1. srpna 2013

Vydání kamerových záznamů z prostor PS PČR je nepřijatelné

Prohlášení poslance EP Ivo Strejčka k žádosti vyšetřovacích orgánů.

 
Na základě informací, které přinesla česká média o tom, že "vyšetřovatelé chtějí vidět mimo jiné záběry z kamer zevnitř i vně sněmovních budov a také kalendář poslaneckých akcí z minulého roku. Kde a kdy se zákonodárci po sněmovně pohybovali, budou ověřovat z jejich poslaneckých karet".[1]
 
Prohlašuji:
 
1. Tento požadavek je nepřijatelný, neboť omezuje výkon demokratického mandátu poslance zvoleného občany České republiky.
 
2. Je nemožné, aby represivní orgány „dohlížely a kontrolovaly“ činnost politiků, kteří jsou voleni občany této země. Je to zcela obráceně: právě oni volení zástupci občanů mají vykonávat dohled nad represivními orgány země. Ne naopak.
 
3. Jsme svědky bezprecedentního a nepřijatelného pokusu policejních složek dostat „pod kontrolu“ demokraticky volené zástupce občanů České republiky.
 
4. Právě nyní by měly politické strany zastoupené v Parlamentu ČR zapomenout na své ideové či personální spory a nadřadit nad ně zájem svobodné demokratické ČR. Právě nyní by měly demokratické polické strany stát společně a pevně na straně obrany svobody a demokracie proti, jak se v posledních týdnech ukazuje, stále sílící nekontrolované represivní moci.
 
5. Považuji dnešní dny za významné ohrožení české svobodné demokracie, o kterou jsme v roce 1989 tolik stáli a o kterou, jak se zdá, jsme tak málo s úctou pečovali.
 
 

Štítky:
tisková zpráva