4. července 2013

Pravidla pro kontrolu využívání evropských peněz by se měla zrevidovat

Osmnáct let za sebou slyší Evropská komise od Evropského účetního dvora stejný výrok: vaše účetnictví vykazuje chyby, a tudíž nemůžeme vydat kladné prohlášení o věrohodnosti vašich účtů. Evropský parlament schválil zprávu europoslankyně Andrey Češkové, která navrhuje zrevidovat celý systém vnitřní kontroly hospodaření s evropskými penězi.

 

"Musíme si uvědomit, že jde o nesmírně složitou odbornou záležitost, a my nyní teprve zahajujeme diskusi o revizi kontrolních mechanismů. Já osobně se přikláním k zavedení i výkonnostních kritérií, která budou hodnotit nejenom míru administrativní chybovosti ve smyslu, zda je logo EU na dokumentaci projektu správně barevné a velké a zda jsou kolonky správně vyplněny, ale budu klást důraz na výsledek těchto projektů využívajících evropské peníze," vysvětluje členka výboru pro rozpočtovou kontrolu Andrea Češková.

Problémy s chybovostí začínají podle ní na úrovni členských států, které Komisi často hlásí nižší míru chybovosti, než jaká je ve skutečnosti. "Odpovědnost za hospodaření s evropskými prostředky by měla také více ležet na orgánech rozdělujících tyto prostředky na regionální úrovni, protože přes ně prochází největší objem peněz. Pravidla kontroly musí být pro všechny jednoduchá a stejná, protože se rozdělují jedny a ty samé peníze," říká Andrea Češková. Její zpráva ovšem také konstatuje, že složitá a netransparentní pravidla stanovená Evropskou komisí nebo orgány na národní úrovni ztěžují provádění programů a následně i jejich kontrolu. To může vést ke vzniku mnoha chyb a vzniká také prostor pro podvody a korupci. Pokroku lze podle zprávy Andrey Češkové dosáhnout pouze tehdy, budou-li plně spolupracovat všechny zúčastněné strany a při zapojení výkonnostních kritérií.

JUDr. Andrea Češková

poslankyně EP
místopředsedkyně místního sdružení

Štítky:
tisková zpráva