29. května 2013

Odborná komise ODS pro přijetí zákona o státních úřednících

Odborná komise ODS pro vnitro a reformu veřejné správy je pro přijetí zákona o státních úřednících s účinností od začátku příštího roku; zákon by se podle ní měl obsahově podobat zákonu, který stanovuje pravidla pro úředníky územních samospráv.

 
„Shodli jsme se na tom, že zákon o státních úřednících přispěje k profesionalizaci státní správy a pomůže udržet kvalitní úředníky ve službách státu,“ říká Jana Černochová, garantka Odborné komise ODS pro vnitro a reformu veřejné správy. „Zákon ve své stávající podobě obsahuje i záležitosti jako speciální titulování úředníků nebo ošatné, ty do něj podle nás nepatří. Shodli jsme se také na tom, že by zákon neměl řešit pozici státního tajemníka,“ dodává Jana Černochová.
 
Odborná komise ODS pro vnitro a reformu veřejné správy také v souladu se stanoviskem grémia ODS nedoporučuje zavést přímou volbu starostů, kterou navrhli poslanci TOP 09 a STAN. „Návrhu na přímou volbu navíc nepředcházela důsledná analýza dopadů zavedení přímé volby starostů do právního řádu České republiky,“ uvádí se v usnesení komise.
 
Na svém prvním zasedání Odborná komise ODS pro vnitro a reformu veřejné správy v souvislosti s návrhem na přímou volbu starostů také upozornila, že dosud neproběhla relevantní diskuze k počtu obcí v České republice a způsobu jejich financování, řízení a výkonu jejich působnosti.