Brusel slibuje pomoc se záplavami. Na pomoc si však budeme muset rok počkat
12. června 2013

Brusel slibuje pomoc se záplavami. Na pomoc si však budeme muset rok počkat

Štrasburk - Na odhadování škod, které v České republice způsobí právě probíhající povodně, je ještě brzy. Nové a nové škody totiž vznikají doslova každým okamžikem a situace na mnoha místech ještě není vyřešená. Na záplavy v České republice a sousedním Rakousku a Německu však už zareagovala i Evropská komise.

 
"Fond solidarity EU vznikl po rozsáhlých záplavách ve střední Evropě v roce 2002 s cílem pomoci členským státům uhradit část nákladů spojených se záchrannými operacemi a následným odstraňováním škod v případech přírodních katastrof, jako jsou záplavy, požáry či zemětřesení," připomíná místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák (ODS). "Od té doby byl využit již v 52 případech přírodních katastrof, přičemž pomoc pro 23 evropských států dosáhla 3,2 miliardy eur. Česká republika z něj čerpala již třikrát a to vždy v souvislosti s povodněmi. Poprvé 129 milionů na zmírnění následků škod vzniklých v roce 2002, podruhé 5,1 na škody z roku 2010 a naposledy 10,9 milionů na škody později v témže roce."
 
Česká republika podle Oldřicha Vlasáka letošní krizovou situaci zvládla velmi dobře. "Setkal jsem se v Evropském parlamentu s řadou pozitivních reakcí od kolegů ze sousedních států. Jsou nám vděční především za to, že měli v reálném čase k dispozici všechny potřebné informace od vlády a orgánů státní správy," říká Oldřich Vlasák.
 
V současnosti nejsou jasné ani škody, které povodně způsobí, ani pomoc, jakou lze očekávat ze strany EU. Podle platných pravidel mohou členské státy obdržet prostředky z tohoto fondu, pokud o ně požádají do deseti týdnů od katastrofy. Je také definován minimální rozsah škod, který musí být překročen, aby bylo možné mechanismus solidarity spustit, a který pro Českou republiku činí 872 milionů eur. Pomoc ale může být udělena i v případě, že škoda tento limit nepřesáhne, ale živelní pohroma způsobí velké regionální problémy. Pomoc přitom činí 2,5 procenta zjištěné škody, v případě velké "národní pohromy", pak pomoc může narůst o 6 procent. Uvolnění pomoci je vázáno na formální rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, které rozhodují o rozpočtu a jeho změnách. Na základě tohoto rozhodnutí Komise podepíše s členským státem příslušnou smlouvu a v jedné splátce pomoc členskému státu uvolní.
 
Fond solidarity EU nepředstavuje operativní nástroj pro řešení dopadů přírodní katastrofy. Finanční podpora může být poskytnuta pouze na základě žádosti postiženého státu a vlastní rozhodnutí o změně rozpočtu trvá několik měsíců. Na pomoc z Bruselu si tak budeme muset počkat i my, pokud vše půjde hladce, dorazí nejdříve za rok.