25. září 2013

ODS navrhuje zavést nový systém sociálního bydlení

"Po dobu svého působení v Poslanecké sněmovně a ve vládě se věnuji justici. Ve funkci ministra spravedlnosti jsem prosadil čtyřicet zákonů, které významně přispěly k reformě justice."

Jakému tématu se chcete ve Sněmovně primárně věnovat. Proč? 

Po dobu svého působení v Poslanecké sněmovně a ve vládě se věnuji justici. Ve funkci ministra spravedlnosti jsem prosadil čtyřicet zákonů, které významně přispěly k reformě justice. Jsem rád, že se podařilo zkrátit průměrnou délku soudního řízení v trestních věcech o čtvrtinu a v civilním řízení dokonce o třetinu. Za svůj největší úspěch považuji prosazení novely trestního zákona a nového občanského zákoníku. Pokud budu zvolen do Poslanecké sněmovny, rád bych se těmto tématům věnoval i nadále. Je třeba prosadit další změny, aby soudy rozhodovaly kvalitněji a délka soudního řízení se dále zkracovala. Za důležitý úkol považuji i prosazení nového zákona o státním zastupitelství, který přispěje k posílení nezávislosti státních zástupců a zvýší jejich odpovědnost za pracovní výsledky. 

Přesuňme se ke zdravotnictví. Některé krajské nemocnice mají problém s financováním. Kde vidíte největší problém? Má být jejich zřizovatelem kraj, nebo stát? 

Jsem přesvědčen, že špatné hospodaření Plzeňského kraje se týká i problematiky krajských nemocnic. Sociální demokracie Plzeňský kraj a nemocnice nespravuje dobře a celý krajský majetek zadlužují. Ztráty krajských nemocnic se šplhají k mnohamiliónovým částkám a jsou každým rokem vyšší. Zatímco v roce 2011 byla tato ztráta 131 miliónů, loni to bylo již 225 miliónů. Letošní ztráta zřejmě dosáhne až na hranici 300 miliónů. Kraj tyto ztráty vyrovnává ze svého rozpočtu. V případě Plzeňského kraje to potvrzuje i tu skutečnost, že výsledky fungování Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a. s., (společnost Plzeňského kraje, která má řídit a koordinovat jeho zdravotnická zařízení) jsou tristní a počínání placených členů dozorčích rad jednotlivých nemocnic nulové. Je zřejmé, že do budoucna bude nutné, aby stát krajům jistým způsobem pomohl, neboť ty řízení a financování nemocnic nezvládají. Jsem přesvědčen, že bude nutné řešit např. i problematiku úhradové vyhlášky. 

Také sílí kritika týkající se státních příspěvků na bydlení pro sociálně slabé. Na všem podle odpůrců profitují majitelé ubytoven. Jak se k celé záležitosti stavíte? 

Dnešní "ubytovací" byznys považuji za velký problém. Není možné, aby si někteří podnikatelé dělali výnosný byznys ze státní podpory. ODS navrhuje zredukovat vysoké sociální podpory za ubytování v ubytovnách. V krajním případě budeme podporovat pouze jednotkově lůžko maximálně tisícikorunou za měsíc, a to jen za předpokladu, že ubytovna bude splňovat hygienické podmínky. ODS navrhuje zavést nový systém sociálního bydlení, kdy budou definovány různé typy bydlení (noclehárny, azylové bydlení, sociální byty) a bude stanoveno, pro koho je bydlení určeno, za jakých podmínek a na jak dlouho. 

(Autor: Jan Švábek)

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
předseda Stínové asociace krajů ODS