30. května 2013

Jaderná energetika pomůže snížit emise skleníkových plynů

Jaderná energetika je cestou k posílení naší energetické bezpečnosti a účinným nástrojem ke snižování emisí skleníkových plynů. Premiér Petr Nečas to dnes řekl na Evropském jaderném fóru.

 
Česká republika je podle předsedy vlády pevně rozhodnuta pokračovat v rozvoji jaderné energetiky. „Zodpovědná vláda se nemůže orientovat pouze prizmatem současné situace, musí vždy uvažovat ve středně a dlouhodobém výhledu,“ uvedl v této souvislosti premiér a poukázal na nezbytnost využití různých energetických zdrojů. „Skladba našich energetických mixů nemůže být jiná, než že musí obsahovat podíl jaderné energetiky,“ dodal.
 
Ve svém projevu také zdůraznil, že další podpora obnovitelných zdrojů energie má své limity a připomněl jejich slabé stránky. „Nestabilita obnovitelných zdrojů má negativní dopad na bezpečnost zásobování energiemi a stabilitu přenosových soustav, nemluvě o negativním dopadu na ceny energií a celkovou distorzi tržního prostředí," řekl předseda vlády.
 
Jako nutnost pak premiér Nečas vidí vyhodnocení energetické a klimatické politiky Evropské unie. Evropa přestává být konkurenceschopná a nachází se na energetické křižovatce. „Propojení ambiciózních klimatologických cílů s energetickou politikou, politika obnovitelných zdrojů, se ukázaly být slepou uličkou. Přivedlo to Evropu do stavu, kdy máme výrazný nárůst cen energií. Od roku 2005 vzrostly ceny energie o 38 %,“ poznamenal premiér.
 
Cílem je pak podle českého premiéra udržení energetické bezpečnosti a zajištění bezpečných a levnějších dodávek elektřiny. „EU musí preferovat globálně dosažené dohody a vytvořit regulativní rámec pro to, aby se vyrábět energii v EU vyplatilo. Tuto politiku chce sledovat i Česká republika,“ dodal Petr Nečas.
RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany
poslanec PČR
člen regionální rady