10. září 2013

Společné prohlášení Jana Zahradila a Martina Callanana k manifestu Václava Klause

Během uplynulého víkendu jsme se seznámili s manifestem bývalého českého prezidenta Václava Klause "Demokraté v Evropě, vzbuďme se!". Konstatujeme, že postoje zde vyjádřené v mnoha ohledech odpovídají politické linii, kterou Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) i skupina Evropských konzervativců a reformistů (EKR) dlouhodobě prosazují v Evropském parlamentu i v evropské politice.

 
Silný, kritický a realistický hlas takové osobnosti, jako je Václav Klaus, lze jedině přivítat. Zdůrazňujeme současně, že jak EKR, tak AECR jsou jedinými relevantními politickými uskupeními, která mohou v dlouhodobé perspektivě prosadit reformní kurz v EU. Jsou to právě tato uskupení, tvořená významnými demokratickými stranami jednotlivých zemí, která mohou zajistit, aby se kurz evropské integrace otočil žádoucím směrem, který ve svém manifestu popsal i Václav Klaus.
Z těchto důvodů považujeme naši případnou spolupráci s českým exprezidentem za přirozenou a žádoucí. Jsme na ni připraveni a budeme potěšeni, když k ní bude moci v jakékoli oboustranně přijatelné podobě dojít.
 
Jan Zahradil, předseda Aliance evropských konzervativců a reformistů
Martin Callanan, předseda skupiny Evropských konzervativců a reformistů v EP