28. května 2013

Na VI. ročník hasičské soutěže OBRNICKÝ SOPTÍK přispělo Oblastní sdružení ODS v Mostě

Již šestým rokem v neděli 19. 5 .2013 pořádali SDH Obrnice soutěž v požárním sportu v Obrnicích.

Soutěž se skládala ze dvou disciplín - štafety požárních dvojic a požárního útoku. Soutěžící družstva byla rozdělena do čtyř kategorií: přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. 

Vzhledem k tomu, že v mosteckém okrese není požární sport dětí rozšířený, jsme naštěstí zváni do jiných okresů na závody různých jednotek. Proto i my zveme na oplátku tyto jednotky k nám, jinak by se závody nemohly konat.

Počasí se vydařilo, závody proběhly bez zranění a v poklidu.

Děkujeme sponzorům za spolupráci, díky které jsme mohli všem dětem koupit pěkné ceny, nechat zhotovit poháry a napéct perníkové medaile...

Jménem SDH OBRNICE  Lucie a Miroslav Cabovi

Štítky:
tisková zpráva