19. června 2013

Interview ČT24

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Dobrý večer. Hledá se premiér. Ve svých řadách ho hledají lídři ODS. Strany zasažené aférou svého dosavadního předsedy a odstupujícího premiéra Petra Nečase. Musí to být někdo, kdo bude schopný vést a sjednotit koalici, získat většinu ve sněmovně a musí ho akceptovat prezident republiky. Najdou lídři ODS někoho takového? A k tomu neustále postupující vyšetřování lidí z nejbližšího okolí premiéra v demisi. Už se ví, že výčet obviněných není konečný. Bude se týkat i samotného odstupujícího premiéra? Hostem Interview je místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda ODS Jiří Pospíšil. Jiří Pospíšil, místopředseda ODS, místopředseda sněmovny, dobrý večer.

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Dobrý večer z Poslanecké sněmovny.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Abychom začali úplně aktuálně, pane místopředsedo. Vedení vrchního státního zastupitelství i v Olomouci už i našemu zpravodajství potvrdilo, že premiér v demisi Petr Nečas je ve vyšetřované korupční kauze mezi podezřelými a může být i mezi obviněnými. A podle této zprávy se dokonce obvinění na něj už připravuje. A tak se ptám, do této chvíle úterý zhruba půl sedmé večer byla do vedení Poslanecké sněmovny doručena žádost policie o zbavení Petra Nečase imunity a k jeho vydání trestnímu stíhání?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Pane redaktore, nemám žádné takové informace. Mně úplně nepřipadá etické, že noviny ví tyto informace dříve než dotyčná osoba, které se to týká. Ale to není důležité. Ten postup je takový, že pokud by taková žádost byla vypracována, teď se bavíme obecně, pak by byla doručena šéfce Poslanecké sněmovny. Je tedy, já tedy mám pouze informace zprostředkované, nedostal jsem žádné informace od paní předsedkyně Němcové, že by se něco takového stalo. Takže vám neumím přímo potvrdit, co bylo doručeno do Poslanecké sněmovny, ale já nemám takovouto informaci.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Nemáte obavy, kam až to ozřejmování a zveřejňování informace o této politicko-korupční kauze, kam až dojde, že se to jakoby dávkuje den po dni k horšímu a k horšímu? Protože dnes už deník E15 zveřejnil informaci z textu obvinění, že odstupující premiér Petr Nečas o, vyplývá to tedy z informace, informace z textu obvinění, že odstupující premiér Petr Nečas trojici bývalých poslanců vaší strany úplatek v podobě míst ve státních nebo polostátních firmách skutečně nabídl a taky zajistil jeho, jeho naplnění, jeho poskytnutí. Čili nemáte obavy, co se ještě dozvíme?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Pane redaktore, je zajímavé, jak ty informace proudí do médií. Pokud se dostanou na povrch legální cestou, pak je to nutné respektovat. Pokud jsou to nelegální úniky ze spisu, pak je to samozřejmě z hlediska nezávislosti trestního řízení špatná věc. Já mám na tu vaši sugestivní otázku moc neumím odpovědět. Nemáte obavu, no, tak já budu rád, když orgány činné v trestním řízení nezávisle celou věc prošetří, když ji posoudí podle trestního zákona a když řeknu veřejnosti jasný výsledek. Tím, že se to týká veřejných činitelů nebo obecně známých osob, tak jsme dnes a denně svědky toho, že se na povrch dostávají další informace, tak jak třeba probíhá samotné trestní řízení. Takže na vaši otázku, jestli nemáme obavy, se těžko odpovídá. Já si myslím, že my chceme a ODS to vždycky říkala, aby orgány činné v trestním řízení věci nezávisle posoudili.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Tak ale vy se pozastavujete nad tím, že informace se dostávají do médií, to je jedna věc. Druhá věc je sama podstata té aféry, a to je věc, o které se bavíme a o které bychom se měli bavit především. A chci se vás zeptat, vy sdílíte názor jako odstupující premiér a jako většina vašich spolustraníků, že v tomto vyšetřovaném případu nejde o korupci, že to je, že jde o běžnou politickou praxi a obchody, které jsou její běžnou součástí?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Víte, já jako právník to mám trošku složitější. Neznám spis, nemám přesné informace, já mohu pouze potvrdit do, že sama podstata té kauzy je mezi právními kapacitami vnímána jako velmi sporná. To není teď pohled Pospíšila, který je členem ODS, a tak bude říkat to, co říkají ostatní členové ODS, z toho mě samozřejmě posluchači obviní. Ale když se podíváte na internet a najdete si názory takových kapacit, jako je třeba docent Kysela, což je jeden z předních ústavních expertů nebo doktor Antoš, také řekněme, vyučující na pražské právnické fakultě, tak třeba ten docent Kysela pokud si ho dovolím parafrázovat, jasně říká, že ne každé jednání, které je třeba nemorální, je automaticky trestným činem. A tady se opravdu jedná o věc velmi složitou a spornou. To znamená, já vůbec si nejsem jist, že toto jednání je trestným činem a budu čekat pokorně jako každý občan, jak to orgány činné v trestním řízení posoudí a případně jak rozhodne nezávislý soud. Ale říkám, a je to fér říct, že ne politici ODS, ale mnoho nezávislých expertů právníků třeba z pražské právnické fakulty říkají: pozor, toto opravdu nemusí být trestným činem. Je třeba, aby ta věc byla citlivě posouzena.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Když říkáte, že ne všechno, co je nemorální, může být i nezákonné, tak nechávám tedy stranou, jestli předseda vlády nebo vládní strana se může chovat nemorálně, ale není klíčové pro...

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Já jsem parafrázoval docenta Kyselu, prosím, jo.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Dobrá, dobrá. Není pro posouzení jako klíčové to, jestli se ony trafiky poskytují bývalým aktivním politikům, zasloužilým straníkům, kteří už nejsou v čelných funkcích, a když se nabízejí výměnou za poslanecký mandát, který ti dotyční mají vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nabízejí se jim výměnou za to jakoby, že uhnou z cesty.

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
No, to právě musí ty orgány činné v trestním řízení posoudit. A vy sám ukazujete, jak je to složité a každá nuance v té věci bude hrát svoji roli a já samozřejmě nuance neznám. Ale je třeba upozornit, že ty sporné momenty tam jsou a je to třeba to, že Petr Tluchoř žádnou trafiku nepřijal. To znamená, žádnou funkci nevzal. Pan Šnajdr...

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Ale chtěl ji, podle toho co je známo, pro někoho jiného.

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Pan Šnajdr třeba přijal dozorčí radu, kde ten plat je poloviční oproti platu, který měl jako poslanec. A já jsem četl dneska dva právní názory na internetu, kde je naspáno, že kdyby se mělo jednat o trestný čin, pak by ta úplata musela být mnohonásobně vyšší než to, čeho se vzdával. Ti lidé taky budou vykonávat nějakou činnost v těch pozicích. To není o tom, že sedíte doma a jako člen toho orgánu nepracujete. Já jenom říkám, protože když to budu říkat jako politik ODS, tak mně veřejnost to nebude věřit, že odborníci sami poukazují na to, že to je velmi sporné a dovolím si říci, že většina trestních právníků spíš poukazuje, že ta trestnost toho jednání se bude obtížně dokazovat. Proto říkám, nezávislé orgány činné v trestním řízení ať to posoudí, ale ať řádně a včas řeknou, jak to je. Já si myslím, že právě na nich by to mělo být, aby to posoudili. Já ani nechci svým názorem, rozumíte mi, ovlivňovat pohled státního zástupce, případně soudu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Přesto mě váš názor zajímá, protože vy jste i právník i jste ve vedení ODS i jste seděl v této vládě. Tak tam je opravdu několik takových bodů, o kterých by se mělo diskutovat. Například, jestliže v tom konkrétním případu byla podle policie dohoda o obsahu úplatku dosažená 6. listopadu a den na to se poslanci vzdali mandátu, tím umožnili vládě odhlasovat, co potřebovala, umožnili jí další existenci. Ani tento souběh nenese rysy korupce?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Vy mě úplně zkoušíte jako u státnic, jo, z klausur. Já samozřejmě ve chvíli, kdy ta žádost případně vznikne a bude sem doručena, tak veřejnosti odpovím, jak budu hlasovat. Ale teď já jsem vám řekl, že mám jasné pochyby, myslím, že jsem na tu vaši otázku odpověděl. Takže dovolte mi, abysme počkali na to, zda bude Poslanecká sněmovna požádána, nebo nebude. Já se potom určitě také poradím s právníky. Nepatřím mezi lidi, kteří chtějí dávat jasné odpovědi ve chvíli, kdy vy teď tu vytrhujete jednotlivé nuance z konkrétního jednání.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Dobře, vy se chcete poradit s právníky, ale vaše strana...

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
A řekl jsem vám, a řekl jsem vám taky, že mám o tom velké pochyby, to je důležité říci, férově odpovídám, nekličkuju úplně, že nevím. Já vám říkám, že vnímám názor odborné veřejnosti, které, která má velké pochyby o tom samotném principu trestnosti, ale bude třeba zohlednit ty konkrétní nuance té kauzy.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Na druhou stranu vaše strana ODS už má jasno. Na dnešní schůzi, společné schůzi poslanců, senátorů, europoslanců ODS jste se dohodli, že případnou žádost policie o vydání Petra Nečase k trestnímu stíhání, samozřejmě pokud do sněmovny doputuje, tak tuto žádost že vaši poslanci nepodpoří a budou hlasovat proti zbavení Petra Nečase imunity. Tak v tom už máte jasno?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Pane redaktore, možná to je trošku překroucené, já jsem na tom jednání teda v druhé části nebyl, ale nevím o tom, že by ODS hlasovala a bylo přijato takové usnesení. To, že mnoho politiků ODS na základě právě těch pochyb, o kterých zde hovořím, třeba říká, že už hlasovat nebude, tak to je jejich legitimní právo. Já nechci teď snižovat to, co vy říkáte, ale zase nedělejme paušální teze, že ODS už má jasno. Ano, jsem přesvědčen, že většina poslanců za ODS má výrazné pochyby o trestnosti tohoto jednání a podle toho se bude rozhodovat.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
A v obecné rovině neuškodilo by reputaci ODS a celé vládní koalice eventuálně ještě víc, kdyby takto hlasovali proti onomu případnému vydání odstupujícího premiéra k trestnímu stíhání? Přece jste to sami kritizovali to schovávání se za poslaneckou imunitu.

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
To samozřejmě by za určitých okolností ODS jako takové ublížit mohlo. Je podstatné, jak už jsem řekl, jak bude ta žádost vyargumentována a jak my na ni budeme věcně konkrétně reagovat. Teď se tu bavíme v hypotézách a logicky já jaksi budu vyznívat jako zločine, když zde hájím nějaký svůj právní názor, protože mi to, protože těžko můžu obhájit detailně, když před sebou nemám ten spis a nemám tu konkrétní žádost s detailními fakty. Takže jak to ublíží, nebo neublíží ODS nebo někomu jinému, to teď neřešme. Podstatné je, jaká budou konkrétní fakta a jak mi budeme argumentovat a jak to budeme reagovat.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
To současné dění má ve vztahu k vám osobně jeden takový trochu pikantní rozměr. Vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan, který případ zastřešuje, tak tedy on je tím, koho jste vy v roce 2007 jako ministr spravedlnosti na návrh tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké z funkce, kterou už tehdy zastával, odvolal. Na základě toho, že podle vás nezvládal případ tehdejšího vicepremiéra Jiřího Čunka. Stojíte si za tím jeho odvoláním tedy nebo to jste vyšel vstříc Renatě Vesecké?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Pane redaktore, vy to právě jaksi chcete mě dostat do pozice zločince, já to beru, politik je vždycky zločinec, ale není fér, co říkáte. Protože kdybyste argumentoval a použil veškeré argumenty, pak byste řekl správně, že já jsem ho potom při svém druhém mandátu vrátil.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Do funkce jmenoval, ano.

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
A vrátil zpátky. A omluvil jsem se veřejnosti i jemu za to, že tehdy to moje rozhodnutí bylo jaksi unáhlené. To je fér říci, takže suďte mě klidně za moji první část mého jednání, ale říkejme i to B, to znamená, má to i tu druhou dimenzi. Ty argumenty s odstupem času se ukázaly jako neúplné, ty které poskytla tehdy doktorka Vesecká a doktor Ištvan také uspěl s tou svou žalobou u soudu. To znamená, já jsem uznal svoji chybu a doktoru Ištvanovi jsem to takhle řekl, řekl jsem to také médiím, takže je třeba vnímat obě dimenze toho případu, nejen ta zločinná tvář je jaksi mně daná.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Čili byly ty argumenty Renaty Vesecké tehdy, když říkáte, že byly neúplné, byly záměrně neúplné?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Tak počkejte, to už máme x let, já teď před sebou nemám, nezpovídejte mě, prosím, z dokumentu, který jsem před 5 lety podepsal. Soud, co je podstatné, soud uznal, na který se pan Ištvan obrátil, že ty argumenty jsou neúplné. Já respektuji rozhodnutí soudu, to je důležité, proto jsem taky řekl: ano, soud to takhle uznal, já se za to omlouvám a pana Ištvana jsem do funkce vrátil. To je, myslím, fér v tomto směru.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
A je tedy Ivo Ištvan mužem na svém místě z vašeho dnešního pohledu?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Pane redaktore, já nemám důvod o panu Ištvanovi pochybovat. Ptáte-li se mě v této kauze, je samozřejmě podstatné, jak ta kauza celá skončí. Jedna věc je někoho obvinit a druhá věc je připravit obžalobu a hlavně argumentačně ji unést u soudu. To je podle mě problém českého trestního práva, že mnoho těch kauz začne, ale ne všechny se dostanou k soudu a ne všechny jsou potom pravomocně odsouzené. To znamená, hodnocení té kauzy můžeme udělat, až soud dá za pravdu žalobcům a budou zde pravomocné rozsudky. Pak můžeme říct: odvedli kvalitní práci. Ovšem klidně se může také stát, že důkazně neusnou své návrhy, že ty věci neskončí nějakým rozsudkem a pak by asi měli veřejnosti vysvětlit a sami i říci, zda se například neunáhlili, zda třeba ten právní názor opravdu nebyl spíš okrajový a zda to jednání třeba nenese jiné rysy než rysy trestného činu. Takže pro hodnocení právě státního zástupce není důležité, kolik zahájí trestních stíhání, ale jak je úspěšný u soudu a jak prokáže to, co tvrdí v podobě důkazů u samotného soudu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Tak a teď politická stránka toho všeho. ODS za vzniklé situace předčasné volby nechce, což je pochopitelné v jejím případě, a chce pokračovat ve vládě na půdorysu dosavadní koalice s novým premiérem, kterého chce znovu nominovat ODS. Včerejší výkonná rada vaší strany toto rozhodnutí přinesla na užší vedení, na grémium, jasno má být do pátku, kdy o výsledku máte informovat prezidenta republiky. Kdy se sejde politické grémium ODS, aby vybralo potenciálního příštího premiéra?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Já počítám, pane redaktore, že by o mohlo být do pátku. Ostatně grémium se schází každý...

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
To bude muset být do pátku.

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Ano, ano, ano. Grémium se schází každý den, debatujeme o aktuální situaci a bude záležet na úřadujícím předsedovi Martinu Kubovi, kdy tento bod jaksi zařadí. Předpokládám zítra či pozítří, máme na to víceméně 2 dny.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
S lídry ODS už máte stanovený termín jednání?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Ne, nemáme, budeme o tom, o tom nás informuje aktuálně Martin Kuba podle aktuální situace.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Kdo bude ve vyjednávacím týmu ODS při těch rozhovorech s lídry TOP 09?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Grémium je jako celý orgán pověřeno vyjednáváním, ale ten orgán má samozřejmě příliš mnoho členů. Bude tedy záležet na Martinu Kubovi, koho si přizve ke konkrétním jednáním, která budou probíhat.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Čili ten výběr ještě nebo to rozhodnutí ještě nepadlo?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Víte, nelze dneska říci, kolik těch jednáních se během následujících dnů povede, kdo také bude mít čas, kdy ta jednání budou probíhat. To znamená, na těch jednáních by měl být Martin Kuba jako úřadující předseda poté, co pan premiér Nečas rezignoval, a bude si brát lidi, u kterých bude mít pocit, že jsou dobří pro určitý typ vyjednávání, kteří budou mít čas a budou jaksi schopni se těch jednání účastnit. I takovéto věci třeba potom případně vzít v potaz.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Osoba potenciálního příštího premiéra bude klíčová, bude klíčová pro to, aby k ní byli vstřícní koaliční partneři, aby ten člověk získal většinu ve sněmovně, aby měl důvěru prezidenta republiky a tak dál, a tak dál. Je takovým člověkem první místopředseda Martin Kuba? On už řekl, že bude-li oslovený, je připraven, ale je tím pravým?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Pane redaktore, já stejně jako ostatní kolegové asi nebudu to nejprve sdělovat takto vám tady nebo respektive do médií, já to budu sdělovat kolegům na grémiu, to je logické, je to projev nějaké elementární slušnosti. Já jsem zmínil Martina Kubu z toho důvodu, že pro mě je důležitý mandát, který jednotliví potenciální kandidáti mají od kongresu ODS. Martin Kuba byl zvolen jako druhý muž ODS delegáty ODS v listopadu minulého roku, je teď úřadujícím předsedou, a proto je logické, že on by první měl říci, jestli, jestli o to má zájem. A o tom, předpokládám, povede debatu. On to jakoby naznačil, sám to ještě asi neřekl, to znamená, já vám dneska neumím říci, jestli Martin Kuba je tím nejžhavějším kandidátem. Předpokládám, že ten výběr bude mezi lidmi, kteří dostali mandát od kongresu, to znamená mezi místopředsedy ODS a případně ještě lidmi, kteří jsou v grémiu typu třeba pan Stanjura.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Je pravda, že akcie Martina Kuby přece jenom trochu klesají ve světle toho, že se teď ventiluje jeho spojenectví s Pavlem Dlouhým, oním lobbistou, oním takzvaným jihočeským kmotrem ODS někdy označovaným za knížete z Hluboké, že klesají ve světle toho, že policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu provedli prohlídku domu u jeho poradce právníka Tomáše Jindry včera? Snižuje to jeho...

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
No, to je zajímavá otázka, ale já vám na ni neumím odpovědět, protože do hlavy...

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Nemáte názor?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Protože do hlavy ostatním členům grémia nevidím. A je taky otázka, na kolik...

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Ale ve své hlavě, předpokládám, jasno máte.

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
No, mám, ale řeknu to, když dovolíte, těm členům, členům grémia. Také nevím, jestli Martin Kuba vůbec pod vlivem všeho se rozhodne nakonec o tu funkci, o tu funkci požádat. Takže prosím, nechte teď na nás, abychom si my v klidu sedli, je to 7, 8 lidí a v řádech dvou dnů navrhli kandidáta, který já osobně jsem přesvědčen, bude schopen tu roli vykonávat. Myslím si, že fakt teď není fér, abychom pouštěli přes média jednotlivé větičky a tím tu debatu, která musí proběhnout a která by měla být za zavřenými dveřmi, trošku jako taková malá konkláve, jako když se trošku volí třeba papež, tak není teď fér pouštět tady už informace o to, jestli klesají nebo rostou nějaké akcie. To vyplyne z té debaty, kterou my budeme muset velmi seriozně vést.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Ale přesto zajímá, například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík ve včerejším speciálním vysílání tady na ČT24 řekl, že nový premiér by měl být silný, měl by mít autoritu, ano, ano, a měl by být poslancem, což Martin Kuba není. Vnímáte v ODS slova od vašich klíčových koaličních partnerů, pracujete se s nimi?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Tak předpokládám, že každý člen grémia za ODS je nějakým způsobem vnímá. Někdo jim bude přikládat význam, někdo nikoliv a to ovlivní samozřejmě i výsledek té debaty. Já považuji za důležité, abysme našli elementární shodu i s koaličním partnery. Na druhou stranu jako člověk, který pár let je v parlamentu a ví, jak funguje parlamentní činnost, tak to aby premiér byl za každou cenu poslancem, nepovažuji až tak důležité. Důležité je, jak fungují jednotlivé poslanecké kluby a jak komunikují předsedové poslaneckých klubů, kteří podporují vládu. To je podle mě mnohem důležitější, promiňte.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
A vy, sám jste říkal, že by to měl být někdo, kdo má mandát z kongresu ODS. Vy jste místopředsedou, v průzkumech jste nejpopulárnějším politikem své strany.

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Do dnešního pořadu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
V krajských volbách jste z politiků ODS dosáhl nejlepšího výsledku, tak byste se mohl hodit vaší straně. Troufl byste si na to, měl byste o tento post, premiérský post zájem?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Pane redaktore, byť mi to nikdo možná nebude věřit, já nejsem sběratel funkcí za každou cenu a já v tuto chvíli opravdu se chci věnovat práci na úrovni parlamentu. Jsem dneska jaksi zavalen poslaneckou prací, pracuji tady na doprovodných zákonech pro občanský zákoník. Vedle toho se věnuji muzeu Kampa, Nadaci Jana a Medy Mládkových. Snažím se spolupracovat s paní Medou Mládkovou a přiznám se, že i když jsem řekl do médií, že o tuto funkci nemám víceméně zájem, tak už jsem si o sobě přečetl, jak bych byl špatný premiér, protože jsem nerozhodný, slabý a mám spojení na plzeňskou ODS a tak dále. Takže já opravdu nemám potřebu, já teď mám příjemný klidný, řekněme, pracovní rytmus, dokončuji práci, které mně zbyly jakoby z ministerstva spravedlnosti a nemám zapotřebí o sobě permanentně číst, jak jsem ve všem špatný a tak dále. Takže přiznám se, že budu rád, když vybereme někoho jiného, kdo ty podmínky a tu kvalitu bude naplňovat.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
A tak jak se teď mluví a po vícero vlivných členů ODS o tom mluví, že by bylo právě v této situaci vhodné posty rozdělit, že někdo jiný by měl ODS vést tedy jako stranu a někdo jiný by měl být za ODS premiérem. Bylo by to dobré řešení pro tuto chvíli?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Podle mého názoru to řešení může nastat. Nemusí nastat, není to podle mě až tak důležité. Obě varianty jsou možné. Zatím to vypadá, že ODS, jak jsem tak poslouchal debatu na některých orgánech ODS, že spíše se většina bude přiklánět k tomu, aby volební kongres byl až po parlamentních volbách. To znamená, do té doby by vedl stranu Martin Kuba. Já si dovedu představit oba scénáře, jak premiéra, který není předsedou strany, tak premiéra, který je úřadujícím předsedou strany. Obě varianty mají výhody a nevýhody. Zdůrazňuji, není pro mě podmínkou, aby předseda strany byl současně premiérem. Dovedu si představit i to rozdělení.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Hledá ODS svého Jiřího Paroubka, ten taky po Stanislavu Grossovi přebíral rozloženou sociální demokracii v nezáviděníhodné situaci a dokázal ji sjednotit, pozvednout. Čili hledáte takovéhoto muže?

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Hledáme člověka, který bude schopen zlepšit důvěryhodnost vládní koalice, který bude schopen zaručit, že vláda bude akceschopná, že dokončíme vládní projekty, na kterých se zde několik let pracuje. Já pořád zmiňuji tu svoji oblast, jako je třeba občanský zákoník nebo zákon o státní službě a tak dále. To jsou důležité věci. Nehledáme pouze jaksi člověka, který bude vytvářet mediální nebo vnější dojem vlády a přitom ta vláda nebude pracovat. Nejde nám o vládu nějakou poloúřednickou, která zde bude na efekt, nikoliv na práci. To je ten hlavní důvod, proč já jsem přesvědčený, že je mnohem lepší, když se nám podaří dokončit toto volební období, dokončit veškeré projekty, které jsou ve vládním prohlášení a pak za ně dostat účet od voličů. Opustit jaksi v tuto chvíli vládu, nechat zde prostor pro úřednickou vládu nebo pro předčasné volby, povede k tomu, že celá řada projektů zapadne, viz třeba ten občanský zákoník, což je pro mě klíčová věc. A to je problém české politiky, že u nás vlády se permanentně mění, málokterá vláda vydrží celé volební období, ministři se permanentně mění, a málokdy se podaří naplnit vládní prohlášení do důsledku. Pořád se mění reformy.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Pane místopředsedo, já vám děkuji, přeji vám hezký večer, na shledanou.

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
Já také děkuji a přeji krásný den z Poslanecké sněmovny.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Vážení diváci, děkuji i vám, hezký večer

JUDr. Jiří Pospíšil

člen strany
předseda regionálního sdružení
místopředseda strany
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
poslanec PČR
předseda Stínové asociace krajů ODS