Stanovisko k vyjádření prezidenta ČR Miloše Zemana po jeho setkání s generální tajemnicí Evropské odborové konfederace
12. června 2013

Stanovisko k vyjádření prezidenta ČR Miloše Zemana po jeho setkání s generální tajemnicí Evropské odborové konfederace

Dne 10. června 2013 se v Praze setkal prezident ČR Miloš Zeman s generální tajemnicí Evropské odborové konfederace Bernadette Ségolovou.

Po skončení jednání prezident vystoupil s komentářem průběhu a obsahu jejich jednání (zdroj: www.hrad.cz). 
 
Toto prohlášení obsahuje několik šokujících postojů Miloše Zemana, které jsou dle našeho názoru v přímém rozporu se zájmy občanů ČR a jsou nebezpečím pro ekonomickou a sociální stabilitu země, v jejímž čele prezident stojí. 
 
Nepřekvapuje nás, že si levicový prezident Zeman tolik porozuměl s představitelkou bojovné evropské levice, a není ani překvapením, jak prezidentovy názory rezonují s českými odboráři.
 
Nesouhlasíme s tím, že prezident volá po snížení míry nezaměstnanosti v ČR a současně schvaluje zavedení celoevropské jednotné daně právnických osob ve výši 25 %. 
 
Takový návrh by ve světové konkurenci zásadně poškodil české firmy, což ke snížení nezaměstnanosti v žádném případě nepovede. Jednotná sazba korporátní daně má možná podporu evropských odborářů, mezi vládními politiky v EU naštěstí příliš příznivců nemá. Pozice Miloše Zemana tak pouze vypovídá o tom, že se český prezident v současném evropském dění zcela ztrácí.
 
Ani jednotná celoevropská minimální mzda, k jejíž zavedení se prezident Zeman hlásí, není krokem ke snížení nezaměstnanosti. Naoko líbivé opatření dramaticky sníží konkurenceschopnost české pracovní síly vůči okolním státům a nutně vyústí v rychlé zvýšení nezaměstnanosti. Příliš vysoká minimální mzda negativně dopadne na zaměstnanost pracovníků bez kvalifikace a osob zdravotně postižených. Takové poškození českého ekonomicky aktivního obyvatelstva si zřejmě přejí odboráři na západ od nás, neměl by si to ale přát český prezident.
 
Volání po zvýšení progresivního zdanění je typicky levicový přístup z poloviny minulého století. O tom, jak takové pokusy končí, mohla paní Ségolová informovat prezidenta Zemana na základě aktuálního vývoje ve Francii. Vyšší míra zdanění tamních schopných a úspěšných je postupně vytlačuje ze země do míst, která jsou pro jejich podnikání vlídnější. I tato politika nezaměstnanost nesnižuje, ale zvyšuje. 
 
Prezident Zeman tvrdí, že „investice vytvářejí pracovní místa“. S tím nesouhlasíme. Pracovní místa vytvářejí firmy. Čím více jsou zdaněny, čím více jsou regulovány, čím více jim poroučí lidé jako francouzští odboráři nebo český prezident Zeman, tím hůř se jim dýchá. Taková politika nevede ke snižování nezaměstnanosti, taková politika nezaměstnanost plodí. 
 
Přestože prezidentu Zemanovi vlaje nad Pražským hradem evropská vlajka, neznamená to ještě, že by měl být zástupcem evropských federalistických zájmů proti zájmům občanů ČR. 
 
Je prezidentem ČR a na její úspěch a prosperitu by měl myslet vždy a v první řadě.