12. září 2013

Europarlament se nechce vzdát dotací na biopaliva, vyhání čerta ďáblem

Štrasburk - Evropský parlament ve Štrasburku těsnou většinou podpořil další podporu biopaliv v Evropské unii. Podíl biopaliv vyráběných z potravinářských a energetických plodin by měl do roku 2020 činit maximálně 6%, pro paliva nové generace má být nově zaveden povinný dvou a půl procentní podíl.

 
Do celkového objemu emisí CO2 způsobených využíváním biopaliv by se nově měly promítat tzv. ILUC neboli nepřímé změny ve využívání půdy. Jde v podstatě o negativní vedlejší dopady pěstování biopaliv. Odhaduje se, že efekt ILUC v některých případech způsobuje dokonce vyšší uhlíkovou stopu, než klasická fosilní paliva. 
 
"Již stávající normy spojené s podporou biopaliv jsou nesmyslné, nikdy jsme s nimi nesouhlasili," komentoval hlasování člen výboru pro životní prostředí Miroslav Ouzký (ODS). "To, že si levicový a zelený blok začal uvědomovat problémy spojené s biopalivy, je dobře. Místo nápravy a zrušení regulací ale chtějí vyhánět čerta ďáblem a platné normy ještě dále utužit a rozšířit. Přesně tak si totiž musíme vysvětlit započítávání faktoru ILUC neboli vedlejších negativních dopadů do celkových emisí CO2."
 
Jak dodává Miroslav Ouzký, metodika, kterou pro výpočet faktoru ILUC hodlá Evropská komise používat, je snadno zpochybnitelná a nemůže sloužit jako podklad legislativy. Neexistuje totiž zatím spolehlivá cesta, jak emise ILUC jednoznačně změřit.
 
"Na této nesmyslné normě si navíc někteří lidé i v České republice založili svůj hlavní byznys, který funguje pouze na evropských dotacích. Nejde jen o v poslední době skloňované solární elektrárny, ale i o povinnost přimíchávat řepkový olej do paliv," uzavírá Miroslav Ouzký.
 
Legislativa prošla v Evropském parlamentu prvním čtením, nyní se k návrhu musejí vyjádřit členské státy. Ty ovšem požadují limity podstatně volnější.