16. září 2013

Představení programové kapitoly pro péči o děti ve školním a předškolním věku

Na vzdělávání navazuje životní etapa rodičů a zejména maminek, které se musí věnovat svému dítěti v předškolním a školním věku. Často se dostávají do situace, kdy opouští svoji práci. Ne vždy se snadno do práce dostávají zpět a ne vždy mají dobré prostředí pro to, aby se i při mateřské a rodičovské dovolené mohly ve své kariéře uplatnit. Zbytečně jim někdy utíkají kariérní roky a společnost to potom vystavuje tomu, že jsou zbytečně doma a čerpají sociální dávky.

Toto je oblast sociální politiky, která bezesporu patří do pravicové konzervativní politiky, ale my se na ni díváme trochu jinak než socialisté. Nechceme vytvářet velkou sociální síť, která přerozděluje co nejvíce peněz. My tvrdíme, že pravicovým řešením je přinést v takových situacích určité výhody pro ty aktivní tak, aby se na trhu mohli sami co nejlépe uplatňovat.

Do toho patří svoboda volby - to znamená vedle standardních školek, vytváření dětských skupin a různých jiných zařízení, která umožňují rodičům tam svoje děti umístit. Jsme přesvědčeni, že náš trh nyní této skupině nabízí málo: je to práce z domova a práce na částečné úvazky, kterých máme ve srovnání s Evropou velmi málo. Je to dáno tím, že u nás je pro firmu administrativně v podstatě stejně náročné zřídit místo na částečný úvazek jako plné místo, a proto firmy tuto variantu nepreferují. Maminky, které by mohly ve spolupráci se svými aktivními babičkami chodit na částečné úvazky, potom zbytečně zůstávají doma, což je brzdí v jejich kariéře a především zatěžuje sociální systém.

My chceme přinést řešení, které by to usnadňovalo, a to řešení se týká samozřejmě toho, co je na našem pracovním trhu stále věcí, kterou jako pravice řešit chceme, a to je cena práce, která je dána odvody na sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že nabízíme úlevy firmám, které připraví takové místo na částečný pracovní úvazek pro rodiče, kteří mají dítě v předškolním věku - tedy pro maminky, které jsou s dětmi v předškolním věku doma, anebo pro člověka, který se stará o svého rodinného příslušníka ve 3. nebo 4. stupni závislosti, o postiženého. Firma, která nabídne takovému člověku práci na částečný úvazek, bude zvýhodněna 80% slevou na sociálním pojištění z tohoto pracovního místa. Jde nám o to, vytvořit takové podmínky, kdy aktivní lidé nezůstávají doma, nejsou vytvořeny zbytečné překážky na trhu. V tomto se naše sociální politika velmi významně liší od politiky ČSSD. To jsou konkrétní kroky, které chceme přinést pro uplatnění rodičů v práci nebo maminek v práci na částečné úvazky.

Za druhé chceme významně podpořit práci doma. Ta samozřejmě souvisí s legislativou trhu práce, kterou budeme představovat ve čtvrtek, ale za druhé také souvisí s technickými parametry, jako je například rozvoj internetu v České republice. To aby i na vesnicích, v rodinných domcích, byla možnost pracovat z domova na rychlém internetu. To je věc, která Českou republiku také bude posouvat v rozvoji celé ekonomiky. My se zavazujeme jako Občanská demokratická strana, že po tom, co jsme prosadili aukci kmitočtů pro 4. operátora, aukci kmitočtů v České republice, že zásadní výtěžek z této aukce nebude spotřebován ve státním rozpočtu, ale že bude investován na rozvoj sítí po celé České republice tak, aby co nejvíce míst, která nejsou ještě pokryta vysokorychlostním internetem, pokryto bylo. Samozřejmě se tím zlepší podmínky pro práci z domova, která je ve vyspělé ekonomice běžná a měla by umožňovat spojení kariérního růstu s péčí o děti, a vytvářet tak mladým rodinám svobodu volby, jakým způsobem se v této své situaci chtějí zachovat.

MUDr. Martin Kuba

úřadující předseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda místního sdružení
zastupitel statutárního města