24. května 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl místopředseda ODS Jiří Pospíšil.


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


V Událostech, komentářích místopředseda Občanské demokratické strany Jiří Pospíšil a také místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek, dobrý večer, pánové. 

 Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


Dobrý večer vám i divákům. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Dobrý večer z Plzně. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dají to dvě vaše strany v hlavním městě Praze opět dohromady? Stačí pokývnout, anebo zavrtět hlavou. 

 Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


Já pevně věřím, že ta šance stále existuje. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře, Marek Ženíšek pokyvuje hlavou. Jiří Pospíšil? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


To bude záležet na našich vyjednavačích, na našich politicích v městě Praze. Já osobně se nedomnívám, že poté, co TOP 09 předvedla v posledních dnech, by se ODS chtěla hrnout do náruče spolupráce s TOP 09. Včerejší jednání my vnímáme jako velký podraz a další spolupráce je tak pro nás velmi obtížná. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A pane místopředsedo Pospíšile, velmi obtížná spolupráce, to je v politickém slangu či hantýrce, že to je téměř nemožné? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Jak už jsem řekl, pane redaktore, koalici na úrovni městě budou vyjednávat naši zástupci v klubu hlavního města Prahy, to znamená naši komunální politici. Já nemohu hovořit za ně. Ale z toho, jak znám atmosféru, jak jsem vnímal atmosféru včera na výkonné radě, tak nepředpokládám, že by ODS v tuto chvíli po podrazu, který včera nastal, chtěla být součástí nové městské koalice s TOP 09. My to včerejší chování vnímáme jako podražení dohod, podražení uzavřené koaliční smlouvy a je zřejmé, že nyní si TOP 09 bude asi muset hledat partnera někde jinde. Ale jak už jsem řekl, konečné slovo nebude mít Jiří Pospíšil, ale naši zástupci, naši městští zastupitelé v Praze. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já tomu rozumím, pane místopředsedo. Pojďme si, prosím, pane Ženíšku, vyjasnit některé věci. Vaši kolegové straničtí na úrovni hlavního města Prahy dnes odvolávali některé členy za Občanskou demokratickou stranu, členy dozorčích rad některých městských firem, proč některé odvolali a některé tam nechali? 

 Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


To se musíte předně zeptat jich. Já pouze důvěřuji zastupitelskému klubu, respektive vedení TOP 09 v Praze, že pokud tak učinilo, že k tomu mělo nějaké své důvody. Tady stále bych chtěl upozornit na to, že hlavní důvod není nebo zcela se neztotožňuju s tím, co tady uvádí pan místopředseda Pospíšil, že jde o nějaký podraz ze strany TOP 09, tady přece existovalo čtyři měsíce smírčí řízení mezi TOP 09 a ODS, které nepřineslo žádné výsledky. A jeden z hlavních důvodů, proč nebylo dosaženo výsledku, bylo rozhádanost uvnitř ODS, takže svalovat tu vinu teď na TOP 09, že zkrátka se snaží udržet koalici nebo že se snaží udržet nějakou vládu nebo vymýšlí nějakou strategii, jak pokračovat ve vládnutí v Praze, považuju za zcela přirozené. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A mimochodem, pane Ženíšku, vy považujete také za přirozené, že v rámci snahy TOP 09, jak říkají vaši kolegové z TOP 09, se dohodnout opět s ODS jim posíláte návrh koaliční dohody, ve kterém i přes ten volební zisk a zisk mandátu v pražském zastupitelstvu mají z 11 členů v radě mít jenom 4 členy bez primátora? Myslíte si, že to je korektní dohoda vůči nim? 

 Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


Já myslím, že to je korektní dohoda a zejména počítám s tím, že mě v tomto podpoří pan místopředseda Pospíšil. Byl to on, kdo, tady v Plzni třeba si to všichni pamatují, kdo apeloval na sociální demokracii po vyhraných volbách ODS v krajských volbách, aby respektovali vůli voličů, to znamená, aby ho udělali hejtmanem v Plzeňském kraji. A teď najednou zdá se, když tento nárok má TOP 09 v Praze, tak se zdá pro ODS zcela nepřijatelný. Já rozumím tomu... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ne, počkejte, pane místopředsedo Ženíšku, to si možná nerozumíme, já jsem jenom jaksi rekapituloval ten návrh nové koaliční dohody, ptám se spíš na to, z jakého úhlu pohledu je korektní, když vaše strana má 26 mandátů a ODS má 20, mít 7 členů z 11 v radě, to je celé. 

 


Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


Já myslím, že je to korektní a je korektní i ten nárok mít primátora, pokud jsem vyhrál volby, byť se jedná rok před volbami a nestalo se tak tomu v roce 2010. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře. Pane místopředsedo Pospíšile, dáte za pravdu vašemu kolegovi místopředsedovi Ženíškovi v tom, že to je logické, že by TOP 09 měla mít primátora? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Pane redaktore, toto bylo logické možná na počátku vyjednávání. TOP 09 uzavřela s námi koaliční smlouvu, ve které byl primátorem pan Svoboda. Pokud měla takovéto požadavky, pak je měla mít při vyjednávání před rokem a půl. Zbourat koalici bez zjevných důvodů, odvolat primátora, který až na místě zjistí, že je odvoláván, ne seriózně ukončit koaliční spolupráci, to je politický styl, který nepatří podle mého názoru do středoevropského prostoru. A vy sám jste to naznačil ve své otázce, zkrátka a dobře my jsme dostali od TOP 09 takový návrh dohody, který neodpovídá volebním výsledkům a síle ODS v pražském zastupitelstvu. A pak ještě jeden dotaz, TOP 09 na jedné straně... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, pane místopředsedo, rozumím tomu správně, tedy že tento návrh... 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Nechte mě ještě, promiňte, jedna důležitá poznámka. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A já mám jednu důležitou otázku na vás, pane místopředsedo. Tento návrh tedy koaliční dohody, ani neuvažujete o tom, že by, nebo vaši kolegové ani neuvažují o tom, že by ho přijali? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Naši kolegové jasně řekli do médií, že tento návrh projednají. Já pouze říkám, že ten návrh neodpovídá síle ODS v městském zastupitelstvu. A za další, já ho nepovažuji za důvěryhodný z jednoho prostého důvodu. Vy sám jste tady zmínil dnes, že zástupci TOP 09 odvolávají zástupce ODS ze všech funkcí, ze všech firem a organizací v městě Praze a na druhou stranu nám posílají návrh koaliční dohody? Chtějí tedy s námi koaličně jednat a přitom dělají personální změny? To přece není asi moc důvěryhodné. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane místopředsedo, jenomže ono ne ze všech a ne všechny občanské demokraty. Řekněte mi, co myslí odvolaný primátor Bohuslav Svoboda tím, když říká, že TOP 09 se pokouší korumpovat členy ODS a tak vnést nějaký svár do Občanské demokratické strany? Co tím myslí? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Já samozřejmě nevím, co pan Svoboda myslí tímto svým výrokem, nicméně je faktem, že TOP 09 podle informací, které já mám od našich městských zastupitelů, se snažila jednat s některými členy ODS, s některými členy našeho městského zastupitelského klubu a za vidinu zachování funkcí s nimi navázat spolupráci. Já jsem dokonce zaznamenal v médiích, že někteří zástupci TOP 09 jasně říkají, že by rádi spolupracovali pouze s částí ODS. To znamená, je zde jasná snaha ze strany TOP 09 rozštípnout jednotný klub ODS a funkcemi ovlivnit část našich zastupitelů. Pravděpodobně toto je v uvozovkách ten klientelismus, to ovlivňování, které má na mysli pan Svoboda. Ale je to pouze moje interpretace, třeba má ještě nějaké jiné informace, nějaké jiné důkazy, ale to vám musí říct případně on sám. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Chápu, to rozhodně. Pane místopředsedo Ženíšku, není toto možná ten důvod, proč někteří občanští demokraté v dozorčích radách městských firem zůstali a jiní ne? 

 Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


Ne, já se domnívám, nebo takhle, já skutečně chápu tu určitou míru nervozity ze strany ODS, že po 22 letech ztrácí funkci primátora v hlavním městě Praze. Já tomu rozumím, ale některé ty výroky typu právě, který jste tady teď uvedl, že TOP 09 korumpuje některé členy nebo zastupitele ODS, tak skutečně považuji za hranou a buď by tedy měl pan primátor předložit nějaké důkazy, anebo o tom nemluvit. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


No, a zpátky k mé otázce, pane místopředsedo, řekněte mi vaše vysvětlení toho, proč někteří občanští demokraté zůstávají v dozorčích radách městských firem a někteří ne? 

 


Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


Na to se musíte přímo zeptat těch, kteří odvolávali. Pouze já z pohledu předsednictva TOP 09, my jsme dali důvěru nebo jsme podpořili v těch krocích, aby zahájili některá jednání, aby vyvolali jednání, ale pokud odvolali nějaké jméno... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, pane místopředsedo, já tomu rozumím, že jim, že jim, jak říkáte, asi nevedete ruku, ale... 

 Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


To jsem rád, děkuji. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Řekněte mi ale, vás vůbec nezajímá, proč tam ještě někteří občanští demokraté sedí a někteří už ne? 

 


Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


My skutečně si to necháme na pravidelných předsednictvech, které se u nás schází v úterý, vysvětlit, proč některé tyto kroky byly udělány a co k tomu vedlo. Ale já znovu opakuji, já mám velkou důvěru k vedení TOP 09 v Praze a věřím, že všechny ty kroky byly promyšlené a že mají nějaký důvod. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane Pospíšile, jak vy sám vnímáte ten návrh ze strany TOP 09, který je směřován přímo k Bohuslavu Svobodovi a který akcentuje jeho původní profesi lékaře a nabízí mu post náměstka primátora, ale toho primátora za TOP 09, náměstka pro zdravotnictví v hlavním městě Praze? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Já se opět ptám jako vnější pozorovatel, proč TOP 09, když s panem primátorem Svobodou uzavírala koalici před rokem a půl, proč tehdy neřekla, pojďme to udělat tak, že my budeme mít primátora, protože jsme vyhráli volby a vy budete mít druhého muže rady? Zkrátka a dobře, dneska se nelze odvolávat na volební výsledky, protože TOP 09 přijala dobrovolně dohodu a závazek, že Bohuslav Svoboda bude primátorem. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, pane místopředsedo, dneska, to znamená v průběhu volebního období se nelze odvolávat na volební výsledky? Opravdu? To se změnila pravidla někde v průběhu hry? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Samozřejmě, ano. Pane redaktore, tak podívejte se, dopadly nějak volby a strany se dohodly demokraticky, svobodně na povolebním uspořádání. Dopadlo to tak, že TOP 09 bez zjevného vypovězení koaliční smlouvy, bez normálního korektního civilizovaného jednání o konci koaliční smlouvy odvolala z ČSSD našeho primátora, tak to je přece politický styl, který do České republiky podle mého názoru nepatří. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane místopředsedo, já jsem myslel, že to minimálně po včerejších Událostech, komentářích nebudu muset znovu připomínat, ale musím připomenout, že něco podobného jste o něco dříve udělali vy, tedy občanští demokraté, sociálním demokratům. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Také jsme to velmi kritizovali, také vám paní Němcová řekla nebo včera říkala divákům, že vedení ODS to velmi kritizovalo, já jsem nesouhlasil s tou koalicí, považoval jsem to za špatný krok. V té době v ODS v Praze převládly síly, které toto propagovaly. Naštěstí se Bohuslavu Svobodovi podařilo tyto síly oslabit a vytvořit prostor pro pravicovou koalici. Takže já tu nebudu falešně obhajovat původní koalici mezi ODS a ČSSD, protože jsem s ní nesouhlasil a byl to podle mě mocenský pakt. Bylo to špatně. A my obyčejní sledovatelé pražské politiky jsme doufali, že vznikem pravicové koalice se blýská na lepší časy a bude zde vládnout pravice, která objektivně ty volby vyhrála. Bohužel situace je jiná a Pražané, kteří volili pravici, musí se smířit s tím pravděpodobně, že sociální demokraté opět se dostanou k moci a budou ovlivňovat podobu pražské politiky a pražské radnice. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A mimochodem, pane místopředsedo, i kdyby se tak stalo, tak by to zjevně, protože je potřeba, aby rada měla nějakou většinu, respektovalo výsledky voleb. Co je na tom špatného? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Proto já si osobně myslím, pane redaktore, pokud to trošku je možné a podle mého názoru to bylo možné, tak má vzniknout taková buď rada nebo vláda, která odpovídá ideové většině v zastupitelstvu nebo v parlamentu. To znamená, je-li zastupitelstvo převážně pravicové, měla by logicky být pravicová rada. Je to přirozené a je to normální. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře, už tomu rozumím. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Pokud vzniká jiné uspořádání, je to vždycky trošku nonsens a měly by pro to být jasné důvody. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

 

Pane místopředsedo Ženíšku, varianta, o které se mluví pomalu nejčastěji, protože i někteří vaši politici přiznávají, že by ta varianta, že by vládla TOP 09 v Praze s nějakou podporou, ovšem ne z rady, sociálních demokratů, že by jim přišla celkem blízká. Víte, na co se ptám? Jestli by vám v takovou chvíli přišlo korektní, kdyby sociální demokraté seděli právě v dozorčích radách městských firem? 

 


Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


Jednak ta jednání nejsou uzavřena, to za prvé. Takže předpokládat, že se tak stane, ještě je podle mého stále velmi brzy. Na druhou stranu, pokud naleznou nějakou dohodu tak, aby byla ustanovena nějaká vláda nebo koalice v Praze a mělo by to i, součástí té dohody by bylo třeba podíl na moci v některých podnicích, které vlastní Praha, tak to si myslím, že se děje ve všech městech v České republice a není na tom nic špatného. Jsem velmi rád, že jste tady uvedl ten příběh celý, který v Praze nastal po volbách 2010, protože já jsem velmi zaskočen tím, že právě pan místopředseda Pospíšil na jednu stranu tady varuje před nějakou vládou se sociální demokracií a nerespektování vůle voličů a znovu opakuji, právě v jeho městě, kde on je krajským předsedou, tak mu naprosto nevadí, že byť tady byla možnost pravicové koalice, tak vládne ODS, ČSSD. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ještě jedna otázka na vás, pane místopředsedo Pospíšile. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Já musím říct, že pan Ženíšek lže a nemluví pravdu a dobře to ví, ale to je jiný příběh. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To je plzeňský příběh, pokud se nepletu. Vy jste oba v Plzni, tak v čem pan Ženíšek lže? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Plzeňský příběh je úplně jiný. Kdybychom byli schopni postavit zde pravicovou koalici s normálními seriózními politickými stranami, tak bychom jí postavili, ale bohužel pan Ženíšek počítá do pravicové většiny lidi, kteří z ODS odešli, zaplatili proti ODS nepravdivou, lživou volební kampaň, spojili se s Vítem Bártou, s Věcmi veřejnými a s takovými lidmi, já se omlouvám, ODS nemůže vládnout. V takovém případě neměla ODS jinou šanci, než postavit vládu s ČSSD. A říkám to jako člověk, který není v komunální politice v Plzni zainteresován. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře, tak to je plzeňský příběh, dobře. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Ale kdybychom měli možnost postavit například…ale kdyby byla většina z TOP 09 v Plzni, pak bychom ji postavili, to mohu garantovat, ale bohužel většina nebyla. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Na úplný závěr jenom ještě jeden citát Bohuslava Svobody, který říká, že se TOP 09 začíná měnit ve stranu napojenou na lobbistické a vekslácké skupiny. Máte představu, pane Pospíšile, proč by to tak mělo být? Jaké lidi se snaží TOP 09 tedy přitáhnout k moci? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Já předpokládám, že pan primátor ví, o čem hovoří. Samozřejmě pro nás pro veřejnost vzbuzuje rozpaky to, že pravděpodobný koaliční partner TOP 09 ČSSD nebude objektivně vládnout v podobě zástupců v radě, nebude to tedy transparentní koalice, ale bude mít šedou ekonomickou vlivovou zónu, bude mít své zástupce ve významných a bohatých městských firmách, a to samozřejmě vytváří otazníky, zvláště když se podíváme do minulosti, jak bohužel hospodaření v hlavním městě v Praze před příchodem primátora Svobody vypadalo. Takže bohužel pan Svoboda, ale i my ostatní máme nepříjemný pocit, že se vracíme někam, kam se my vracet nechceme, to znamená do doby, kdy různí šíbři rozhodují o politice a mají velký vliv. A bohužel pro Prahu to v minulosti platilo dvojnásob, protože je to bohaté město. Šíbři měli na pražskou politiku obrovský vliv. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Máte bezesporu, pane místopředsedo, na mysli minimálně to období před Bohuslavem Svobodou, kdy shodou okolností naprostou většinou vládla Občanská demokratická strana v Praze? 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Ano, je to období, které je třeba vnímat kriticky a my také na něj kriticky nahlížíme. Poučili jsme se z něj, a proto jsme výrazně podporovali a podporujeme Bohuslava Svobodu. To je symbol pro nás očisty pražské ODS a pražské politiky. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pánové, oběma díky za komentář, hezký večer přeji. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Hezký večer z Plzně. 

 


Marek ŽENÍŠEK, místopředseda TOP 09:


Děkuji za pozvání. 

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
poslanec PČR
předseda Stínové asociace krajů ODS