Obnovitelné zdroje nesmí brzdit evropskou ekonomiku

22. května 2013
Obnovitelné zdroje nesmí brzdit evropskou ekonomiku

Evropa by si v oblasti zelené politiky neměla klást příliš vysoké cíle, které zbrzdí ekonomický růst. Řekl to předseda vlády Petr Nečas, který se dnes zúčastnil jednání Evropské rady v Bruselu, zaměřené na oblast energetiky a spolupráci v oblasti daní.

 
Premiér Petr Nečas ocenil zařazení tématu energetiky na téma jednání Evropské rady a skutečnost, že se v rámci zemí Visegradské skupiny podařilo sladit společný postup. Podle něj jde o téma zásadního významu pro růst a konkurenceschopnost celé Evropské unie. O to více pro ČR jako zemi, jejíž hrubý domácí produkt je z velké části tvořen průmyslem s odvětvími na energetice životně závislými.
 
„Zdůraznil jsem právo členských zemí na volbu svého energetického mixu a právo využívat své vlastní zdroje, včetně odpovědnosti členských států za zajištění bezpečnosti dodávek na svém území,“ řekl premiér Nečas a dodal, že „dokončení vnitřního energetického trhu je prioritou číslo jedna.“ Předpokladem jejího naplnění je implementace stávající legislativy. „Jako naléhavý úkol Česká republika vidí řádnou implementaci 3. energetického balíčku ve všech členských státech. Vítáme, že tato priorita je v závěrech Evropské rady odražena,“ uvedl.
 
Dobudování plně funkčního vnitřního trhu s energií brání podle názoru českého premiéra některé další překážky, jako jsou neplánované přetoky elektřiny, které ohrožují stabilitu sítí a integritu společného trhu. „Za velký úspěch považuji, že se nám tento problém podařilo prosadit do závěrů Evropské rady,“ zdůraznil Petr Nečas.
 
Podporujeme investice do energetiky
 
Závěry Evropské rady se týkají také investic do energetiky. Podle názoru české vlády je nutné investovat do infrastruktury, a současně do výrobních kapacit. Premiér Nečas také připomněl, že právě v souvislosti s výrobními kapacitami je současná situace pro investory v mnoha ohledech nejasná.
 
„Úkolem Evropské unie by mělo být vytvoření takového prostředí, v němž se vyplatí do energetiky investovat. To se týká všech investic, ne pouze těch do podporovaných zdroj,“ řekl v této souvislosti a zdůraznil, že prosazování např. obnovitelných zdrojů energie nesmí ohrozit jednotlivé přenosové soustavy. “Jsem rád, že se nám podařilo tento výrazný akcent mezi obnovitelnými zdroji energie a a stabilitou přenosových soustav doplnit do závěrů summitu,“ dodal.
 
S tématem investic je úzce spojena také otázka státní podpory. Česká republika požaduje, aby k veřejné podpoře bylo přistupováno vyváženě, aby byla založena na principu technologické neutrality a aby její pravidla respektovala specifické podmínky v různých členských státech.
 
„Za zásadní považujeme to, že se podařilo udržet princip respektující otevřenost pravidel veřejné podpory pro veškeré nízkoemisní zdroje energie. Celkově jsou tak z pohledu České republiky závěry summitu k energetice přijatelným kompromisem,“ poznamenal Petr Nečas.
 
Cílem je konkurenceschopnost cen energií
 
Česká republika se nebrání diskusi o klimatickém a energetickém rámci EU do roku 2030. Diskusi o něm nelze vést odděleně od vyjednávání o nové dohodě o ochraně klimatu na globální úrovni. Jakékoli případné budoucí závazky nesmí jednostranně dopadat pouze na EU, a tím poškozovat její konkurenceschopnost.
 
V otázce diverzifikace dodávek a energetických zdrojů se z pohledu České republiky jedná kromě energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti, o otázku udržitelného využívání zdrojů. Česká republika považuje za důležité, aby všechny tyto aspekty byly vždy vyvážené.
 
Pro Českou republiku je dlouhodobou prioritou téma konkurenceschopnosti. V tomto ohledu je podle českého premiéra třeba mít na zřeteli vysoké ceny energií a jejich dopad na domácnosti a na podnikatelskou sféru.
 
„Za nárůstem cen energie mimo jiné jsou i příliš nadbytečné regulace především v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V Evropě se dnes nevyplatí investovat do klasických energetických zdrojů, včetně např. paroplynových elektráren. Je třeba se zamyslet nad tím, které vlastní energetické zdroje máme v Evropě k dispozici, a které můžeme využít k produkci energie tak, aby ceny energií nerostly, ale pokud možno klesaly,“ poznamenal premiér Nečas s tím, že také díky vysokým cenám energie ztrácí Evropa konkurenceschopnost. Tento fakt je pak doprovázen nadbytečnými regulacemi např. i v oblasti klimatických změn. „V podstatě prožíváme kolaps systému emisních povolenek a Evropa je tím zatížena, bez globální shody s ekonomikami USA, Číny, Indie, které se rozvíjí dynamičtěji i proto, že mají levnější energii,“ dodal Petr Nečas.
 
Premiér: Odmítáme harmonizaci přímých daní
 
Evropská rada se dnes kromě energetiky zabývala také oblastí daní. Premiér Nečas před jednáním uvedl, že Česká republika podporuje iniciativy směřované proti daňovým únikům a podvodům v oblasti přímých i nepřímých daní, především dosažení řešení proti daňovým únikům v oblasti DPH.
 
Podle něj však česká vláda nepodpoří žádné návrhy Evropské unie v oblasti daňové harmonizace přímých daní, zahrnující například také základy či sazby daně. „Boj proti daňovým únikům má naší podporu, ale na druhé straně by to nemělo vést k tomu, aby byly sjednocovány, nebo harmonizovány přímé daně ani v oblasti tzv. základu, ani v oblasti daňových sazeb. Za bojem proti daňovým únikům se skrývá sveřepá snaha harmonizovat zdaňovaný základ, nebo sazby přímých daní a pro to my nejsme. Naší snahou je, aby nedocházelo k daňovým únikům. Představa, že nějaké seznamy něco vyřeší, nebo že větší tlak na harmonizaci přímých daní je tím správným krokem, tuto představu nesdílíme,“ uvedl český premiér.
 
Z hlediska České republiky je další prioritou, které se odrazily v závěrech summitu, přijetí balíčku opatření proti podvodům v oblasti DPH a směrnice o zdanění úspor, a také automatická výměna informací.
RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany
poslanec PČR
člen regionální rady