7. července 2013

Pressklub

Hostem nedělního diskusního pořadu rádia Frekvence 1 byl místopředseda ODS Jiří Pospíšil.


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Na Frekvenci 1 právě teď začíná Pressklub a naším dnešním hostem je místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda Občanské demokratické strany a bývalý ministr spravedlnosti doktor Jiří Pospíšil. Dobrý den, pane doktore. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Přeji krásný den. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Jste stále pyšný na to, že jste členem Občanské demokratické strany? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Xavere, začínáte těžkou otázkou. Víte, já jsem člověk, který vyznává pravicové hodnoty, jsem konzervativní liberální politik a ODS přes všechny problémy, které má, a přes všechny kauzy některých členů je jedinou konzervativní liberální stranou, která 20 let působí v České republice. Takže já vám nebudu tady říkat, že ODS je skvělá strana bez jakýchkoliv problémů, ale říkám, že to je jediná strana, která tady působí 20 let po celé období od roku 89 a zastává pravicovou politiku. Přes všechny problémy a některé kauzy našich některých členů. Takže já jsem rád, že jsem členem ODS a doufám, že problémy, které ODS má, překoná, vyřeší a že jí opět pravicoví voliči budou více věřit, než jí třeba věří v tuto chvíli. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A podívejte se, ty problémy a kauzy by se teoreticky daly v budoucnu zapomenout, ale ty preference nás zlobí, pane doktore. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Preference odpovídají tomu, že ODS je sedmým rokem u vlády. Druhé volební období. Že bohužel je spojována s kauzami, které se spíše týkají některých členů než strany jako takové. A toto všechno nás samozřejmě poškozuje. Na druhou stranu když se podíváte třeba na období vlády sociální demokracie, tak ona ve svém druhém volebním období mezi roky 2002 a 2006 také měla pod 10 procent. To je bohužel výsledek toho, že dlouho vládnete a někteří vaši členové mají kauzy. A lidé často zapomínají na to pozitivní, co třeba ta strana prosadila, co udělala. A naopak vnímají pouze některé ty kauzy. Já doufám, že ODS se z problémů, které má, dostane, protože zde nevidím jinou pravicovou stranu, která by byla schopna prosazovat permanentně dlouhodobě konzervativně liberální program. A na druhou stranu podíváte-li se na jiné politické strany, ať hodí kamenem ta strana, která nemá žádné kauzy a žádné problémy. Je to bohužel problém celého českého politického spektra, všech politických stran. ODS, jak už jsem řekl, vládne sedmým rokem, je největší stranou v rámci vládních koalic, a proto také je na ní nejvíce vidět a ty kauzy jsou asi nejvíce mediálně prezentované. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře, tak abyste neřekl, že se chceme bavit jenom o těch negativních věcech, tak co je podle vás vlajková loď toho, co se povedlo? Na co jste pyšní, vy, členové ODS? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já osobně jsem pyšný na to, že se podařil nový občanský zákoník, který, doufám, bude účinný od 1. ledna. Že se podařilo hodně změnit z oblasti trestní politiky. Podívejme se, na jedné straně zde dnes a denně zažíváme informace o tom, že policie, státní zástupci zasahují, trápí nás ty kauzy, na druhou stranu za této vlády objektivně došlo k posílení nezávislosti státních zástupců. Byla jmenována Lenka Bradáčová do své funkce. Byl vybrán Pavel Zeman. Já jsem nedávno četl článek v jednom prestižním polském deníku, kde je napsáno, že v Polsku by se takovéto razie a zátahy nemohly stát. Ne proto, že by polští politici nebyli jaksi problémoví nebo že by tam nebyly určité kauzy, ale protože tam není nezávislé státní zastupitelství a nezávislá policie. Já si myslím, že za této vlády se udělal obrovský kus práce, třeba v oblasti trestní politiky země, byť teď vidíme ty kauzy, které nás trápí, které nás mrzí, které by neměly být. Ale je dobře, že se to vyšetří, je dobře, že ty kauzy jaksi veřejnost bude znát, protože podle mého názoru nejlepší forma, jak snížit potenciální trestnou činnost obecně politiku, anebo řekněme, lidí ve vysokých úředních postech, je to, že oni nebudou mít pocit, že jsou nepostižitelní. A pouze přes konkrétní kauzy je možné rozbít ten pocit, že někdo není postižitelný za jeho trestnou činnost. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Vy jste jmenoval pana Zemana a paní Bradáčovou. To vidíte jako jednu z těch základních věcí, to jejich jmenování do funkcí? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já to považuji za velkou změnu, velký posun, protože příchod těchto dvou lidí do čela státního zastupitelství minimálně výrazně změnil atmosféru uvnitř té soustavy. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

 

Je to takový jako hezký pohled na hezký fotbal, ale my máme zatím pocit, že nepadají góly v tom utkání. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Ono je třeba trochu počkat, než padnou góly. To znamená, gól nepadá okamžitě. Je třeba v rámci zvláště trestního řízení nejprve zvládnout přípravnou fázi, nejprve zvládnout sesbírání důkazů, shromáždění informací a pak je možné čekat na samotný rozsudek. Podívejme se třeba do Švýcarska, kde se teď řeší Mostecká uhelná, Švýcaři, jejichž trestní právo je často dáváno za vzor, připravovali podklady pro toto soudní jednání, které vidíme nyní v televizi, od roku 2005. To znamená, 8 let se připravovaly podklady pro to, aby v tomto létu švýcarský soud mohl posuzovat a rozhodovat o vině či nevině českých manažerů, kteří privatizovali Mosteckou uhelnou. Takže podle mě musíme počkat, nelze nic urychlit. Ale na druhou stranu hodnotit práci státních zástupců není možné podle toho, kolik sdělí obvinění a kolik udělají zátahů. Ale teprve podle toho, jak se jim podaří s důkazy uspět u soudu a zda nezávislý soud jim dá za pravdu či nikoliv. Takže teď já bych vůbec nechtěl hodnotit jejich práci, já mohu znovu říci, že ve státním zastupitelství je jiná atmosféra, že se podařilo posílit nezávislost, že státní zástupci se nebojí, ale vedle nezávislosti je třeba chtít po státním zástupci taky jeho odpovědnost. To znamená, on musí být schopen nejen být nezávislý, někoho obvinit, ale musí být také odpovědný za to, nakolik tedy shromáždí důkazy a dovede tu celou kauzu úspěšně k soudu a u soudu obstojí. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Takže vy máte za to, pane bývalý ministře spravedlnosti, že góly teprve budou padat. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Uvidíme. Já jsem jenom přesvědčený, že nelze hodnotit úspěšnost nebo neúspěšnost vedoucího státního zástupce po roce a půl, co je ve funkci. Pavel Zeman je příliš krátkou dobu na to, abychom mohli říci, tady jsou jasné výsledky, toto je jaksi jeho úspěch. Já mohu říci... 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Tak kolik mu dáme tak? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já mohu říci, že jeho příchodem se obrovsky změnila atmosféra, že se státní zástupci nebojí a jsou jaksi více nezávislí. Opět říkám, musí nezávislost unést, musí si být vědomi té síly, kterou mají. Nemohou jen tak někoho obviňovat, jen tak někoho dávat do vazby, musí být i odpovědní, a to se teprve ukáže. Třeba v té kauze, která dnes je tak mediálně sledovaná, spojená se zaměstnanci úřadu vlády a spojená s bývalými politiky, se vede obecně veřejná debata o tom, jestli přejití trafiky je nebo není trestný čin. A je dobře, že takto se to definuje. Ale teď musí ten státní zástupce ta obvinění dovést do nějakého konce. Pokud soud rozhodne v prospěch obviněných, pokud státní zástupci neuspějí u soudu, pak je to jeho odpovědnost a měl by za to nést důsledky. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Jiří Pospíšil je hostem Pressklubu na Frekvenci 1. Bývalý ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil je hostem Pressklubu, sedí s námi ve studiu na Frekvenci 1. Pane Pospíšile, vy jste chlap jako každý jiný a určitě v sobě máte kus jakési ješitnosti, kterou máme všichni. V okamžiku, kdy šel ke dnu Petr Nečas, měl jste v sobě alespoň trošku nějakého takového pocitu zadostiučinění? Říkal jste si v duchu, tak tys mě vyhodil z vlády, tak tady to máš? Tobě to přeju? Buďte upřímný, řekněte... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Xavere, já si nemyslím, fakt budu upřímný, já si nemyslím, že jaksi lidská ješitnost rovná se pomstychtivost To, jak jste to popsal by spíše... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ale já se ptám na tu ješitnost. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Jasně, jasně, ale to, co jste popsal... 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pomstychtivý vy nejste, to si o vás nemyslím, no. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


To já fakt nejsem. Fakt nejsem. Takže proto vám taky odpovím, že já jsem neměl nějakou velkou radost nebo neměl jsem fakt radost z toho, že Petr Nečas jde ke dnu. Já nepřeju nikomu nic špatného. Ono když je to ještě spojené s tím lidským rozměrem a jsou v tom jaksi ty osobní věci, tak já nepatřím k lidem, kteří přejí někomu něco špatného. Nikdy. A nepřeju to ani lidem, kteří třeba se podle mého názoru vůči mně nezachovali úplně dobře. Já jsem dodneška přesvědčený, že Petr Nečas se ke mně nezachoval úplně dobře, dodneška neznám ty důvody mého odvolání, a na druhou stranu mu nepřeji lidsky nic špatného a je mi ho, to říkám na rovinu, jako člověka líto, protože ono přijít o funkci ze dne na den, být permanentně propírán v médiích skrze svoji rodinu, manželku a tak dále, není nic příjemného. Takže lidsky je mi ho líto, nic špatného mu nepřeji, na druhou stranu považuji za přirozené, že ve chvíli, kdy se objevila kauza spojená s jeho vrchní ředitelkou, možnost zneužití tajných služeb, tak bylo logické a správné, že odstoupil. To těžko mohl ustát. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře. A řekl jste si alespoň na chvíli, jsou tady boží mlýny? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Xavere, já o božích mlýnech často v životě uvažuji, ale odchod z politické funkce, který se mně stal před rokem, já neberu jako nějakou velkou tvrdou lidskou křivdu, to já jako, rozumíte mi, že si tu politiku neberu tak fatálně a tak vážně. Já jsem odešel z funkce poslance, pardon, ministra, věnuji se poslanectví... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


To přece každého musí mrzet. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Ale mrzí vás to, ale rozumíte mi, mě v životě zranili někteří lidé více lidsky než premiér Nečas tím, že mě odvolal z funkce ministra. Fakt to je pro mě pracovní záležitost, která vás mrzí, mrzí mě to, že jsem nemohl dokončit některé projekty, mrzí mě to, že moji kolegové byli odejiti z ministerstva spravedlnosti, ale není to pro mě něco fatálního, kdy bych rok poté cítil jaksi zadostiučinění z toho, že premiér Nečas odchází taky z funkce. Fakt ne. Věřte tomu. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře. A ten, jaký jste měl lidský pocit v okamžiku, kdy jste se třeba z médií nebo vám někdo poslal možná SMS, dozvěděl, že policie zasahovala na úřadu vlády a že paní Nagyová pravděpodobně byla zadržena, ještě v té chvíli nikoli vazebně stíhaná, říkal jste si, to je problém nás všech? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


To je těžké v tuto chvíli hodnotit, protože jsme ve fázi přípravného řízení, ale nebudu zapírat, že z informací, které já mám, a mám informace pouze z médií, tak to jednání paní Nagyové já považuji za závažné z mého subjektivního pohledu, protože opravdu nelze bagatelizovat a zlehčovat případné zneužití tajných služeb, na druhou stranu si stejně jako ostatní právníci kladu otázku, jestli když politik dostane nějakou funkci, jestli toto je trestným činem. Já jsem k tomu skeptický, přiznám se, myslím si, že můžeme to jednání odsoudit jako nemorální, také jsem podpořil Miroslavu Němcovou, když ona jako první vyjádřila s tím nesouhlas, ale nedomnívám se, že každé nemorální jednání má být trestným činem. To znamená, tam já vidím jakoby velké otazníky. V případě paní Nagyové se domnívám, z toho, co vidím z médií, že tam může jít o trestnou činnost a je třeba, aby ta věc byla došetřena. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře. A teď tedy k tomu případu těch 3 exposlanců. Vy jste, pane doktore, na jedné straně právník, jurista, na druhé straně jste vysoký představitel politické strany. Takže jste mezi takovými, dalo by se říct, jako mlýnskými kameny. Vlastně... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


To já jsem celý život. To s politikou souvisí. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ale ne. Jo, tak dobře. No, a tak kdybyste, umíte si představit, že byste třeba byl v roli nějakého člověka, který to musí nějak posoudit to jednání těch 3 pánů, tak vy se spíš přikláníte k tomu, že jsou tedy ve vazbě neprávem, rozumím tomu dobře? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Víte, já tady nechci činit takhle silné závěry, aby to nebylo vnímáno, že tady činím nějaký nepřímý nátlak na soud. Rozhodl nezávislý soud, já to plně respektuji. Ale na druhou stranu říkám, jak studuji názory předních českých expertů, to znamená lidí, kteří nejsou politici, mně nemusí občané věřit, jsem člen ODSky, logicky podle veřejnosti mohu stranit ODSákům. Ale já pořád říkám, ne ODSáci, ale nezávislí ústavní experti třeba z pražské Právnické fakulty říkají, že to jednání spíše není trestným činem, než je trestným činem. O morální dimenzi toho problému se můžeme také bavit, to je druhá věc. Ale teď jsem třeba četl rozhovor s docentkou Syllovou v Lidových novinách, poslední sobotní Lidové noviny, a tam ona píše třeba v Německu, které já pořád beru za určitý vzor demokracie pro nás, jaksi poskytnutí funkce politikovi není trestným činem. A je to explicitně vyňato z toho zákona. Takže jenom říkám, musí toto posoudit nezávislý soud, já plně budu respektovat rozhodnutí nezávislého soudu, ale nebude to mít jednoduché, ten nezávislý soud. Protože opravdu jak čtu názory právních expertů na Internetu, v novinách, tak většina právníků spíše tvrdí, toto by nemělo být trestným činem. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Tak teď pojďme k samotné paní Nagyové. Já jsem slyšel... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Vy mě dneska zkoušíte. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Používám ho málokdy tento termín, sám ho... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


To se děsím u vás. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Sám ho nemám rád. Ano. Že měla projít nějaká informace od policie, že oněch 150 nebo 130 milionů, které byly zabaveny v bezpečnostních schránkách a spousta zlata a zdůrazňuji, já jsem to slyšel, možná je to lež jako věž... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Nebyl jste u toho teda? 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Nebyl jsem u toho, ani jsem to do té schránky nevkládal, ale údajně to má být tak, že ta schránka nebo ty schránky měly patřit paní Nagyové. Kdyby se toto ukázalo, že tato dáma disponovala takovýmito penězi, nabrala by ta kauza ještě větší rozměry, než má? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Vy mě, Xavere, úplně děsíte. Čestné slovo, že já to slyším... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ale prosím vás, vždyť... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já to od vás slyším poprvé, nezaznamenal jsem tuto informaci... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Tak víte, že já jsem většinou dobře informovaný. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Většinou jste dobře informován, proto mě děsíte, když to říkáte vy. Ale já jako fakt teď o tom vůbec nechci spekulovat. Protože ta dáma je dneska obviněná, sedí ve vazbě, má to velmi těžké, nechme opravdu ty orgány činné v trestním řízení, ať to posoudí. Já jí nechci teď přitěžovat nějakými výroky v médiích, které budou ryze spekulativní... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ale kdyby to tak, nedej bože, bylo? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Ale samozřejmě obecně to odpovím, veřejnost čeká na to, a doufám, že se dozví od orgánů činných v trestním řízení, komu patří ty desítky kil zlata a komu patří ty desítky nebo stovky milionů korun. To je nějakých 120, jsem četl v novinách, až 150 milionů korun. Tohle by ta veřejnost měla vědět. Protože pro posouzení závažnosti toho případu je to hrozně důležité. A já... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Tak já jsem slyšel, že policisté už to dobře vědí a že to... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Doufám, že to řeknou veřejnosti a já to potom... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A že to vědí na základě odposlechu. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


A já to určitě potom odkomentuji. Samozřejmě bude problém, když se ukáže, že takovéto majetky patří někomu, kdo bral státní plat, protože to těžko bude schopen prokázat. A teď vůbec nechci spekulovat o konkrétním jménu. V každém případě, Xavere, dovolte mi ještě jednu poznámku. Pro posouzení této trestné činnosti je důležité, aby veřejnost se dozvěděla, jak souvisí vůbec jednání mezi 3 poslanci, lidmi kolem paní Nagyové a jednání takzvaných kmotrů, použiju ten pracovní termín, mediální termín, pana Janouška a pana Rittiga a doufám, že tyto věci budou dotaženy. Protože z hlediska nebezpečí pro stát a z hlediska závažnosti trestné činnosti je důležité, aby se podařilo odhalovat zvlášť tu hospodářskou trestnou činnost, která má organizovaný charakter, která vede k vysávání státních peněz a která tuto zemi strašně poškozuje. Tady tím směrem já doufám, že státní zástupci napřou svoje síly a že to neskončí u posuzování toho, jestli politik, když dostane dozorčí radu za 30 tisíc korun, páchá nebo nepáchá trestný čin. Protože mnohem důležitější je posoudit, kam mizí ty stamiliony, kam mizí peníze z předražených zakázek. Toto musí ty orgány činné v trestním řízení rozkrýt. A já doufám, že to rozkryjí. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


S tím se nedá než souhlasit, ale přinejmenším tedy nám veřejnosti může přijít podivné, že taková paní Nagyová a spousta jiných jsou ve vazbě, zatímco ti kmotři, jak vy jste hezky řekl, jsou na svobodě, nikdo je nepředvolal ani k výslechu, to víme z médií, tak kdo teda tady nakonec páchá tu trestnou činnost a co by byli kmotři za kmotry, kdyby neměli své lidi právě uvnitř státní správy, třeba takovou paní Nagyovou? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Proto já vám říkám, že na jedné straně jsem rád, že jsou státní zástupci více nezávislí, že se nebojí, a na druhou stranu čekám od nich profesionální výkon. To znamená, že se na závěr dozvíme, jak souvisí chování těchto, já ten termín nemám rád, ale použiji ho, kmotrů s jednáním státních úředníků, jaké tam byly propojenosti a zda došlo k tomu, že tento stát byl činností tady těch podnikatelů, použiji termín, nějakým způsobem poškozen. To je důležité vědět. Anebo zda poškozen nebyl. Já tady nechci vytvářet presumpci viny. Já chci, aby to orgány činné v trestním řízení vysvětlily. Buď teda něco někdo spáchal nebo nespáchal. Nechci tady tvrdit lacině do médií, když to nevím, že někdo něco spáchal. Pokud to skončí u toho, opět říkám, že u soudu skončí 3 bývalí poslanci za takzvané trafiky v hodnotě 30 tisíc korun, ti, co mohli, zdůrazňuji, páchat závažnou hospodářskou trestnou činnost, budou sedět u moře, tak to budu považovat za neúspěch orgánů činných v trestním řízení a budu také říkat to, co někteří tvrdí, že míra toho zásahu, 400 policistů v terénu, nebyla přiměřená. Dneska to neříkám, protože nevím, co všechno ti policisté a státní zástupci ještě zkoumají. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


To ukáže čas. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Nechci to hodnotit. Ale ten výsledek bude hrozně důležitý. A opět říkám, státní zástupce, který je nezávislý, by si měl uvědomit, jak obrovskou sílu má, když může kohokoli víceméně obvinit, dát návrh na vzetí do vazby a měl by s těmito nástroji počínat přiměřeně a moudře. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře. A počkejte, a za tu dobu, co jste tedy byl členem vlády, a vy jste tam byl poměrně dlouho, i v té Nečasově vládě, tak tuším, že něco přes 2 roky? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Ano. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Jak vy jste vnímal tu osobnost paní Nagyové? Média to teď zveličují, když říkají, že to byla, jak to říct, decentně přísná dáma, která měla hluboký vliv na pana premiéra, jak jste ji vnímal vy? 

 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Xavere, vy jste mi říkal, že povedeme lehký, příjemný, letní rozhovor a zatím mi tady dáváte takovéhle otázky. No, já fakt dneska nechci být ten generál, který ve chvíli, kdy někdo je ve vazbě a opravdu je... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Řekněte, nechci se k tomu vyjadřovat a jdeme dál. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Ne, nechci, ale protože to nepovažuji za lidsky za korektní. Ve chvíli, kdy by tato dáma byla jaksi při síle, byla ve svém úřadě a tak dále, vy jste mi tu otázku položil, tak bych odpověděl. Bylo by to fér. Ale ve chvíli, kdy ten člověk leží na zemi, to není fér teď dělat tady chytráka a říkat, já jsem tušil, že ona má velký vliv na pana premiéra a tak dále. Není to férové. Tak když dovolíte, nebudu se k tomu vyjadřovat. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře. Souhlasím. Jiří Pospíšil je hostem Pressklubu na Frekvenci 1. 
Místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS Jiří Pospíšil ve studiu Frekvence 1 v Pressklubu. Jedna věc mě zaujala, pane bývalý ministře spravedlnosti. V okamžiku, kdy jste byl, nebo spoustu let jste byl na spravedlnosti, tak mimo jiné vlastně do toho vašeho oboru spadala i vězeňská služba, výkon... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Vaše oblíbené téma. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Moje oblíbené téma a výkon vazby a výkon trestu. A včera nebo teď nějak v uplynulém týdnu v televizi se vyjadřoval pan Nečas o tom, že ta vazba je potupná a že tam ty lidi se snaží nějak zlomit a tak. Víte, ono mezi tím, co tedy pan Nečas je premiérem a vy jste byl třeba ministrem spravedlnosti, tak v té vazbě byla spousta lidí. A nikoho z úst vás představitelů jsme nic takového podobného neslyšeli, až do okamžiku, než se to dotkne někoho, promiňte, že to teď jako paušalizuji, ale někoho blízkého z vás. Nepřišlo vám, když se vyjádřil právě pan Nečas v tomto smyslu, nebo řeknu to možná takhle, nedocvaklo vám, že tady něco není v pořádku? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já jsem celou dobu upozorňoval na to, že české vězeňství je podfinancované, že máme velké problémy s kvalitou vazby, že by bylo třeba... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


To je pravda. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


To vy víte dobře, taky ostatně jsem byl odejit... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


To jsme tady probrali. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


... mimo jiné i z toho důvodu, že jsem chtěl více peněz právě na české vězeňství. Je třeba férově říci, že česká vazba opravdu nesplňuje standardy západní Evropy a k tomu, aby ty standardy splňovala, bude třeba investovat něco to takzvaných vazebních věznic. Protože stále si myslím, že platí heslo, že je-li někdo ve vazbě, ctíme-li princip presumpce neviny, tak ještě není odsouzený a ta vazba by neměla vypadat jako kriminál nebo neměla by být horší než často je samotné vězení. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Souhlasím, ale to, že se ta debata otevřela až teď, ve chvíli, promiňte, že to tak řeknu, tam sedí blízká osoba pana premiéra, protože se spekuluje o tom, že tam snad byl i nějaký intimní vztah nebo že byli partneři a tak, a já tomu rozumím, protože kdyby někdo blízký mně seděl ve vazbě, tak také bych asi vykřikoval, ale mezitím tam byly stovky lidí, mně to přijde strašná nespravedlnost. Proč jste se vy, jako ministr spravedlnosti, nebo pan premiér, proč jste se nezajímali o to, že člověk, kterému nebylo nic prokázáno, že tam musí žít v potupných podmínkách, v nepořádku, musí chodit na toaletu někam do koutku a druhý se na něho, promiňte, dívá, jak tam provozuje, jak jde na stolici a já nevím, co všechno, není to hrůza? Nedochází... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já jsem vám, Xavere, na to odpověděl. Já jsem... 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ale to není jenom v penězích přece. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Ale je to v penězích. Ne, počkejte, české vazební vězeňství je hlavně o penězích, protože z hlediska zákona toho režimu vazby máme srovnatelnou právní úroveň s jinými státy Evropské unie. Tady my nejsme pozadu. Já jsem, dokonce za mého působení se dvakrát vazba nebo ta právní úprava vazby novelizovala, a doplnili jsme tam věci, jako je pravidelný soudní přezkum vazby, jako je nutnost být vyslechnut v případě, že soud rozhoduje o vazbě, a tak dále. To znamená, já tady garantuju, že z hlediska právní úpravy má český obviněný ve vazbě stejná práva, jako má třeba v Německu nebo v Rakousku. Ale bohužel to technické zázemí, materiální zázemí, je to o penězích, je v takovém stavu, že dokud nějaký jiný ministr, mně se to nepodařilo, nezíská více peněz na vězeňství, tak se česká vazba bohužel nezlepší. To je podle mě ten klíčový problém. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

 

Ale toto všechno, co říkáte, je nade vší pochybnost pravda, pane doktore Pospíšile, ale nemáte třeba pocit, že byste mluvil jinak v okamžiku, kdyby, a nedej bože, teď řeknu, nevím, koho bych řekl, člověka vám blízkého, kdyby se tam najednou ocitnul, třeba dnes večer, a vy byste věděl, v jakých je tam podmínkách. Tak byste pořád mluvil tahle státotvorně o tom, že je to málo peněz? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Ale já nemluvím jako, co mám k tomu říct jiného? Je to otázka peněz. Já jsem si vědom těch problémů. Vždyť jsem taky ty problémy... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Není to otázka třeba humanity? Nebo nějakého základního pohledu na věc? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Zaprvé je třeba říci, že za mého fungování coby ministra se snížil počet lidí ve vazbě na polovinu. Mnohem více soudy začaly... 

 

 

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A to jsme zase u těch obecných věcech. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


No ne, tak dobře, co na to mám říci? To, že vazby jsou problém, já jsem říkal celou dobu, kdy jsem byl ministr. Říkal jsem, potřebujeme více peněz na to, abychom zkvalitnili českou vazbu. Bohužel jsem ty peníze nedostal, a také víte, že jedním z důvodů, aspoň oficiálních, proč jsem odešel z ministerstva, bylo to, že jsem chtěl peníze na vězeňství, mimo jiné i na vazební věznice, a ty peníze vláda, která šetřila, mně zkrátka nedala. A byl to důvod jaksi prezentovaný pro to, proč odcházím z ministerstva spravedlnosti. Já k tomu nic jiného dodat neumím. Já říkám, ano, české vazby jsou problémem. A říkat to budu, i když já nebo někdo z mých blízkých bude nebo nebude ve vazbě. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Já vám to nepřeji samozřejmě, prosím, berte to jenom jako akademický... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Ne, ale jenom upozorňuju, že nejsem ten, kdo by to podceňoval nebo nechával být. Nebo když byl ministr, na to neupozorňoval, a teď na to nějakým způsobem upozorňuji. Ne, celou dobu, co jsem byl ministr, tak víte, že to bylo téma, které jsme debatovali, a já pořád říkám, stát je tak vyspělý, jak kvalitní a vyspělé má vězeňství a vyspělé státy zkrátka musí počítat s tím, že vězeňství něco stojí. Protože pokud do něj neinvestujete, pak máte samé recidivisty a naopak je to celkově dražší, než když tam ty lidi převychováváte a ti lidé se znovu do vězení už nevrací. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pane doktore Pospíšila, k tomu ještě poslední otázka. V okamžiku, kdy to pronesl pan Nečas na tiskové konferenci, tuto větu o tom, že ta vazba je potupná, že tam možná někoho drží schválně, aby se zlomil a tak, neřekl jste si aspoň na vteřinu, vám neblesklo hlavou, to jste pochopil brzo, ty troubo? Já bych si to asi řekl na vašem místě. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Je faktem, že někteří politici teprve ve chvíli, kdy se střetávají s trestní politikou země, s realitou vězeňství a tak dále, tak si uvědomují ty problémy. Stejně takto reagoval třeba David Rath, když se dostal do vazby. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Hm, a teď už mu to věříme. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Davidovi Rathovi? No, tak já myslím, mu můžeme věřit, že sám na sobě zažil, jak jsou české vazební věznice ve špatné formě. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Že to je tortura, říkal. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Jsou ve špatné formě. Není to tortura. Ale jsou ve špatné formě. To materiální zázemí není dobré. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

 

Pane exministře spravedlnosti, měl jste pocit v uplynulých dnech, že byste se mohl, bylo to v jisté chvíli rozdáno tak, že byste mohl být premiérem? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já myslím, že nikoliv. Já jsem nikdy nezaznamenal, že by toto byla reálná šance a přiznám se, že jsem o to ani nijak výrazně neusiloval. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Kdyby to přišlo, taková prosba zevnitř ODS, tak byste to vzal? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já se domnívám, že toto je pouze teoretická otázka, že takováto prosba zevnitř ODS nepřijde, takže jsem o tom ani vůbec nepřemýšlel. Mně připadá výběr Miroslavy Němcové jako dobrá a správná volba. Miroslava Němcová, zkušený kvalitní politik, respektovaný veřejností, a hlavně je to konsenzuální kandidát pro celou ODS. Respektovaná v ODS. To je také důležité. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A teď máme začátek léta, pane Pospíšile, jaký máte letos plán? Jaká bude dovolená? Ať už jdeme k těm lehčím věcem. Co budete dělat? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já se letos budu hlavně starat o muzeum Kampa, protože nás strašně poškodily povodně, máme škody kolem 30 milionů korun a teď se, a paní Mládková bohužel je teď v nemocnici, tak se o muzeum starám sám a teď jsme otevřeli výstavu Klimta, vystavujeme krásnou Juditu a jiná díla od Gustava Klimta. A starám se o to, aby muzeum běželo, abychom škody rychle odstranili a celé muzeum bylo opět v perfektní kondici. Takže letos léto bude asi v Praze, bude na Kampě, nepřipravuji nějaký větší výjezd nebo nějakou zahraniční dovolenou. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ani nějaké koupáníčko v moříčku? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já nejsem moc na koupáníčko v moříčku. Já nemám moc rád sluníčko, přiznám se, takže já radši budu na Kampě v klidu starat se o muzeum. Pro mě je to obrovský relax. Já si u toho strašně odpočinu, přiznám se. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A takový ten váš oblíbený malíř, na jehož jméno si teďka nemůžu vzpomenout, Kupka, že jo, Kupka... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:

 

Ano, to je oblíbený malíř paní Medy Mládkové. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A váš ne? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


A můj taky, ale jaksi Meda Mládková byla ta, kdo ho objevil, kdo celých 40 let pracoval na tom, aby se stal světově známým, myslím tím František Kupka, takže ona má to primární právo tvrdit, že to jaksi je její malíř. Já už jsem pouze následovník, který rozvíjí odkaz Medy Mládkové. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A mně se to právě moc líbí, já jsem to viděl na Internetu, nebyl by tam nějaký obrázek pro mě, nějaký nepovedený nebo? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Xavere, já nevím. Tak ten dnešní rozhovor byl takový tvrdý, tak po dnešku asi ne. No ne, tak Kupka dneska je, právě díky Medě Mládkové, dosahuje, ty obrazy dosahují desítky milionů korun na zahraničních aukcích a objektivně to je dneska nejslavnější český malíř 20. století. Hlavně v zahraničí. Takže máme, na rozdíl od jiných třeba malých národů máme opravdu světového malíře, a to je Kupka. Takže važme si ho a je to opravdu malíř, který dneska má být hlavně v galeriích, ve veřejných sbírkách, doma na stěně bychom ho asi mít neměli. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Neměli. Pane Pospíšile, děkujeme za to, že jste přišel na Frekvenci 1. Bylo to s vámi... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já také děkuji a... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


... věcné a příjemné jako vždycky. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Přeji všem krásné léto a přijďte na Kampu. Mějte se moc krásně. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Tak, na Kampu do toho muzea. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Do muzea, no. Můžu dělat takhle reklamu, nevadí to? 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


No můžete, a to jsou Sovovy mlýny... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Sovovy mlýny, muzeum, které zřídila paní Meda Mládková a je tam celé české umění z 20. století, a teď navíc je tam ta krásná výstava Gustava Klimta, kde vystavujeme... 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ale teď jste vytopení, tak teď tam nemůžeme. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Jsme vytopení, ale my na tom pracujeme a skoro celé muzeum už je opět otevřené, takže už doděláváme pouze některé dolní části muzea a hlavně budeme restartovat vzduchotechniku, a to jsou technické problémy, které nemají, nemají vliv na fungování muzea. Přijďte nás podpořit, protože to, že teď tam přijdete, my vnímáme jako podporu poškozenému muzeu. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Tak se spolehněte. Mějte se moc hezky a na shledanou. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Děkuji pěkně. Mějte se nádherně a všem přeji krásné léto. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Hostem Pressklubu na Frekvenci 1 byl místopředseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a také bývalý ministr spravedlnosti doktor Jiří Pospíšil a teď nás čekají zprávy. 

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
předseda Stínové asociace krajů ODS
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel