22. kongres ODS se blíží
20. října 2011

22. kongres ODS se blíží

Výstaviště v pražských Letňanech v sobotu přivítá více než 1 000 účastníků 22. kongresu ODS. Jednodenní pracovní kongres bude jednat o přípravě na senátní a krajské volby 2012, programu občanských demokratů a změně stanov.

V 10 hodin zahájí kongres úvodním slovem předseda ODS Petr Nečas, který po schválení jednacího řádu a programu jednání, volbě pracovních komisí a schválení volebního řádu seznámí delegáty se zprávou předsedy. Na ni naváže vystoupení hostů a politických partnerů.
 
Zazní zdravice prezidenta republiky Václava Klause, který kongresu občanských demokratů zaslal písemný pozdrav. Po vystoupení bývalého předsedy ODS Mirka Topolánka delegáti vyslechnou videozdravici předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, pozdrav předsedy Věcí veřejných Radka Johna a videopozdrav předsedy britské Konzervativní strany Davida Camerona. Delegáty osobně pozdraví také tradiční host kongresů ODS, předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová a Rostislav Senjuk, předseda Strany soukromníků ČR. 

Následovat bude blok vystoupení členů vedení občanských demokratů, který zahájí projev 1. místopředsedkyně ODS a předsedkyně PS PČR Miroslavy Němcové. Po ní vystoupí místopředsedové Pavel Blažek, Pavel Drobil, Jiří Pospíšil a Alexandr Vondra. Blok uzavře vystoupení 1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky, po němž bude zahájena politická diskuse delegátů. V té se budou zabývat návrhem na změnu stanov, přípravě na krajské volby, ideovým a programovým pilířům ODS a vzdělávání členské základny. O usnesení k těmto bodům politické diskuse budou delegáti hlasovat bezprostředně po jejich projednání. Po 20:30 by občanští demokraté měli odhlasovat další body usnesení 22. kongresu a ukončit jeho jednání.

Návrh změny stanov ODS, který obsahuje změnu čtyř ustanovení a jeden nový článek, kongresu doporučuje výkonná rada. Kromě prodloužení intervalu pro svolání rady místního sdružení ODS ze 3 na 4 měsíce bude kongres jednat také o zavedení povinnosti místní rady projednat přijetí člena do 4 měsíců od podání přihlášky, nebo od podání žádosti o přeregistraci z jiného místního sdružení. Výkonná rada také navrhuje zavést do stanov institut pozastavení členství na základě žádosti člena se souhlasem místní rady. Podle nového článku stanov, který kongresu doporučuje výkonná rada, se má prodloužit funkční období orgánů strany zvolených 21. kongresem ODS do 31. prosince 2012. Technickou úpravou stanov je pak změna sídla ODS.

"Rozpočet letošního kongresu je maximálně úsporný, pro jednání delegátů jsme se ale jako obvykle snažili připravit důstojné podmínky. S organizací kongresu tradičně pomáhá naše manažerská síť a zaměstnanci Hlavní kanceláře ODS," doplňuje informace k organizaci kongresu hlavní manažer ODS Jan Kočí.


Program 22. kongresu ODS:

8:00 – 10:00 prezence delegátů
10:00 zahájení 22. kongresu ODS a úvodní slovo předsedy ODS Petra Nečase
11:00 projevy místopředsedů ODS
11.45 zahájení politické diskuse
14:30 pokračování politické diskuse
19:30 pokračování politické diskuse
20:30 – 20:50 přijetí dalších bodů usnesení 22. kongresu ODS a jeho zakončení