11. září 2013

První byt a první práce

První byt a první práce je první kapitolou programu, kterou Občanská demokratická strana před sněmovními volbami představila. Nabízí konkrétní kroky, kterými chce podpořit mladé lidi v založení rodiny a usnadnit jim vstup do společného života. ODS svůj program tematicky rozčlenila do příběhu života občanů. Další kapitoly bude představovat postupně v následujících týdnech.

"Díváme se na život kolem sebe pohledem občana a procházíme jeho životní příběh. Začínáme u rodiny, v níž se začíná psát příběh každého z nás. Chceme představit, co by měl podle nás stát udělat, aby právě rodinu povzbudil a v nejlepším slova smyslu vyhecoval mladé lidi k aktivitě a přemýšlení nad základem domu, který chtějí svým příběhem vystavět. První naše téma proto zní První práce, první byt,“ uvedla program ODS do parlamentních voleb lídryně strany Miroslava Němcová.

„V první řadě chceme řešit vysokou nezaměstnanost mladé generace. Odmítáme ale socialistické plány na tvorbu "umělých" pracovních míst z dotačních titulů. Jsme přesvědčeni, že taková místa musí být vytvářena na trhu práce aktivitou a podnikavostí mladých lidí a motivací firem takové lidi do svých pracovních kolektivů přijímat,“ zdůraznil Martin Kuba, předseda ODS.

ODS proto navrhuje:

  • daňové zvýhodnění v podobě osvobození od daně z příjmu pro všechny absolventy, kteří začnou do 3 měsíců po ukončení školy podnikat.
  • odvodové zvýhodnění pro firmy ve výši 80 procent platby sociálního pojištění, pokud firma zaměstná absolventa, který je registrován 6 a více měsíců na pracovním úřadě.
  • u mladých lidí do 30 let, kteří si pořizují první nemovitost k trvalému bydlení do osobního vlastnictví v hodnotě do 3 milionů Kč, osvobození od daně z převodu nemovitosti. Za současných podmínek tak ušetří 4 % z ceny nemovitosti. Při nákupu nemovitosti v hodnotě 3 miliony korun to znamená úsporu ve výši 120 tisíc Kč. Takto uspořené prostředky lze využít například na vybavení svého nového bytu.

Od svých plánů na podporu mladých rodin si ODS zároveň slibuje zvýšení investic do osobního vlastnictví jako zabezpečení na stáří. Jejich uvedení do praxe pomůže rozhýbat trh nemovitostí a zvýší celkovou spotřebu domácností.