Kraje dostaly od státu 520 mil. korun na opravy silnic po povodni
14. června 2013

Kraje dostaly od státu 520 mil. korun na opravy silnic po povodni

Ministr dopravy Zbyněk Stanjura rozhodl o uvolnění prvních peněz pro kraje na opravy silnic II. a III. třídy, které poškodila povodeň.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na ně bude směřovat celkem 520 mil. Kč. Ministr tak bezprostředně vyhověl potřebám postižených krajů a nabídl jim požadované zálohy. Ministerstvo dopravy zároveň pokračuje ve zjišťování škod na místních komunikacích.

Největší díl finanční pomoci zatím směřuje do Středočeského kraje, kterému SFDI poskytne 350 mil. Kč. Schválena je také dotace ve výši 85 mil. Kč pro Jihočeský kraj, 65,8 mil. Kč pro Královéhradecký kraj a 18,5 mil. Kč pro Plzeňský kraj. Ministr dopravy tedy z pozice předsedy výboru SFDI vyšel vstříc těm žádostem, které byly dosud oficiálně podány. Další finanční prostředky na odstraňování povodňových škod je resort dopravy připraven postupně uvolňovat. Celkem má ministerstvo k dispozici 3,3 mld. Kč na opravy povodňových škod na státních a krajských silnicích.

Ministerstvo dopravy, které převzalo odpovědnosti i za odstraňování škod na místních komunikacích a obecním majetku souvisejícím s dopravou, shromažďuje také žádosti obcí postižených povodněmi. Vláda pro tento účel ve středu vyčlenila půl miliardy korun. Ministerstvo dopravy je proto připraveno v nejbližší době poskytovat pomoc i obcím.

V přiloženém dokumentu naleznete tabulku průběžných odhadů povodňových škod na dopravní infrastruktuře k dnešnímu dni. Indikované škody se ale budou dále navyšovat podle informací od správců státní, krajské a obecní infrastruktury.