. 

Tipnete si, jak ODS ve volbách dopadne? Co byste považovala za úspěch? 

Vyjádřím svůj skromný názor. Budu potěšena, když ODS v Kraji Vysočina dosáhne alespoň výsledku jako při krajských volbách v roce 2012, tedy 10,28 %. Každé procento navíc bude skvělé! 

Souhlasíte s názorem, že česká pravice potřebuje nějaký čas prožít v opozici? 

Tak tomu bývá i ve vyspělých demokraciích, střídání levice a pravice. Nechme toto opravdu na voličích. 

Co všechno obnáší pozice volebního lídra? 

Je to zejména zodpovědnost, odvaha a prosazování vize, být příkladem ostatním. 

Jak hodnotíte billboardovou kampaň ODS? Měla jste možnost třeba do grafické podoby, sloganů, nějak zasáhnout? Neschází vám v ní třeba omluva voličům za "nezdar" Petra Nečase? 

Billboardová kampaň má více fází. "Volím pravici", byl zatím jen začátek. Přišlo mi docela i vtipné použití twittru, je na to ohlas, dokonce i lidé – znalci v oblasti sociálních sítí se vyjadřují, že je to skvělá novinka on­line. Vyprovokovalo to řadu lidí k vytváření parafrází, ve vlastních řadách vytváříme, jak já to nazývám, epigramy ve stylu Karla Havlíčka Borovského. 

Víte, co byste dělala, kdyby Vaše druhá volební "mise" nedopadla dobře? 

Ano, s tím jsem neměla a nemám nikdy problém. Velice mě baví aktivní využívání cizích jazyků, jsem i soudním tlumočníkem, určitě bych se uměla o sebe postarat. 

Co byste vzkázala voličům? 

Třeba to, že děkuji za všechny hlasy, které mi dali v minulosti. Nyní je chci požádat, aby k předčasným volbám zcela jistě šli. Je to jedna z málo věcí, jak mohou ovlivnit budoucnost své rodiny, obce, ale i celé vlasti. Tato země potřebuje silnou pravici. A bez vás, vážení pravicoví voliči, to nepůjde. Vyzývám vás naléhavě. Nezůstávejte doma. Odhoďte prosím své zklamání, které jsme vám přivodili některými svými kroky a konáním několika z nás. Přijďte k volbám. Levicový prezident, levicový senát a levicová sněmovna není dobrou zprávou pro tuto zemi. 

Jak dlouho jste členkou ODS? Proč jste do strany vstoupila? 

Do ODS jsem vstoupila před 10 lety. Byla jsem již předtím zastupitelkou města a také Kraje Vysočina za Sdružení nezávislých kandidátů. Naše rodina i mí přátelé uznávají konzervativní hodnoty. Po zralém zvážení jsem vstoupila do řad ODS. Byli a stále jsou zde lidé, kterých si i nyní vážím. 

Vykonávala jste v regionální organizaci ODS nějakou funkci? 

Ne, nevykonávala. Vím, když člověk jakoukoliv funkci vykonává, musí to dělat zodpovědně a hlavně mít pro to dostatek času. Jakmile jsem něčím pověřena, chci to vykonávat zodpovědně. Například jako krajská zastupitelka či starostka jsem měla na takováto jednání vždy přístup neomezený. Proto jednání pravidelně navštěvuji, jsem velmi ráda, když mohu podpořit řadu věcí, které dopadají v dobrém slova smyslu na občany. 

(Autor: Jaromír Kulhánek)

Ing. Jana Fischerová, CSc.

zastupitelka
krajská zastupitelka