16. září 2013

Do oblasti školství chce ODS přivést především stabilitu

ODS dnes představila druhou kapitolu Příběhu života, prostřednictvím kterého postupně představuje své předvolební programové priority. Do oblasti školství chce přivést především stabilitu a připravit ve spolupráci s pedagogickými fakultami lepší podmínky pro přípravu a kariérní růst učitelů.

„Ve školství nepotřebujeme další reformy ani další experimenty, ale především stabilitu. ODS proto bude pracovat na dlouhodobé koncepční školské politice, která přinese do školství jednoduchá pravidla a řád. Studentům chceme dát jistotu, jakou podobu bude mít státní maturita. Chceme zajistit svobodu zvolit si správnou cestu a zajistit předškolní vzdělávání ve státních i firemních školkách nebo v dětských skupinách a zároveň umožnit rodičům zůstat doma,“ říká jihomoravský lídr ODS a bývalý ministr školství prof. Petr Fiala. „Financování školství musí probíhat transparentně. Ředitelé musí vědět, s jakým propočtem budou hospodařit. Nesmíme měnit obsah tzv. rámcových vzdělávacích programů, ale stanovit jednoduché standardy a ostatní nechat na zkušenostech učitelů,“ pokračuje ve výčtu programových bodů Fiala.

Další bod programu se týkal skloubení rodinného a pracovního života. „Náš trh nabízí oproti zbytku Evropy méně možností práce z domova a práce na částečné úvazky. Proto navrhujeme poskytnout firmám, které vytvoří pracovní místo na částečný pracovní úvazek rodičům s dítětem v předškolním věku, 80procentní slevu na odvodech zdravotního a sociálního pojištění. Tuto výhodu chceme dát firmám i v případě, že tímto způsobem zaměstná člověka, který se stará o příbuzného ve třetím nebo čtvrtém stupni závislosti,“ shrnuje nejdůležitější návrh v oblasti podpory rodin s malými dětmi úřadující předseda ODS Martin Kuba.

„V oblasti kultury vidíme potenciál spolupráce mezi rezortem školství a kultury. ODS bude usilovat o to, aby kultura měla větší roli ve vzdělávání, a proto chceme připravit speciální výukové programy pro děti,“ říká k oblasti kultury volební lídryně strany Miroslava Němcová. „Jsme si vědomi, že naše památky i duchovní dědictví jsou nám jen propůjčeny a to jsme vždy v našich programech akcentovali. Budeme usilovat o víceleté financování kulturních institucí a zasadíme se o to, aby personální změny v jejich vedení probíhaly s ohledem na odbornost kandidátů i dobré mravy,“ doplňuje Němcová.

ODS také navrhuje debatu o posílení veřejnoprávních médií. „Čeká nás debata – a rozhodně nebude jednoduchá – o možné berluskonizaci naší společnosti a jejích důsledcích. Jsem svědky toho, že dochází ke spojování velkého finančního kapitálu se světem médií a zároveň jsme svědky, jak tento kapitál usiluje o politický vliv. Protože to můžeme vnímat jako budoucí ohrožení svobody, jako první východisko vidíme posílení úlohy veřejnoprávních médií včetně ČTK,“ vysvětluje Němcová.