23. září 2013

Představení kapitoly na téma veřejných financí, daňové politiky a podpory podnikání

ODS dlouhodobě propaguje politiku, v níž nesmějí být veřejné finance stavěny tak, že vytváří zadluženost budoucí generace. Proto jsou naší prioritou ve veřejných rozpočtech rozpočty vyrovnané. Tomu také byla podřízena ekonomika vlády, na níž jsme se podíleli.

Myslím, že se nám významně podařilo stlačit deficity veřejných rozpočtů, které v roce 2009 byly 192 miliard, až na současných 100 miliard. Přesto si uvědomujeme, jak Česká republika dnes hospodaří s rozpočtem. Pro takovou jednoduchou představu: na příjmu je asi 1 050 miliard a 100 si k tomu musíme půjčit. Do rodinného rozpočtu to lze přeložit tak, jako by si každá rodina musela půjčit jeden měsíční plat v roce, aby vůbec vyšla se svým hospodařením.

Jsme si vědomi, že dlouhodobě je to věc neudržitelná, a chceme směřovat k tomu, aby pod vládou, na které by se ODS podílela, Česká republika směřovala do roku 2020 k rozpočtu vyrovnanému. Jsme si vědomi, že k vyrovnanému rozpočtu se nelze pouze proškrtat, že k vyrovnanému rozpočtu musíme dojít systematickými kroky, a podle nás ty systematické kroky spočívají ve 3 věcech:

1/ Je to efektivně řízený stát.

2/ Stát, který neřídí vše.

3/ A je to finanční ústava, která zavazuje politiky, aby se v tom státu chovali rozpočtově odpovědně.

Ta efektivita státu je věc, na kterou jsme se již zaměřovali v našem vládním období. Myslím, že se nám podařilo velice významně ušetřit v jednotlivých resortech, ale jsme si vědomi, že lze ještě v těchto úsporách dále pokračovat.

Chceme propagovat zavádění tzv. klíčových indikátorů výkonu, které fungují běžně v soukromých firmách a ve kterých by stát mohl významně ušetřit. Když se ve Velké Británii ve státní správě na toto zaměřili, dokázali ušetřit velmi významné prostředky. Týká se to nákladů na správu budov, na řízení managementu těch budov, na to, jaké prostory jednotlivá ministerstva obývají a spravují. A je to systém, který chceme v České republice tak, jako je v zahraničí zaveden, pro efektivitu státní správy prosadit.

Co je také důležité, uvědomujeme si, že pokud stát bude řídit naprosto všechno, nikdy žádné daně nebudou dostatečně vysoké na to, aby občané ty služby zaplatili. Donedávna ještě rozhodovali úředníci i o tom, jestli si můžete pokácet svůj strom na své vlastní zahradě. Tuto vyhlášku se podařilo odstranit prací ministra životního prostředí za ODS. To je jenom takový typický příklad toho, že stát skutečně nemůže zasahovat do všeho. A ODS chce nechat mnohem větší svobodu občanům v určitých rozhodovacích procesech, aby se stát mohl soustředit na ty důležité agendy.

Na úrovni ministerstev chceme navrhovat sloučení, která jsme navrhovali již ve vládě. A to je, aby došlo ke sloučení Ministerstva průmyslu a obchodu s Ministerstvem dopravy, a vzniklo tak Ministerstvo hospodářství. A rovněž navrhujeme sloučení Ministerstva zemědělství s Ministerstvem životního prostředí a regionálního rozvoje, která svojí agendou spolu naprosto úzce souvisí. A stejně nikdy nelze udělat změnu v jednom, aniž by se nepromítala do dalšího. Jsme přesvědčeni, že takové ministerstvo bude fungovat mnohem efektivněji nejen ve svém chodu, ale i v řízení státní správy.

Samozřejmě to je na té nejvyšší úrovni, ale jsme přesvědčeni, že je důležité, abychom se zabývali všemi agendami, které stát provozuje. Aby stát uhýbal lidem tam, kde jim zbytečně překáží. Aby, když si chce někdo postavit plot kolem svého domu, nemusel absolvovat 6x návštěvu stavebního úřadu a mít k tomu 10 nebo 15 lejster. Ale aby stát byl silný v oblastech, kde ho občan potřebuje. Oblast, kde vnímáme, že občané stát potřebují, je především silná pozice regulátora v takových segmentech, kde pořádně nefunguje trh a kde jsou monopolní postavení firem. A jsou to věci, které se dotýkají každodenních životů jak rodin, tak podnikatelů. A také se dotýkají peněženek občanů České republiky i firem. Jsou to trhy s energetikou, jsou to trhy s vodou, jsou to trhy s mobilním voláním.

Nám se podařilo v těchto oblastech už řadu věcí prosadit, např. z Českého telekomunikačního úřadu udělat profesionální organizaci, kde došlo k výměně 3 členů rady ČTÚ a došlo k vypsání aukce na 4. operátora za podpory ODS. Myslím, že se výsledky té práce už dostavily. Protože když se podíváte na účty za své mobilní telefony, tak vypadají rozhodně jinak, než vypadaly před 2 lety.

Úplně stejně chceme postupovat v energetice a v elektrických energiích. Jsme zastánci toho, že už nesmíme přijímat jakékoliv závazky na procenta výroby z obnovitelných zdrojů, které potom ruinují český průmysl a samozřejmě ho devastují těmi poplatky za zelenou energii. Česká republika musí velmi racionálně nastavovat svůj energetický mix a také regulátor se v ní musí velmi výrazně uplatňovat.

Stejně tak jako v prostředí vodárenství, které se promítá do rozpočtů českých rodin a konkurence v něm už z principu toho odvětví zdaleka nefunguje dobře, tak budeme navrhovat i přesunutí vodárenství pod regulátora.

To byly pouze krátké poznámky k naší představě, jak má fungovat efektivní stát. Konkrétní dotazy k jednotlivým resortům Vám určitě budou schopni zodpovědět kolegové, které Vám představila paní místopředsedkyně Němcová. A já teď řeknu pár krátkých poznámek k daňové oblasti.

Velmi často je to téma souboje mezi pravicí a levicí. Já myslím, že nikoho nepřekvapíme našimi stanovisky k problematikám daní. Především v tomto volebním období ODS preferuje zachování stability a maximální zaměření se na výběr daní. Česká republika a české podnikatelské prostředí prošly v minulosti změnami. My preferujeme, aby teď bylo období stability, aby nedocházelo k neustálým změnám účetních a daňových předpisů, které jsou velmi nepříjemné pro české podnikatele a firmy.

Co se týče daně z přidané hodnoty, nenavrhujeme v této chvíli žádnou změnu. Skutečně spíše preferujeme, aby v této oblasti byla stabilita a abychom se zaměřili na kvalitní výběr.

Co se týče daně z příjmu fyzických osob, daní, které odvádíme všichni ze svých zaměstnání, zásadně odmítáme návrhy ČSSD na progresivní zdanění. Považujeme je za trestání lidí za jejich učení, studium a úspěch. Jsme přesvědčeni, že rovná daň je spravedlivá, a chceme, aby byla v dani z příjmu fyzických osob zachována. V dani z příjmu právnických osob, které odvádí firmy, za vlády ODS došlo k poklesu z 24 % na 19 %. My trváme na této částce, nehodláme ji zvyšovat. Odmítáme jakékoliv zavedení 2. pásma anebo jakékoliv sektorové daně pro energetické firmy, které by nakonec odnesli pouze zákazníci a které by nakonec vedly k tomu, že by se v těchto sektorech málo investovalo a nepřinesly by pro českou ekonomiku v podstatě vůbec nic dobrého.

Co se týče diskuse o ceně práce, tedy odvodů na sociálním, my se tady v podstatě sbližujeme s pohledem TOP 09 na to, že se budeme snažit snižovat cenu práce, která je dána těmi odvody na sociální a zdravotní. Ale jsme si vědomi, že to musí být postupné kroky, které nesmí vést ke zvýšení deficitu toho rozpočtu. Pro Vaši představu, jeden procentní bod na tom sociálním, které odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance, je zhruba 11 až 12 miliard korun. Zásadně ale odmítáme řešení Miroslava Kalouska, že kdyby se snižovaly tyto odvody, tak by se převáděly do majetkových nebo nějakých spotřebních daní. Znamenalo by to totiž, že pokud by je chtěl převádět třeba do daně z nemovitostí, které jsou zhruba 10 miliard, tak by je musel zdvojnásobit. Pokud by je chtěl převádět třeba do daně z převodu nemovitostí, která je 7,5 miliardy, tak by ji musel pomalu ztrojnásobit. A pokud by nevyužíval tyto daně, musel by využívat daně spotřební, což by opět vedlo ke zdražení spotřeby a zvýšení cen, ať už pohonných hmot, nebo čehokoliv jiného. To je řešení, které ODS nepodporuje. My jsme připraveni diskutovat o snížení ceny práce, ale pouze na úrovni, která bude odpovídat zlepšení ekonomiky a úsporám uvnitř veřejných rozpočtů, v žádném případě nesmí zvyšovat jakékoliv jiné daně.

Co se týče daně z převodu nemovitosti, jsme přesvědčeni, že je to daň, která by měla být do budoucna odstraněna. My budeme usilovat o to, abychom během 4 let dokázali udělat takové změny v rozpočtech, které by nám umožnily tuto daň odstranit. Bavíme se o částce zhruba 7,5 miliardy korun. Ten návrh nebude najednou. Nebude na úkor nějakého deficitu, ale bude se týkat systematické práce s veřejnými rozpočty. Mimochodem náš návrh na „první byt“ - to znamená odpustit mladým lidem, kteří si kupují svoji první nemovitost ke svému bydlení, daň z převodu nemovitostí -, je prvním krokem k tomu. Jsme ale přesvědčeni o tom, že by tato daň měla zmizet obecně. 

To je velmi krátce k problematice daňové. A co se týče podpory podnikání, myslím, že je obecně a dlouhodobě známé, že ODS je stranou, která hájí živnostníky. My si vážíme živnostníků jako lidí, kteří ručí za svoje podnikání celým svým majetkem. Nemají jakékoliv úlevy. Musí se starat o shánění práce, zakázek, velmi často si neužívají dovolenou a všechny komforty, které si může užívat zaměstnanec. A stejně jako si vážíme kvalitních zaměstnanců, tak si vážíme živnostníků a v žádném případě to pro nás nejsou paraziti. Myslím si, že ČSSD dala svými výroky jasně najevo, jak by to vypadalo s živnostníky, až se tady ujme vlády. ODS bude dělat všechno pro to, aby dokázala tuto skupinu ochránit. Dělali jsme všechno pro to i v této vládě, což nebylo v té koalici vždycky jednoduché. Myslím, že vedle toho, že některým nátlakům koaličních partnerů se nám nepodařilo odolat, tak co se týče živnostníků, je třeba říct, že se nám podařilo uhájit paušály před návrhy TOP 09 je odstranit. Je to práce ODS, že ještě fungují paušály pro živnostníky, a my budeme trvat na tom, aby byly i nadále zachovány. Podařilo se nám zabránit povinnosti podávat elektronicky daňová přiznání k DPH, která navrhovalo Ministerstvo financí pod vedením TOP 09, což považujeme pro malé, drobné živnostníky za nesmysl. Jsme přesvědčeni, že se mnohem více mají věnovat svému podnikání, shánění práce, než běhání po úřadech nebo elektronickému posílání nějakých daňových přiznání.

My trváme na tom, že paušály musí zůstat zachovány. Rovněž trváme na tom, že musí být zachovány výše odvodů na sociální a zdravotní, tak jak jsou dnes pro živnostníky nastaveny. Nebudeme podporovat jakoukoliv změnu. Rovněž to byla ODS, která do vlády přinesla balíček, který měl snížit administrativu pro podnikatele. Budeme jej nadále prosazovat, protože se nám ho nepodařilo prosadit ve stávající koalici. Týká se toho, aby podnikatelé nebyli vystavováni tomu, že musí komunikovat se státem 2x, například když pošlou na finanční úřad výkazy o ekonomice, aby je nemuseli posílat na obchodní rejstřík. Aby nemuseli posílat své zaměstnance na kontroly k lékařům, když u nich bude ten zaměstnanec dělat třeba práci asistentky. Skutečně takové ty konkrétní kroky, které dnes a denně otravují naše firmy a podnikatele. Trváme na tom, aby došlo k odstranění té nesmyslné povinnosti nosit v kapse smlouvu na pracovišti. Máme pocit, že tyto smlouvy musí být kontrolovány u zaměstnavatele a ne u zaměstnance, jak jsme to navrhovali do změny zákona o zaměstnanosti. A rovněž chceme velmi významně zmírnit pohled na švarcsystém a odstranit tu nejnižší úroveň pokuty, která je dnes u švarcsystému - je to 250 tisíc - a která byla dána na návrh pana ministra Drábka, skutečně ji odstranit a dát ji na nulu. To znamená umožnit tomu kontrolnímu orgánu, aby on rozhodl o výši pokuty a aby tam nebyla takto striktně dána.

MUDr. Martin Kuba

úřadující předseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města