31. května 2013

Oficiální návštěva Švédského království

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová navštívila ve dnech 28. a 29. května 2013 v čele oficiální parlamentní delegace Švédsko. Návštěva se uskutečnila na pozvání předsedy Riksdagu – švédského parlamentu pana Pera Westerberga.

 
Předsedkyně PSP ČR Miroslava Němcová zahájila svůj program návštěvou Living History Forum. Instituce, která byla založena v roce 2003, se zabývá otázkami demokracie, lidských práv a tolerance. Základ jejích badatelských aktivit tvoří téma holocaustu a dalších zločinů proti lidskosti. Delegaci uvítal ředitel fóra Dr. Eskil Franck, který spolu se svými kolegy představil aktuální vědecké projekty a zmínil aktivity fóra spojené s loňským rokem Raoula Wallenberga. Miroslava Němcová uvedla, že rovněž Česká republika si v roce 2012 připomněla osobnost tohoto významného zachránce stovek maďarských židů a to na konferenci, která se konala na půdě Poslanecké sněmovny. Švédské badatele pak seznámila s českým projektem „Nickyho rodina do škol“ a související iniciativou studentů, kteří shromáždili přes 200 tisíc petičních podpisů pro podporu nominace Sira Wintona na Nobelovu cenu míru. Shromážděné také informovala o úspěšné akci Židovského muzea v Praze s názvem „Zmizelí sousedé“, jež se zaměřuje na mladé lidi, kteří pátrají po svých nezvěstných sousedech zejména z dob 2. světové války.
 
Parlamentní delegace se následně na Ministerstvu práce setkala s ministrem pro integraci Erikem Ullenhagem. Hlavními náměty rozhovoru byly především velmi otevřená imigrační a azylová politika Švédska a zkušenosti se začleňováním minorit v obou zemích. Debata se dotkla i současných nepokojů v okrajových čtvrtích Stockholmu, jež podle švédské strany nejsou důvodem ke změnám postoje v imigrační politice, neboť vytváří zkreslený obraz o situaci tamních přistěhovalců. Hovořilo se také na téma rasismu a nárůstu xenofobních postojů v Evropě, zejména v důsledku ekonomické krize a s tím související otázkou zvýšení nezaměstnanosti v řadě států Evropské unie, často právě mezi mladými lidmi. 
 
Pozoruhodnou součástí pracovní cesty odkazující k českému kulturnímu prostředí byla návštěva Národní knihovny ve Stockholmu, která ve svých sbírkách uchovává unikátní středověký rukopis české provenience známý jako Codex Gigas. V současné době zde probíhá výstava, jež nabízí veřejnosti jedinečnou příležitost ke shlédnutí patrně největšího zachovalého manuskriptu v Evropě, který do Švédska doputoval jako součást válečné kořisti na konci třicetileté války.
 
Středeční program jednání ve švédském parlamentu začal přijetím u předsedy Riksdagu Pera Westerberga za účasti zástupců všech politických stran zastoupených ve švédském parlamentu. Ke klíčovým bodům, o nichž spolu delegace hovořily, patřily rozpočtová odpovědnost, podpora růstu zaměstnanosti či diskuze o finanční unii a možném zavádění Eura. Miroslava Němcová zdůraznila, že Česká republika důsledně zavádí úsporná rozpočtová opatření a daří se jí tak udržet se v první sedmičce zemí EU s nejnižší mírou zadluženosti. V otázce Eura se obě jednající strany shodly, že v současné době citelně ochladl zájem občanů i průmyslového sektoru o jeho přijetí. Švédská delegace rovněž nastínila základní parametry švédského sociálního systému, způsob jeho financování a zajištění sociálních služeb, kde významně narůstá podíl soukromého sektoru. V závěru setkání proběhla podnětná výměna názorů na vývoj v některých postkomunistických zemích jako jsou Bělorusko či Ukrajina. Krajem zájmu nezůstaly ani otázky společné bezpečností politiky, které se dále projednávaly v rámci přijetí na výboru pro obranu. Předseda výboru Peter Hultquist a jeho místopředsedkyně Cecilia Widegren informovali českou delegaci o švédských projektech v oblasti civilní obrany a dotkli se i otázky prodloužení pronájmu stíhacích letadel JAS 39 Gripen. Z české strany byli ubezpečeni o kladném zhodnocení naší dosavadní spolupráce a zájmu o oboustranně příznivý výsledek jednání, jež na vládní úrovni nadále probíhají.
 
Návštěva Riksdagu pokračovala setkáním s první místopředsedkyní parlamentu paní Susanne Ebersteinovou. Představitelky obou států potvrdily vysokou úroveň vzájemných česko-švédských vztahů, vyjádřily zájem o aktivní meziparlamentní spolupráci a podpořily činnost česko-švédské parlamentní skupiny přátel. Hovořilo se rovněž o otázkách evropské integrace a tzv. demokratickém deficitu, kdy Miroslava Němcová ocenila názorovou blízkost našich zemí ve vztahu k Evropské unii a zároveň odkázala na nezastupitelný význam národních parlamentů. Program ve švédském parlamentu uzavřelo jednání s výborem pro zahraniční záležitosti v čele s jeho předsedkyní paní Sofií Arkelstenovou. Ústředním námětem rozhovoru byl projekt tzv. Východního partnerství a problematika ochrany lidských práv v souvislosti s arabským jarem. Předsedkyně PSP ČR naznačila, že naše předchozí zkušenost s totalitním režimem může pomoci lépe vysvětlit našim partnerům některé aspekty těchto událostí.
 
Součástí programu byla rovněž prohlídka jedné z předních kulturních institucí - Nobelova muzea. Jeho náplní je především dlouhodobá ochrana Nobelova odkazu, podpora všeobecného zájmu o vědu a kulturu prostřednictvím výstavní i badatelské činnosti a v neposlední řadě také seznamování návštěvníků s historii udílení Nobelových cen. 
 
Miroslava Němcová měla na své švédské pracovní cestě příležitost podpořit české podnikatele. Při návštěvě Karolínské univerzitní nemocnice, která náleží mezi deset nejprestižnějších odborných pracovišť svého druhu ve světě, zde své produkty představila vedení nemocnice zástupci firmy Linet – výrobce špičkových nemocničních lůžek.
 
V závěru návštěvy Švédska se parlamentní delegace setkala na půdě české ambasády s našimi krajany. Předsedkyně PSP ČR M. Němcová zde shromážděným poděkovala za šíření dobrého jména České republiky a ocenila, že udržují živé české tradice.
Miroslava Němcová

předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
místopředsedkyně strany