30. května 2013

Ochranu sociálně slabých nájemníků vyřeší návrhy ODS

Při řešení problémů spojených se sociálním bydlením skončil čas pro diskuzi a je potřeba jednat. ODS navrhuje systémová řešení pro problematické lokality, proto je ve sněmovně například i můj návrh na to, aby obce mohly regulovat provoz sběren druhotných surovin a další.

Připomínám, že jsem návrhy ODS, které ochrání chudé nájemníky a zabrání zneužívání dávek majiteli ubytoven, předložila Poslanecké sněmovně už před dvěma týdny. Návrh jsem připravovala společně s našimi starosty a ostatně i s dalšími starosty z nejvíce zasažených oblastí. Vítám, že debata nad mým návrhem bude jistě pokračovat ve sněmovně i v Senátu.

Konkrétně v oblasti sociálního bydlení chceme zastavit vysávání sociálního systému majiteli ubytoven, protože dnešní systém umožňuje to, aby majitel inkasoval přímo od státu doplatek na bydlení od každého člověka v jednom bytě nebo v jedné místnosti v ubytovně. Kvůli tomu pak majitel může mít příjem v řádu desítek tisíc i z bytu, u kterého by na normálním trhu musel nájemníkům spíš platit za to, aby v něm vůbec bydleli. Proto můj návrh počítá s tím, že se bude doplácet na místnost nebo byt, ne na nájemníka, a to jen do výše ceny nájmu v místě obvyklého. Ukončíme tak sestěhovávání chudých do zchátralých objektů a umělé vytváření sociálně vyloučených lokalit tam, kde by být vůbec nemusely.