Ministr zemědělství Petr Bendl navštívil zatopené Zálezlice
4. června 2013

Ministr zemědělství Petr Bendl navštívil zatopené Zálezlice

Zálezlice na Mělnicku dnes navštívil, spolu s premiérem Petrem Nečasem, ministr zemědělství Petr Bendl. V obci se v noci na pondělí protrhla rozestavěná hráz. S představiteli Zálezlic, které byly symbolem ničivých záplav v roce 2002, hovořil o aktuální povodňové situaci.

 
„Nařídil jsem snížit odtok z vltavské kaskády o 100 metrů krychlových za vteřinu, aby bylo ochráněno před zaplavením Ústí nad Labem. A plánuji, že odtok snížíme ještě o dalších 300 kubíků. Společně s Povodím Vltavy hledáme způsob, jak odtok snižovat dál, aby se Ústečtí nemuseli obávat, že voda z Labe přeteče přes protipovodňové stěny. Uvědomujeme si, že mobilní hráze v Ústí nejsou vyšší než stoletá voda,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
 
Připomněl, že Ministerstvo zemědělství dalo na protipovodňovou hráz v Zálezlicích, sevřených z jedné strany Vltavou a z druhé strany Labem, 500 milionů korun. „Přestože je rozestavěná, hotová měla být až na podzim, dokázala alespoň trochu obec ochránit,“ uvedl ministr Bendl.
 
Jeho slova potvrdil i zálezlický starosta Jiří Čížek. „Těší mě, že hráz funguje, že je dobrá, účinná a vydrží,“ řekl starosta Čížek.
 
Velká voda působí škody nejen na vodních tocích, ale i na lesní infrastruktuře, především na lesních cestách. „Přesné rozsahy škod zatím neznáme, protože řada míst bude do doby, než voda opadne, zcela nedostupná. Ale půjde minimálně řádově o desítky milionů korun. Tam, kde je nutný bezodkladný zásah, nasazují Lesy ČR na odstraňování případných překážek z koryt toků těžkou techniku,“ uvedl ministr Bendl.
 
V lesích je aktuálně silně podmáčená půda, hrozí, že budou padat stromy. Proto Lesy ČR veřejnosti nedoporučují vstupovat do lesů. „Stovky zaměstnanců podniku v terénu situaci řeší, snaží se nabízet pomoc obcím i občanům postiženým velkou vodou. Chci proto poděkovat nejen jim, ale také ostatním profesionálům a dobrovolníkům, ať už jde třeba o hasiče nebo občany, kteří se vydali pomoci ostatním,“ řekl ministr Petr Bendl.
 
Při povodni v roce 2002 v Zálezlicích spadlo 121 domů a hospodářských stavení. Voda poničila i rozvody elektřiny, pouliční osvětlení, silnice, kanalizaci, čističku, vodovod nebo fotbalový stadion. Škody se vyšplhaly přes 200 milionů korun. Stavba hráze v Zálezlicích začala přesně před osmi měsíci, a to 4. října 2012.