30. května 2013

Další výzva pro výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji startuje 1. července

Ministerstvo životního prostředí připravilo po úspěchu kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji další fázi tohoto programu. Pro žadatele v kraji s nejvíce znečištěným ovzduším má resort životního prostředí tentokrát připraveno 60 milionů korun.

 
„Příspěvky na nákup nových kotlů v Moravskoslezském kraji se víc než osvědčily. Celková výše peněz, které je Ministerstvo životního prostředí připraveno kraji nabídnout, závisí na schopnosti kraje sehnat stejnou částku ze svých zdrojů. Program je financován stejnou částkou z ministerstva a z kraje. Pokud by Moravskoslezský kraj sehnal více peněz, mohla být celková alokace vyšší. Ministerstvo má svoji část financí připravenu,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. 
 
Nový program přináší i některé novinky. Mezi ně patří např. rozšíření podpory na další typy kotlů, konkrétně na zplyňovací a plynové. Také byla upravena výše dotace v závislosti na typu podporovaného kotle. Výměna kotlů bude v průměru podporována 50 % pořizovací ceny nového kotle, a to v závislosti na přesně daném výčtu jednotlivých druhů kotlů. Ministerstvo zároveň reflektovalo požadavek obcí, aby nový program umožňoval kombinovat dotace z programu s podporou ze strany obcí, což ve společném programu ministerstva a Moravskoslezského kraje nebylo možné. 
 
Spolu s krajem bude vyhlášena společná výzva (výzva pro Moravskoslezský kraj musí být schválena radou kraje, která proběhne 20. 6. 2013), která specifikuje typy podporovaných kotlů a výši alokace. 
Cílem Ministerstva životního prostředí je motivovat žadatele mírou dotace, aby si pořídili kotel 4. nebo vyšší emisní třídy. Emisní třída č. 3 bude dle zákona o ochraně ovzduší od roku 2022 minimálním standardem, proto pořízení kotle, který splňuje pouze tuto emisní třídu, bude podporováno nižší částkou. 
V uplynulých dvou letech bylo v rámci již vyhlášených dotací v Moravskoslezském kraji přiděleno celkem 2 333 dotací z 55 tisíc kotlů, což činí cca 5 %. O potřebnosti zapojení obcí do dotačního procesu svědčí i mimořádný úspěch realizovaných dotací v moravskoslezských lázních Klimkovice, které nabídly zájemcům o nový kotel z řad svých občanů bezúročnou půjčku na dofinancování nákladů na pořízení dotovaného kotle: z celkem 199 kotlů je v Klimkovicích celkem 65 dotovaných. Kotle pořízené díky „kotlíkovým dotacím“ tak v této obci činí 30 %. 
 
O tzv. kotlíkové dotace projevily kromě Moravskoslezského kraje zájem také Středočeský, Ústecký a Jihomoravský kraj. 
 
Výše nové dotace v závislosti na typu kotle: 
 
        - kotle na tuhá paliva 3. emisní třídy (uhlí, pelety): 40 tisíc 
        - kotle na tuhá paliva 4 emisní třídy (uhlí, pelety) 60 tisíc 
        - zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou: 55 tisíc 
        - plynový atmosférický kotel na zemní plyn: 15 tisíc 
        - plynový kondenzační kotel na zemní plyn: 20 tisíc