16. července 2013

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS Jiří Pospíšil.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Dlouho připravovaný zákon o státním zastupitelství stáhne nová ministryně spravedlnosti k dopracování. Oznámila to po dnešní schůzce s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a vedoucími žalobci z vrchních zastupitelství Lenkou Bradáčovou a Ivo Ištvanem. Marii Benešové se nelíbí zejména předpokládané velké kompetence poradního sboru nejvyššího státního zástupce, jeho velký vliv na působení plánovaného protikorupčního týmu a taky rušení vrchních státních zastupitelství. Do vysílání zvu místopředsedu ODS a Poslanecké sněmovny, bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Dobrý den. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Dobrý den přeji. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane místopředsedo, co říkáte na to rozhodnutí Marie Benešové stáhnout ze sněmovny k dopracování zmíněný zákon? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Mě to rozhodnutí trošku mrzí. Doufal jsem, že povedeme debatu nad tímto návrhem zákona přímo na půdě Poslanecké sněmovny a případné změny dopracujeme v rámci druhého čtení. Trošku se obávám, že se pokud se tento zákon stáhne, tak se již nestihne projednat v tomto volebním období a bude to tedy úkol pro příštího ministra v příští vládě po parlamentních volbách. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ještě, než se dostaneme přímo k tomu zákonu, kdyby se nestihl ten zákon projednat v tomto volebním období, potom, myslíte, by úplně spadnul pod stůl a začala by práce nanovo? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Já doufám, že nikoliv. Samozřejmě nelze odhadnout, jak dopadnou příští parlamentní volby, kdo bude ve vládě a kdo bude tedy nominovat ministra spravedlnosti. Mám pocit, že všechny parlamentní strany si uvědomují, že je třeba přijmout nový zákon o státním zastupitelství, byť je samozřejmě možné předpokládat, že budou mít různý názor na to, jak ten zákon má vypadat. Já doufám, že ta práce, která začala už za mě, když jsme pracovali právě na tom původním návrhu, který se nyní stahuje, že neskončí pod stolem a že budoucí ministr kontinuálně naváže na udělané práce. Je to nepolitický návrh, věcný zákon a bylo by škoda tu práci hodit pod stůl. 

 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Já už jsem ale zmínila, že Marie Benešová má řadu výhrad, a to zejména k posílení pravomoci možná podle ní až neúměrné posílení nejvyššího státního zástupce, rušení vrchních státních zastupitelství, také to, že by na ten protikorupční tým měl výhradní vliv zase jen nejvyšší státní zástupce prostřednictvím svého náměstka. Myslíte si, že to jsou výhrady, které není třeba změnit nebo dopracovat? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Já už jsem také řekl a říkal jsem to i na plénu, že jsou tam určité věci, které vyvolávají otazníky a odborníci na ně mají různý názor, ale ptám se, ale jestli bylo nutné kvůli tomu ten zákon stahovat. To, co vy říkáte a co také říká ministryně Benešová, je opravdu předmětem debaty, není jednoznačná shoda v odborné obci na to, že mají být rušena vrchní státní zastupitelství, anebo že má dojít ke koncentraci moci u nejvyššího státního zástupce. Na druhou stranu ten zákon přináší objektivní pozitivní věci, které alespoň by třeba bylo možné vypreparovat z toho zákona a ne hodit pod stůl, jako je to, že do budoucna vedoucí státní zástupce bude muset dávat písemné pokyny podřízenému státnímu zástupci, pokud bude chtít měnit jeho procesní postup, to znamená, odstraní se takové ty kauzy, které byly debatovány v minulé době, kdy vedoucí státní zástupce dal podřízenými státnímu zástupci ústní pokyn a pak následně to popíral, takže to by byla jednoznačně pozitivní věc, stejně jako to, že se posílila nezávislost nejvyššího státního zástupce, kterého dnes může vláda i bez udání důvodu okamžitě odvolat. Čili jsou tam věci nesporné, které jsou podle mého názoru všeobecně přijímány jako pozitivum, a ty také budou nyní odloženy. Možná bychom tedy alespoň něco z toho mohli třeba formou novely přijmout. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Obecně ale, pane Pospíšile, je pravda, a dá se říct, že současný zákon, který upravuje fungování státních zastupitelství, nezaručuje dostatečnou nezávislost žalobců? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Minimálně nezaručuje nezávislost vedoucím státním zástupcům, to je důležité si říci. Zkrátka není obvyklé v jiných státech řekněme Evropské unie, aby nejvyšší státní zástupce byl vládou odvolatelný okamžitě bez udání důvodu. Toto je problém. Na druhou stranu pak dneska máte vrchní státní zástupce, kteří jsou jaksi o stupeň níže, než je nejvyšší státní zástupce, a ti podle současné úpravy v zásadě téměř nelze odvolat, viděli jsme na to kauze pana Rampuly, kterého jsme rok odvolávali ve složitém správním řízení. Takže ta současná situace opravdu není vyhovující, je různá míra ochrany, která nejvyššímu státnímu zástupci, úplně jiná vrchním státním zástupcům, a to není správné, že to je takto řekněme nekvalitní právní úprava, která byla vlastně upravována, vznikla v devadesátých letech a přináší takovéto rozdíly v tom, jakou míru ochrany má který státní zástupce. Uznávám, že to je možná trošku složitá pro vaše posluchače, ale pouze se snažím na tom ukázat, že ta současná právní úprava je nevyhovující a stejně do budoucna bude třeba, aby se přijala nová úprava, která zaručí všem vedoucím státním zástupcům stejnou míru ochrany, neříkám, že větší nebo menší, ale měla by být stejná, ne, jak je to dneska takto rozdílně v zásadě podivně nastaveno. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Dodává místopředseda ODS, Poslanecké sněmovny, bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Díky. Na shledanou. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Děkuji a přeji všem krásný slunný den. 

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
poslanec PČR
předseda Stínové asociace krajů ODS
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel