Možnost daňových odpisů přiměje více firem k podpoře studentů technických oborů
8. srpna 2013

Možnost daňových odpisů přiměje více firem k podpoře studentů technických oborů

Firmy si budou moci nově odčíst náklady na vybavení určené pro praktické vzdělávání studentů technických oborů a náklady na jednoho takového žáka. Počítá s tím novela zákona o dani z příjmu, kterou dnes schválila Poslanecká sněmovna.

S návrhem přišli z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu pod vedením ODS poslanci Jiří Pospíšil, Jan Bureš a Pavel Staněk, spolu s koaličním poslancem Františkem Laudátem, následně si ho po některých změnách osvojil rozpočtový výbor.

Novela konkrétně umožní u investic do vybavení určeného pro vzdělávání odečet ve výši 110 procent jeho hodnoty. Nezbytnou podmínkou je, že firma bude takové vybavení využívat ke vzdělávání po dobu tří po sobě následujících let. Původně zvažované paušální odpočty na jednoho žáka byly nahrazeny odpočtem daným součinem 200 korun a počtu hodin, které stráví praxí na pracovišti dané firmy.
 
„Zvýhodnění praktického vzdělávání žáků technických oborů vyplývá mimo jiné z diskuze, kterou minulá pravicová vláda vedla se zástupci zaměstnavatelů a vysokých škol. Technické vzdělání zažívá v České republice v posledních letech útlum, a proto je třeba zaměstnavatele aktivně motivovat k tomu, aby vedle své hlavní činnosti vyčlenily své odborníky a finanční zdroje na vzdělání svých budoucích pracovníků. Díky možnosti mimořádného odpisu z pořizovací ceny navíc zvýším šanci, že se studenti budou na praxi připravovat na moderních technologiích,“ komentoval novelu ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
 
 „Nedostatkem kvalifikovaných pracovníků trpí zejména obory energetiky, elektrochemie, automobilový průmysl, IT sektor nebo strojírenství. Je logické, že technické vybavení především středních škol navzdory snažení jejich vedení zastarává a zaostává před technologickým vývojem výroby ve firmách. Tento trend má právě schválená novela zvrátit,“ říká k problémům se vzděláváním v technických oborech místopředseda ODS Jiří Pospíšil, který se dlouhodobě zabývá školstvím. 
 
Novelu od začátku podporovali také poslanci ODS Jan Bureš a Pavel Staněk. Podle Pavla Staňka není úkolem státu zbytečnou regulací zasahovat do oblasti vzdělávání, ale vytvářet takové podmínky, ve kterých bude pro firmy výhodné věnovat se odbornému vzdělávání budoucích generací odborníků. „Není tajemstvím, že mezi poptávkou po odbornících v technických oborech a jejich nabídkou na pracovním trhu je velký nepoměr. Mnoho lidí navíc odchází do penze a není nikdo, kdo by tyto lidi okamžitě nahradil. V době rostoucí konkurence, které český průmysl čelí, jsou podobné kroky státu nezbytné,“ doplňuje Staněk.