16. července 2013

Prohlášení k zpětvzetí návrhu zákona o státním zastupitelství Marií Benešovou

Zpětvzetí návrhu zákona o státním zastupitelství, tedy de facto jeho odložení do ztracena, znamená jasné vítězství všech odpůrců trendů symbolizovaných osobami Lenky Bradáčové a Pavla Zemana, a to uvnitř i vně soustavy státního zastupitelství.

Na tom nic nemění ani fakt, že to momentálně ani jeden z nich nemůže přiznat. Setrvávám na stanovisku, že reforma soustavy státních zastupitelství je nutná, ale je, zdá se, neproveditelná v dnešní tak pokrytecké politické situaci. 

Je také zřejmé, že plánované zrušení vrchního státního zastupitelství v Olomouci je třeba přehodnotit a naopak jej za zásluhy o moderní pojetí demokracie zachovat na věčné časy a nikdy jinak, nechť to stojí, co to stojí.
JUDr. Pavel Blažek

místopředseda strany
člen místní rady
předseda oblastního sdružení
zastupitel statutárního města