11. července 2013

Regulace tabáku ano, ale doma a smysluplně

Brusel - Zdravotní výbor Evropského parlamentu v Bruselu podpořil nejpřísnější možnou podobu regulace tabákových výrobků, včetně zákazu příchutí nebo tenkých cigaret.

Občanští demokraté v Evropském parlamentu současnou podobu směrnice odmítají. Podle europoslance Milana Cabrnocha nejde o milimetry nebo procenta; Evropská komise především porušuje svá vlastní pravidla, když se pokouší regulovat oblast ochrany zdraví spadající čistě do pravomoci členských států. 

"Jako lékař si plně uvědomuji škodlivost kouření a jeho zdravotní následky. Tabákové výrobky by rozhodně měly být regulovány, zvláště pokud jde o jejich vliv na děti a pokud jde o zákaz kouření ve veřejných prostorách, jako jsou nemocnice, veřejné úřady, školy a podobně. Regulace tabáku ze strany EU je ale nesmyslná a navíc nelegální, o ochraně zdraví rozhodují podle smluv výhradně členské státy," řekl po hlasování Milan Cabrnoch.
 
Podle představ zdravotního výboru by se měly cigarety prodávat v jednotném obalu, jehož tři čtvrtiny by zabíralo zdravotní varování. Každá cigareta musí mít stejný rozměr a zakázány mají být jakékoli příchuti. Krabičky zároveň nesmějí obsahovat žádné logo výrobce nebo jeho ochrannou značku, pouze jednotný nápis.
 
"Od začátku projednávání směrnice jsme ze strany Komise požadovali předložení studií a odborných podkladů, které by ospravedlnily tak masivní zásah do řady dosud uznávaných práv a svobod, například do oblasti ochrany duševního vlastnictví. Nestalo se. Neexistuje totiž žádný důkaz, že tato regulace kouření skutečně omezí," řekl Milan Cabrnoch. "Naopak je zřejmé, že když zkomplikujeme legální výrobu a prodej cigaret, vznikne obrovský prostor pro padělatele a pašeráky, který by jen v České republice mohl dosáhnout miliardových rozměrů. Nemluvě o pracovních místech, která budou v případě platnosti směrnice ohrožena. Nic z toho evidentně nevadí ČSSD, která směrnici naopak podporuje."
MUDr. Milan Cabrnoch

poslanec EP
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení