14. srpna 2013

Dvacet minut Radiožurnálu

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl úřadující předseda ODS Martin Kuba.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Občanská demokratická strana je na dně, tak alespoň vypadá její obraz poté, co ji současné vedení dovedlo na hranici jednomístného čísla volebních preferencí. Ten, kdo ji chce ze dna zvednout, je úřadující předseda. Jak to chce udělat a jestli náhodou nerozjíždí Mission Impossible, to jsou otázky příštích Dvaceti minut, dobré odpoledne. Úřadující předseda Občanské demokratické strany Martin Kuba je hostem Dvaceti minut. Dobré odpoledne, pane předsedo. Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Dobré odpoledne a děkuji za pozvání. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
 

Je pro Občanskou demokratickou stranu výhodné rozpustit příští týden Poslaneckou sněmovnu? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Pokud se na to budeme dívat ryze pragmaticky pohled předvolební, tak samozřejmě pro ODS by bylo ideálnější, kdyby volby byly o něco později, protože bychom mohli mnohem lépe reagovat na řekněme ten zásah, který ODS dostala. Je ale jasné, že... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, pane předsedo, ten zásah je co? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Ten zásah řekněme mediální kauzy kolem Jany Nagyové a demise pana premiéra, to jsou samozřejmě věci, které se do situace ODS významně promítají. Já chci ale říct, že my jsme si vědomi, že potom, co není parlamentní většina a my jsme to říkali, jsou pro Českou republiku předčasné volby jediným správným řešením. My teď pouze říkáme, že chceme mít jistotu, že ty důležité zákony, které mají platit od začátku příštího roku, mají dopad do životů všech občanů jako zákon o obnovitelných zdrojích. Chceme mít jistotu, že budou dokončeny, a pak jsme okamžitě proto, aby sněmovna byla rozpuštěna. Mám pocit, že je důležité tyto zákony schválit a ne se předhánět, jestli budou volby 16. října nebo 1. listopadu, to z pohledu občanů mám pocit, že je trochu jedno. Bylo by škoda, kdyby kvůli zrychlení o týden nakonec občané příští rok platili za obnovitelné zdroje třeba o 100 milionů víc. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Jenom, abych tomu úplně správně rozuměl, vzhledem k tomu, že schůze Poslanecké sněmovny, na které by se mělo hlasovat o rozpuštění dolní komory, začne 20. srpna, tedy příští týden, tak z vašeho pohledu není nezbytně nutné příští týden sněmovnu rozpustit? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Pane redaktore, z mého pohledu v podstatě, když ta schůze začne, bylo by ideální, kdybychom do té doby znali stanovisko Senátu k těmto legislativním normám. Kdybychom buď věděli, že je Senát schválí a vracet sněmovně je nebude, anebo kdybychom věděli, že je Senát neschválí a sněmovně je vrátí a domluvili se, že třeba tato schůze bude ještě nějakou dobu pokračovat, aby byla schopna na to vrácení okamžitě reagovat, pokud je Senát, třeba během 10 dnů vrátí, tedy na začátku září se vrátí zpět do sněmovny, sněmovna by potvrdila jejich znění a v posledním bodě této schůze se rozpustila tak, abychom měli jistotu, že ty právní normy budou dokončeny. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Já si to pro sebe jen zrekapituluji. Ve chvíli, kdyby senátoři dali u pro vás důležitých zákonů najevo, že se jim tam některé věci nezdají a že budou vracet zákon zpátky do Poslanecké sněmovny, tak Občanská demokratická strana bude prosazovat, aby se sněmovna rozpouštěla až potom, co se bude hlasovat o těchto zákonech znovu, tedy až někdy v září? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Ano. My jsme přesvědčeni, že pokud by zákon o obnovitelných zdrojích neschválil Senát, pak ten zákon padá pod stůl, pokud by už v té chvíli neexistovala sněmovna, a to je opravdu věc, kterou je nutné řešit. Čili já na to chci od ostatních kolegů a parlamentních stran znát odpověď. Pokud Senát tu novelu schválí tak, jak dnes je, pak nemáme problém s tím, aby už sněmovna nebyla, pokud by jej Senát vrátil, pak je důležité, aby dolní komora Poslanecké sněmovny schválila tu novelu. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Já to teď nechci z hlavy nějak zásadně počítat, ale kdyby se sněmovna rozpouštěla až v září a když do toho započítáme, že ještě nějaká doba blíže neurčená může být, než řekněme sám prezident rozpustí Poslaneckou sněmovnu, to se těch předčasných voleb můžeme dočkat také v podstatě jako ve formě vánočního dárku? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Já si to, pane redaktore, nemyslím. Já si velmi dobře dovedu představit, že se ten zákon buď schválí v Senátu nebo se vrátí do sněmovny, ta ho schválí na začátku září, kdyby se rozpustila 1. září, prezident má možnost vyhlásit ty volby v těch termínech, o kterém se bavíme, to je konec října, třeba začátek listopadu. Já si pouze teď nemyslím, že je nutné bavit se pouze o termínu, jestli je pro občany České republiky jediným kritériem, ať jsou volby co nejrychleji, anebo jestli je pro ně také kritériem, že politici jsou zodpovědní za správu té země a já tedy tvrdím, že zákon o obnovitelných zdrojích s těmi hroznými dopady, které do ekonomiky má, je věcí, kterou politici mají vyřešit a z mého pohledu je důležité ho dořešit a myslím, že pro budoucnost české země je důležitější, aby byl dořešen, než, jestli volby budou 16. října nebo až 23. Mně ten závod teď jakoby k těm předčasným volbám přijde, že je veden trošku jako iracionálně. Všichni už jsme připustili, že je to jediné řešení, všichni ho respektujeme a pojďme k němu najít ale logickou cestu. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Ve Dvaceti minutách je dnes hostem úřadující předseda Občanské demokratické strany Martin Kuba. Pane předsedo, jaký výsledek by vás uspokojil ve sněmovních volbách? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Já v této situaci určitě nebudu říkat nějaká procenta. ODS se ocitla ve velmi složité situaci, je to více atributů. My jsme strana, která byla v podstatě 7 let u vlády, vždycky to vládnutí tu stranu vyčerpá. Bohužel tak, jak já znám dnes ODS a já jsem to tvrdil dlouhodobě, že ta technologie vládnutí vlastně převládla nad tím, že se netvořily politické ideje, netvořil se program, rezignovalo se často na komunikaci s těmi voliči a uvnitř členské základny. Takže je tam řada věcí, které ODS neudělala dobře, musí je napravovat. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pardon, pane předsedo, rozumím tomu. Jak do toho řekněme vašeho nového plánu patří veřejné se handrkování mezi vámi coby úřadujícím předsedou a první místopředsedkyní Miroslavou Němcovou o to, kdo povede tu případnou kandidátku do voleb do Poslanecké sněmovny? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

To vůbec, pane redaktore, nebylo handrkování o to, kdo povede kandidátku. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

A co to bylo? 


Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Já jsem odpovídal na dotaz, jestli mě znepokojuje, že paní Němcová někde řekla, že by, že by vlastně byla výhodnější jednokolejnost ve vedení strany. A já jsem v této chvíli pouze říkal - mě to neznepokojuje, já jsem přesvědčen, že v této chvíli není nutné se bavit o tom, kdo bude budoucím předsedou ODS, v této chvíli je nutné, aby celé vedení pracovalo jako tým a hlasování o vedení strany jsme absolvovali před 9 měsíci, to v žádném případě nebylo handrkování se o pozici lídra. Já jsem přesvědčen, že v tom týmu teď každý máme svou roli, každá je dána jeho pozicí, schopnostmi, těmi věcmi, které může ODS přinést, ty jsou podle osobností samozřejmě u každého jiné a každý musíme nabídnout té ODS a tomu projektu to, co teď nejvíce pomůže. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Dobře, kdo tedy bude volební lídr ODS? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

My o tom budeme diskutovat. Já myslím, že během 14 dnů budeme schopni představit lídry ve všech krajích, velmi pravděpodobně i centrálního lídra společně s ním. Já jsem říkal, že paní Miroslava Němcová, pokud o tu pozici bude stát, tak mou podporu má. Čili to v žádném případě nebylo jakékoliv handrkování o pozici lídra. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Rád přiznávám nebo klidně přiznávám, že jsem to možná špatně pochopil. Rozumím tedy správně, že vy jako úřadující předseda o pozici volebního lídra ODS nestojíte? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Já myslím, že je teď velmi důležité vydefinovat, co každý můžeme Občanské demokratické straně... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pardon, pane předsedo, chápu. Stojíte o tu pozici, nebo ne? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Ne, přiznám se, že já svoji pozici v ODS vždycky budu podřizovat tomu, co je dobré pro tu stranu. Ono vést stranu v této situaci, jezdit po oblastech, diskutovat, dávat dohromady tu situaci, která je velmi často poměrně někde vyhrocená, vracet se k těm programovým tezím, je o trochu něčem jiném, než být volebním lídrem. Mám pocit, že mým úkolem je teď skutečně vrátit ODS ideově tam, kam patří, pracovat na té straně. Mám pocit, že to je třeba pozice, do které, kdyby někdo tlačil paní Němcovou, tak mám pocit, že už je to pozice, která ani už neodpovídá tomu, co ona v politice chce dělat. Ona musí mít podporu nás všech, pokud se rozhodne být lídrem, aby byla první dámou ODS, ale aby nebyla tím, který musí objezdit za týden 5 oblastí, diskutovat o programu, pracovat ve volebním štábu, to jsou velmi rozdílné pozice a já tvrdím, že se musíme vrátit k té týmové práci, která mě, jak jsem vždycky hodnotil naše vedení, poněkud chyběla. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Ještě jednou zopakuji tu otázku, pane předsedo, pochopil jsem to správně, že o pozici volebního lídra ODS v tuto chvíli, tento podzim nestojíte?

 

Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Znovu říkám, já o ni nestojím a byl jsem připraven a jsem připraven podpořit paní Miroslavu Němcovou, pokud ona o to bude stát a jsem připraven podpořit jakékoliv týmové řešení, které bude optimální pro pozici ODS nejen v těchto volbách, ale můj pohled je o tom, že musíme startovat projekt, který bude zajišťovat, že se ODS vrátí zpět na pozice nejsilnější pravicové strany. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pojďme o tom mluvit. Můžete mi, pane úřadující předsedo, jmenovat nějaké lidi, kteří by byli schopni vrátit Občanské demokratické stran její byvší renomé? 


Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Pane redaktore, já myslím, že to renomé nelze stavět vždycky jenom na těch lidech. My jsme se trošku tím, že se vytratily z politiky politické ideje, že jsme nebyli nositeli těch ideových tezí a programů pro českého voliče, ne vždycky jsme jim naslouchali, tak jsme se trochu zajali do situace, že stále řešíme personálie. Personálie ve smyslu toho, a bylo to častou debatou, kdo je čistší než ten druhý, a tak se ta politika dlouhodobě dělat nedá. My musíme mít za sebou uvěřitelný logický a srozumitelný program. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Který bezesporu budou tvořit srozumitelní lidé? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Který budou tvořit srozumitelní důvěryhodní lidé, kteří jsou úspěšní ve svých profesích, ale politický život strany se nesmí omezit pouze na to, že se jeden s druhým vzájemně osočují, kdo je či není čistší. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale to je to, na co jsem se, pane předsedo Kubo, ptal, jestli mi můžete jmenovat jednoho, dva, tři lidi, kteří by ta kritéria, o kterých mluvíte, splňovali? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Já mám pocit, že v ODS je 23 tisíc lidí. Já musím říct, že jsem ne vždycky měl pocit, že historicky vedení pracovalo s tím potenciálem tak, aby se takoví lidé dostávali na ty pozice, aby se formovaly ty programové teze, které ti lidé budou reprezentovat. Já tvrdím, že politika nikdy nemůže fungovat, pokud ji bude prezentovat mediálně líbivá tvář, která ji ale není schopná domyslet a dovést v té straně ke konkrétním konceptům, stejně tak nemohou fungovat pouze ty koncepty bez důvěryhodných tváří a pro ODS je teď velmi důležité a řadu těch kroků už v důvěryhodnosti udělala, navázat na ty personální změny, které jsme provedli i návratem k těm ideovým tezím, k podstatě toho, aby ten program byl logický a srozumitelný pro pravicové voliče. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane předsedo, na podzim před předčasnými volbami na těch mítincích předvolebních budou stát lidé, kteří budou prezentovat, pokud se vám to podaří, to, co říkáte, ty ideje a já se stále ptám, jací lidé to budou? Tak já vám pomohu. Je tím člověkem, který by mohl stát za případnou obrodou ODS například Bohuslav Svoboda? 


Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

To je na rozhodnutí pražského regionu. Já pana primátora Svobodu, nebo exprimátora Svobodu vnímám jako jednu z tváří, která je v této chvíli mezi politiky, kteří mohou reprezentovat ODS. Ale znovu, já možná, pane redaktore, jsem tím protivný, ale já pouze tvrdím, že politika strany nemůže stát pouze na vybírání excelentní tváří líbivých politice. My jsme absolvovali... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pardon, pane předsedo, nejste tím protivný, jenom mi neodpovídáte na moji otázku. 


Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

My jsme přeci absolvovali kongres v roce 2010, kde bylo vedení zvoleno právě podle toho paradigmatu a zdálo se, že je to nejčistší vedení, které jsme mohli zvolit. 3 roky potom jsme se ocitli v nejhorší situaci. Já jsem byl vždycky ten, kdo tvrdí, že strana musí fungovat programově, musí fungovat jako tým, být ti lidé týmoví hráči a ne se pouze předhánět, kdo druhého více třeba osočí nebo pošpiní v novinách. To jsou souboje, které už nelze v té politice neustále dokola dělat, že ony nikam nevedou. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Chápu. Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Těch tváří je velká spousta, my máme spoustu důvěryhodných starostů, komunálních politiků. Já teď připravuji program tak, aby se tito lidé vraceli do těch pozic, aby reprezentovali ODS, nejenom lidé, kteří odžijí celý svůj život v poslaneckých lavicích, aby to byli lidé, kteří dokážou tu ODS hájit a obstát ve svých životech. Já jsem ve vedení 7 měsíců, nešel jsem do něj proto, abych obhajoval minulost, ale abych tvořil budoucnost té strany. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Jenom, jestli jsem to opět úplně správně pochopil, například takový poslanec Marek Benda tedy nebude nijak vysoko na kandidátkách do sněmovních voleb? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Já znovu, já nechci, a to je to přesně to, my se stále točíme o jménech, já se chci bavit o principech, na kterých ODS musí fungovat tak, aby byla pro voliče uvěřitelná. Nemůžeme tvrdit, že dokážeme hájit zájmy voličů a... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Já vám rozumím, pane předsedo, ale vy ty kandidátky budete muset naplnit nějakými lidmi, kteří pravděpodobně by asi měli hájit všechny ty ideje, o kterých mluvíte, na to jsem se ptal, ale dobře... Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

A ty kandidátky naplněny budou, budou představeny, pane redaktore, během 14 dnů. Já chci, aby se strana maximálně otevřela, abychom dokázali do ní zapojit opět zpátky i nějaké občanské elity. Pro mě je to pozice, která ODS prostě musí náležet, chce-li být nejsilnější pravicovou stranou, musí svou politiku změnit. Já jsem byl často v neshodě s minulým vedením. Musím říct, že mám svou nějakou představu, kam by ODS směřovat měla, a udělám všechno pro to, aby se vrátila na pozice, kdy dokáže jako strana s 30 % hájit zájmy pravicových voličů. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

A když bych to celé pochopil tak, že v podstatě použijete ten model, který byl použit při výběru Bohuslava Svobody, to znamená člověka, který má za sebou velice bohatou a kvalitní profesní kariéru, ale nebyl straník a vy jste ho vzali a použili jste ho ve volebním boji, tak něco takového budete dělat teď? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Něco takového musíme dělat, pane redaktore, dlouhodobě. Já nemám úplnou radost z toho, že ty volby jsou takto rychle právě proto, že když se ti kandidáti dnes objeví na našich kandidátkách, tak to může vypadat, že budou jakoby použiti jako marketingový nástroj. Já osobně jsem přesvědčen, že to musí být princip práce pravicové strany, aby k sobě dokázala takovéto osobnosti k sobě přitahovat, takto s nimi pracovat, ale ten model tak, jak ho říkáte, je správný, ale nemá podle mého být použit jenom 2 měsíce před volbami, ale má to být systém práce té strany. Na to ODS podle mého historicky nekladla dostatečný důraz. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Máte už někoho takového do těch podzimních voleb v hledáčku? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Ano, máme v hledáčku a s některými takovými lidmi diskutujeme. Já myslím, že řada lidí dnes cítí, že tyto volby budou o pozici pravice. Já vím, že ODS neudělala řadu věcí dobře, některé se nám nepovedly, ale tvrdím, že jsme jedinou tradiční konzervativní stranou pravicovou v České republice a že stojí za to o tu značku bojovat, že česká demokracie potřebuje stranu, jakou je ODS a věřím, že to cítí a bude cítit dostatek lidí a i hodně osobností, kteří nám budou ochotni v tomto souboji pomoct. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, dnes s úřadujícím předsedou Občanské demokratické strany Martinem Kubou. Pane předsedo, jste zklamán tím, že zakladatel ODS Václav Klaus odmítl nabídku na angažmá ve vaší politické straně? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Já si spíše myslím, že zase došlo k takovému ne úplně šťastnému mediálnímu výkladu té komunikace. Já jsem s panem prezidentem předtím mluvil, nemyslím si, že ty výroky jsou tak kategorické, jak zněly v těch médiích, ale skutečně já mám pocit, že tohle nemají být debaty, které si vzkazují ti politici přes média, že ta debata má probíhat osobně a má se hledat nějaké řešení. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Minimálně z toho, co jsem četl z vašich úst, tak ta debata mezi vámi a Václavem Klausem probíhá. 


Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Ta debata probíhá, já jsem vždycky tvrdil, že Václava Klause považuji za nejvýraznějšího pravicového politika polistopadové éry, člověka velmi moudrého a schopného politika. A já tvrdím, že konzervativní straně, jakou je ODS, prostě sluší, když má dobré vztahy se svými bývalými předsedy a když člověka, který byl ideovým tvůrcem té strany, dokáže mít na své straně, to já považuji za velmi rozumné. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

A dokážete mi vysvětlit, jak jste si vlastně, nebo jak si stále ještě představujete angažmá bývalého prezidenta Václava Klause ve prospěch ODS?

 Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Já samozřejmě respektuji, že mediálně je zajímavé a vždycky novináři chtějí tak, jak to bude, co by dělal, co by říkal, v jaké pozici. Pro mě je mnohem důležitější... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Počkejte, pane předsedo, to přece není moc nepochopitelná otázka, když se ptám, jak byste si představoval jeho pomoc? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Tomu rozumím, ale ta forma té podpory, toho sblížení může mít nějaké kroky, může probíhat v nějakém čase, a to chápu, že pro novináře příliš atraktivní není, tam je vždycky třeba říct, on se zítra stane tímhle, on se zítra stane čestným předsedou. To je to, co na těch titulkách zní hezky. To, že bude probíhat nějaké sbližování, to samozřejmě příliš mediálně zajímavé není. Já tvrdím, že je důležité, aby to bylo v krocích, aby to bylo logické, aby se ty pozice dokázaly sbližovat a aby Václav Klaus zůstal oporou ODS. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane předsedo, možná vás překvapím, ale mně to, co říkáte, přijde zajímavé. Jak to sbližování má vypadat? Budete chodit častěji spolu na kávu a budete o tom mluvit, nebo jak? Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

To já nemyslím, že by to mělo být v chození na kávu. Já myslím, že Václav Klaus má i řadu komentářů k ideovým pozicím ODS, on řadu z nich definoval historicky. Myslím si, že ODS dlouhodobě rezignovala na tvorbu těch ideových konceptů. Kdyby on byl schopen se s námi na nich zpětně podílet, komentovat je, diskutovat s těmi členy, to všechno jsou věci, které by velmi významně mohly ODS pomoci. On by mohl být opět tím, kdo by říkal - toto je správná cesta, kterou já vidím jako ekonom či politik. To všechno mohou být různé varianty, které nemusí mít okamžitě nějaký institucionální formát, ale mohou k tomu sbližování směřovat a vyústit i v ten formát. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Tolik v dnešních Dvaceti minutách Radiožurnálu úřadující předseda Občanské demokratické strany Martin Kuba. Pane předsedo, díky za váš čas. Na shledanou. Martin KUBA, úřadující předseda ODS:

Já děkuji za pozvání a hezké odpoledne. 

MUDr. Martin Kuba

úřadující předseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda místního sdružení
zastupitel statutárního města