22. května 2013

Prohlášení grémia ODS k návrhu na přímou volbu starostů

ODS přímou volbu starostů nepodpoří.

Zkušenosti ze Slovenska ukazují, že přímá volba starostů vede k chaosu v zastupitelstvu a k zablokování rozvoje obcí, a to zejména v případě, kdy je starostou zvolen člověk, který je z jiného politického uskupení než většina zastupitelstva. Přímá odvolatelnost starosty by pak vedla jen k tomu, že by nebylo možné přijmout žádné nepopulární, byť nezbytné rozhodnutí – jako například úsporná opatření. Navíc, zejména v malých obcích by přímá volba starostů vedla ke zcela zbytečnému vyhrocení osobních konfliktů.