11. června 2013

Malí a střední podnikatelé budou lépe chráněni proti zpožděným platbám svých odběratelů

Lepší platební morálku a zvýšení ochrany malých a středních dodavatelů zboží a služeb přinesou změny v obchodním zákoníku, se kterými dnes definitivně vyslovili souhlas poslanci.

 „Menší dodavatelé si dlouhodobě stěžují na špatnou platební morálku svých odběratelů a pozdní hrazení faktur. Především velcí odběratelé přitom často hřeší na to, že drobní živnostníci jsou na jejich odběrech závislí a faktury hradí opakovaně se zpožděním. Schválené změny v obchodním zákoníku reagují na novou evropskou legislativu a stanovují pevné lhůty splatnosti a lhůty pro převzetí zboží nebo služby. Zatímco doposud bylo pouze stanoveno právo věřitele na úrok z prodlení po uplynutí 30 dnů, přičemž tuto lhůtu bylo možno jednoduše prodloužit, nová úprava stanovuje přímo splatnost na 30, respektive 60 dnů. Po jejím uplynutí bude možné dluh vymáhat soudně. Tuto lhůtu lze prodloužit jen v případě, že to vůči věřiteli nebude hrubě nespravedlivé. U veřejných zadavatelů je lhůta 60 dnů nepřekročitelná,“ shrnuje změny klubová garantka zákona a poslankyně ODS Ivana Weberová.

Na 30 dní se zkracuje také maximální ujednaná doba pro přejímku zboží nebo služeb, aby firmy ustanovení o splatnosti neobcházely. Zákon pamatuje také na sankce pro firmy, které stanovené lhůty nebudou respektovat. Věřitelé se mohou domáhat zákonného úroku z prodlení a navíc požadovat náklady spojené s uplatněním pohledávky v paušální výši 1 200 Kč.

JUDr. Ivana Weberová

poslankyně PČR
členka sněmovního výboru pro evropské záležitosti