Představení konceptu volebního programu ODS
30. září 2013

Martin Kuba: Představení konceptu volebního programu ODS

Program Občanské demokratické strany je postaven na hodnotách, které ODS vyznává, a to je podpora aktivních lidí, ať už jsou v jakémkoliv věku, podpora konzervativních hodnot, tedy mezigenerační soudržnost, což je vidět z našich kroků, kdy chceme, aby péče o seniory byla především v rodinném, a tedy přirozeném prostředí, ale i podpora aktivních seniorů, kteří se pohybují na trhu práce.

V našem programu můžete najít to, že budeme vracet a navrhovat zpátky vrácení daňově odčitatelných položek pro seniory, kteří pracují, protože jsme přesvědčeni, že podpora takto aktivních seniorů je správná. Myslíme si, že stát má na seniory myslet právě v oblasti ochrany spotřebitele, a myslím, že se nám tam podařilo pár důležitých věcí, kdy díky mediální práci paní režisérky Dymákové a jejímu projektu a filmu Šmejdi se velmi významně podařilo zvednout vlnu, ve které se podařilo prosadit zásadní legislativní změny, které chrání české seniory před nekalými praktikami prodejců, které byly používány na těch prodejních akcích. My jsme zavedli status spotřebitelského ombudsmana, který je na živnostenských úřadech ve všech obcích našim seniorům k dispozici. Velmi jsme zpřísnili kroky České obchodní inspekce a všechny normy pro pořádání takových akcí tak, aby už senioři takovým praktikám vystaveni nebyli.

Jsme si velmi vědomi, že většinu výdajů seniorů každý měsíc tvoří věci potřebné k životu, ať už je to voda nebo energie, a to jsou sektory, které najdete v našem programu. Jsme si vědomi, že stát má být silným regulátorem, protože jsou to odvětví, kde přirozeně konkurence nefunguje, kde nelze spoléhat na naprosto přirozený trh, a ať už je to Český telekomunikační úřad nebo Energetický regulační úřad, všechno to jsou oblasti, kde chceme naše seniory velmi významně chránit.

Co se týče právní oblasti, myslím, že pak kolega Pospíšil prezentoval kroky ve smyslu dalšího snižování nákladů na exekuce tak, aby se nemohlo stát, že nějaký minimální dluh naroste do zbytečných obřích rozměrů, a ohrožuje tak náklady na život seniorů. To všechno jsou oblasti, které v našem programu na seniory myslí a také se jim věnují.

Dámy a pánové, toto k našemu programu, který dnes představovali kolegové Lenka Kohoutová a pan doktor Ferdinand Polák. Jsou to poslední body z našeho programu, který od dnešního odpoledne budete moci nalézt na našich webových stránkách. Dnes jsme vám připravili takové drobné věci související s naším programem tak, jak byl představován. Materiály jsou uzpůsobeny tak, aby si každý mohl v programu nalézt, co je pro něj důležité. My jsme vždycky vytahali všechny důležité body, ať už pro studenty, pro někoho, kdo má svou rodinu, někdo, kdo je zaměstnancem, nebo někdo, kdo je živnostníkem nebo má svou vlastní firmu. Jde nám o to, aby si každý mohl velmi rychle přečíst, co klíčového najde v našem programu pro sebe, co se týká jeho, a vedle toho věci, které se týkají dobrého života náš všech v České republice.

Naše kampaň je postavena tak, že chceme, aby každý v tomto státě mohl žít svůj dobrý životní příběh, který není odtržen od jeho rodiny, od jeho zaměstnání, od jeho koníčků a osobního života, ale aby stát pomáhal a vytvářel prostředí aktivním a zodpovědným lidem, aby takový dobrý život mohli v České republice prožít.

Takové materiály budou ode dneška k dispozici. Naši lídři a kandidáti je mají k dispozici a dnes jsme si dovolili předat je i Vám. Jsou součástí naší kampaně, která pokračuje. Byla zahájena pod heslem #Volím_pravici. Támhle na obrazovce jste mohli vidět řadu, ať už vtipných, nebo vážných reakcí na naši kampaň, které nás zatím potěšily a překvapily. Heslo #Volím_pravici se nejen na Twitteru, ale i na sociálních sítích velmi ujalo. Je vidět, že kampaň nejen zaujala svými programovými sděleními, ale že také řadu občanů baví, a to je na té kampani v této době také důležité.

MUDr. Martin Kuba
úřadující předseda strany
zastupitel statutárního města
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi