Největší škody způsobila povodeň rybářům a zelinářům. Řešíme způsoby pomoci

12. června 2013

Letošní povodně pravděpodobně nejvíce poškodily rybáře a zelináře. O tom, jak probíhá zjišťování škod a jak jsou informovány poškozené subjekty, se dnes na jihu Čech přesvědčil ministr zemědělství Petr Bendl.

 
„Aktuální výše škod v rámci rezortu zemědělství je 3,3 miliardy korun. Přesnou částku budeme moci vyčíslit, až všude opadne voda. Na zemědělské produkci vznikly škody za 1 miliardu korun, stejná částka se zatím odhaduje u vodohospodářů. Nejvíce postiženi touto povodní byli rybáři a zelináři,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
 
V Rybářství Třeboň bylo poškozeno 140 až 150 rybníků. Rybník Rožmberk splnil svou roli, díky svým jedinečným retenčním schopnostem ochránil okolí před většími škodami. Rybáři ale přišli o kapří plůdek a násadu ryb, což představuje poškození chovů nejméně na dva roky. Celková výše škod v rybářském odvětví bude známa až na podzim po výlovech rybníků. 
 
 „Chci ujistit zemědělce, že Státní zemědělský intervenční fond má v terénu lidi, kteří sčítají škody. Od začátku června je na webových stránkách Ministerstva zemědělství metodický pokyn zjišťování a vyčíslování škod způsobených povodněmi,“ uvedl první náměstek ministra Vilém Žák. 
 
Ministerstvo zemědělství chce pomoci poškozeným povodněmi například poskytováním půjček s co nejnižším možným úročením, které by bylo v souladu s evropskou legislativou, odložením plateb nájemních smluv a plateb vůči státu. Ministr také zmínil aktivaci některých tzv. spících programů, která umožní lidem poškozeným povodní čerpat evropské peníze.
Ing. Petr Bendl

ministr zemědělství
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení