31. května 2013

ČR bude nadále podporovat rozvoj jaderné energetiky, zdůraznil na Evropském jaderném fóru ministr Kuba

Na téma dalšího směřování České republiky v oblasti využití jaderné energie vystoupil na dvoudenním 8. evropském jaderném fóru (ENEF) v Praze ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Ve svém projevu zdůraznil, že Česká republika počítá s dalším rozvojem jaderné energetiky a dostavbou Temelína, jako zdroje stabilních dodávek energie pro český průmysl a domácnosti.
 
„Jaderná energetika je pro Česko v podstatě jedinou možností k přechodu na nízko emisní zdroje, stejně jako zajištění dlouhodobě stabilních dodávek elektřiny pro český průmysl a domácnosti za přijatelnou cenu. Bez dalšího rozvoje jaderné energetiky, tedy dostavby elektrárny v Temelíně, však těchto cílů nelze prakticky dosáhnout. Souvisejícím důležitým prvkem je také zajištění energetické soběstačnosti ČR,“ uvedl Kuba.
 
Slova ministra průmyslu a obchodu potvrdil ve svém vystoupení na mezinárodním jaderném fóru také premiér Petr Nečas, který konstatoval, že Česká republika bude i nadále pokračovat v programu provozu jaderných zdrojů energie.
 
Ministr průmyslu a obchodu připomenul, že další směřování v oblasti energetiky, které si ČR zvolí v nadcházejících letech, předurčí konkurenceschopnost země na globálním trhu. „Musíme být obezřetní v krocích, které učiníme, abychom nepodkopali kondici celé evropské ekonomiky přehnanými politickými ambicemi,“ konstatoval na závěr evropského jaderného fóra.
 
Letošní jaderné fórum se věnuje vývoji v energetice, současným podmínkám pro výstavbu nízko emisních zdrojů energie, dalšímu rozvoji jaderné energetiky v EU, Zelené knize Evropské komise 2030 k energetice a otázkám jaderné bezpečnosti v Evropě.
 
ENEF je platformou zabývající se všemi aspekty souvisejícími s rozvojem jaderné energetiky včetně otázek zajištění jaderné bezpečnosti a jejího dalšího rozvoje na základě výsledků vědy a výzkumu.
 
Fórum umožňuje široké škále účastníků vyjádřit svůj názor. Jedná se jak o zástupce institucí EU a členských států, tak energetických společností i spotřebitelských a nevládních organizací.
 
Zasedání ENEF se střídavě konají v České a Slovenské republice. Další, již 9. Evropské jaderné fórum se uskuteční v příštím roce v Bratislavě.