15. května 2013

Interview ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS Jiří Pospíšil.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Dobrý večer. Byl ministrem spravedlnosti, ale premiér Petr Nečas ho z funkce před časem odvolal. Zatracení ale nedošel, právě naopak, u voličů jako by mu to spíš pomohlo. V domovské Plzni uspěl v podzimních krajských volbách v čele kandidátky a dlouhodobě je v průzkumech nejoblíbenějším politikem své ODS. Jak dnes vidí to, co se v resortu, který ve vládě spravoval, děje? Hostem dnešního Interview je místopředseda ODS a dnes už i místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Pospíšil. Místopředseda sněmovny a místopředseda ODS Jiří Pospíšil, dobrý večer. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Dobrý večer. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Co bylo bezmála před měsícem avizováno, na to dnes došlo. Ředitel protikorupční policie Tomáš Martinec opustil funkci. Po vyhroceném sporu s vrchní státní zástupkyní v Praze Lenkou Bradáčovou a poté, co jí se zastal ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Je to dobrá zpráva pro vás a vůbec, že ředitel protikorupční policie dneškem skončil? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Pro mě bude důležité, pane redaktore, jako doufám, pro nás všechny občany, abychom se dozvěděli, co se opravdu v protikorupční policii dělo. To znamená, pro mě tak není důležité to, že dneska končí pan Martinec, jako to, že doufám, že v nejbližší době budou vyhlášeny výsledky šetření, které provádí policejní prezident pan Červíček, poté co dělá, jak řekl, audit spisů na protikorupční policii. A doufám, že nám řekne, zda paní Bradáčová, která měla námitky proti některým krokům protikorupční policie, měla pravdu či nikoliv. Média jsou plna různých spekulací, čteme dnes a denně o různých kauzách, které neměly být standardně vyšetřovány a je dobře, aby jak námitky paní doktorky Bradáčové, tak námitky, na které upozorňují novináři, byly vyšetřeny a bylo řečeno, zda pan Martinec tedy byl dobrým policejním ředitelem, anebo naopak zda za jeho působení ten protikorupční útvar sice sahal i po velkých rybách, ale na druhou stranu mnoho kauz třeba neřešil tak, jak řešit měl. Což je třeba případ právě té argumentace Lenky Bradáčové, která upozorňuje, že třeba kauza Amun.Re, nebyla řešena dostatečně důsledně a byla víceméně pouze prověřována. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ke kauze Amun.Re a k solárním elektrárnám se určitě ještě dostaneme. Ale vy zmiňujete výsledek vyšetřování, vnitropolicejního prověřování a jeho výsledek podle toho, co avizoval policejní prezident, už známý být měl, ale není. 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Já doufám, že se ty výsledky dozvíme v řádech dnů. Pro mě osobně není důležité, jestli výsledek budeme znát v pondělí nebo v pátek, ale kvalita toho výsledku. To znamená, pokud to bude několik dní trvat déle, ale projeví se to v kvalitě, že ta kontrola bude o to hlubší a důslednější, tak mně osobně to vadit nebude. Já nebudu kritizovat, jestli výsledek budeme znát tento týden nebo příští týden, ale budu hodnotit hloubku, důkladnost té prověrky a hlavně výsledky, které alespoň doufám, se my a veřejnost dozví. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale není to podivné, že ředitel protikorupčního útvaru policie odstupuje dřív, než je známý výsledek vyšetřování, ke kterému se všichni upínají, na základě informací, které vrchní státní zástupkyně poskytuje off record. To přece je divné, ne? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Víte, mně to také nepřipadá úplně standardní a určitě to nepomáhá důvěryhodnosti orgánů činných v trestním řízení. Já osobně se domnívám, že pan Martinec mohl klidně ještě pár dní vydržet, že mělo proběhnout šetření, měly být vyhlášeny výsledky šetření a pak z toho případně měly být vyvozené důsledky. To, že pan Martin před koncem šetření odstoupí a je následně pochválen panem Červíčkem a postupuje do jiné manažerské funkce ještě před tím, než se dozvíme ty závěry, tak mně to připadá, že ty závěry třeba nemají být až tak důležité. Ale já sám osobně považuji za velmi důležité z pohledu kauz, o kterých dnes a denně čteme, a není to jen ta Amun.Re, je to Ředitelství silnic a dálnic a jiné věci, na které nezávislí novináři dnes a denně upozorňují… Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale tak jak jste práci Tomáše Martince poznal, vážíte si jí, zastával post ředitele protikorupční policie dobře? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Víte, podle mého názoru došlo k zlepšení činnosti protikorupční policie. Na druhou stranu u některých kauz jsem opravdu vnímal, řekněme, ne úplně stejný přístup. Na jedné straně již zmiňovaná kauza Amun.Re, kde finančně-analytický útvar ministerstva financí upozornil, zdůrazňuji na možnost, možnost trestné činnosti v řádech miliard korun. Na druhé straně pak byly kauzy, které podle mého názoru policie mohla rychle vyšetřit, protikorupční policie mohla jasně říci: je to tak nebo tak a dát jasnou odpověď na stůl. A ty kauzy, byť jsou nerozsáhlé, se dlouhou dobu vlečou. Uvedu příklad, ministerstva spravedlnosti se dotýkala kauza zaměstnanců Vězeňské služby, takzvaná kauza Vidnava, kdy šlo o nákup domů za 29 milionů korun. Protikorupční instituce a organizace konstatovaly, že tam nic není, že to je víceméně uměle vytvořená kauza. Nicméně policie po několika letech stále neřekla, zda tedy tam je reálné podezření, anebo zda to někdo účelově živí a někdo se snaží tady účelově kriminalizovat vysoké úředníky ministerstva a Vězeňské služby. Takže vidíte přístup, kdy na jedné straně kauza v řádech miliard je považována za něco, u čeho nemusí být státní zástupce, co nepodléhá dohledu státního zástupce. A pak jiné kauzy se vlečou roky a nejsou žádným způsobem jasně zodpovězeny, respektive není zde odpovězena otázka, zda tedy zde byla spáchaná trestná činnost nebo nebyla. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A vidíte v tom úmysl, že se takto manipulovalo ve vedení protikorupční policie? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

To já, pane redaktore, neumím posoudit. Já vám pouze mohu posoudit fakta, která buď mám z médií, anebo jsem je vnímal z pozice své funkce třeba jako svědek v té kauze, o které zde hovoříme. Ale neumím vám posoudit, jestli tam pro to byly opravdu důvody nebo je to dáno odborností či neodborností těch konkrétních osob, které se na tom podílely, anebo jestli tam případně byl nějaký úmysl. To by měl právě veřejnosti sdělit případně policejní prezident a měl by právě proto provést velmi důkladný audit. To znamená, opravdu říci, co bylo příčinou toho, že například některé kauzy byly vyšetřovány bez dohledu státních zástupců. 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

V tom smyslu mluvila Lenka Bradáčová. Říkala: "Kauz, v nichž policisté jeho útvaru postupovali mimo zákonný dozor státního zástupce, byly desítky." Ona mluví o desítkách takových případů. O tom nějaké povědomí máte, že by těchto případů s takto nezákonným postupem ze strany protikorupční policie byly desítky? Mluvil jste o tom třeba s Lenkou Bradáčovou, informovala vás o tom? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Pane redaktore, já od doby, kdy nejsem ministr spravedlnosti, tak mám pouze informace z médií a i předtím jsem měl víceméně pouze informace z médií, protože ministr spravedlnosti nemůže mít žádné nadstandardní informace. Já pouze mohu říci, že stejně jako ostatní občané dnes a denně čtu média a dnes a denně čtu o různých kauzách, které jsou spojeny s otazníky, způsoby k vyšetřování. Viz dnešní článek nebo včerejší článek na České pozici, kdy se kladou otazníky k vyšetřování obrovských částek lobbisty Janouška, které byly uloženy na švýcarských kontech a v roce 2008 a 2009 začalo vyšetřování protikorupční policií a podle názoru médií to vyšetřování proběhlo ne zcela standardně a ne důkladně. Takže to je třeba, aby dneska příslušné orgány, které mohou prověřovat ty konkrétní kauzy, řekly: média mají pravdu, paní Bradáčová má pravdu. Anebo: ne, byly zde reálné důvody pro to, proč ty kauzy takhle byly vyšetřeny. Stejně tak se... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Čili sám o tom nějaké povědomí nemáte, že by... Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Ne, já mám informace pouze z médií a je to tak správně, jako politik bych neměl mít žádné jiné nadstandardní informace. Vždycky jsem se bránil tomu, co zde bylo bohužel někdy trendem v minulosti, že politik má mít nadstandardní informace z činnosti orgánů v trestních řízeních. Nemá je mít. Politik má mít pouze takové informace, na které má zákonný nárok. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Práci Lenky Bradáčové na postu vrchní státní zástupkyně v Praze zatím hodnotíte jak? I když jste nebyl u finále, u toho jejího jmenování do funkce, tak aby post zastávala, jste si přál, myslím, že vás to stálo i dost úsilí a vůbec dost... 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Hodně úsilí. 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

... ji prosadit. Tedy zastává svůj post tak, jak jste si představoval? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Víte, já Lenku Bradáčovou znám již několik let. Můj pohled na ni nebyl vytvořen pouze jaksi mediální realitou, že se stala "slavnou" v době, kdy se jí podařilo zde stíhat Davida Ratha. Já když jsem nastoupil na ministerstvo už před 5 lety, tak jsem ji jako úplně mladou perspektivní státní zástupkyni vnímal jako odbornici na trestní politiku, na trestní právo a ona nám pomáhala připravovat některé zákony. To znamená, opravdu ji sleduji více než 5 let a musím říci, že patří k nejlepším státním zástupkyním v celém tom sboru. Určitě není jediná, ten sbor má mnoho kvalitních spíše mladších státních zástupců, ale ona je nejvíce viditelná, nebojí se do těch věcí jít a musím říci, jak ji pozoruji, ale zdůrazňuji, mám vnější pohled, jak ji pozoruji v činnosti vrchní státní zástupkyně, tak se mi utvrzuje to, že to byla dobrá volba, jsem rád, že jsem bojoval za její jmenování a jsem rád, že tu činnost vykonává. Trošku mi připadá jako nešťastné to, co se stalo kolem ní, ale vnímám, že to není úmysl. Pokud ona pronese nějakou větu takzvaně off record, soukromě řekne někomu větu, ten dotyčný si ji nahraje a pak ji pustí do médií, tak to samozřejmě je něco, co já nepovažuju úplně za férové a šťastné, šťastnou formu komunikace. A Lence Bradáčové bych to nevyčítal, že ona řekla jednu větu, že na ni Martinec připravuje kauzu. Pokud to řekla soukromě jako svůj pocit a názor, tak já jí to těžko mohu vyčítat. Něco jiného by bylo, kdyby to veřejně prohlašovala do médií a nepodložila to důkazy. Takže odpověď na otázku, Lenka Bradáčová je podle mého názoru žena na svém místě a zatím mě nezklamala a já doufám, že mě nezklame. 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Víte, proč váš nástupce Pavel Blažek použil tak ostrá slova v tomto případu, kdy praktiky policie, aniž bychom tedy přesně věděli, co se stalo, přirovnal k 50. letům? 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Opravdu čestně říkám, že to nevím, nemám žádné jiné informace než informace z médií. S Pavlem Blažkem jsem se o této věci nebavil, takže vám na to neumím odpovědět. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Na jednu věc není možné si nevzpomenout při odchodu Tomáše Martince. Na konci srpna a pak ještě znovu na podzim, když byl odvolaný policejní prezident Petr Lessy, tak bývalý ministr vnitra Radek John řekl: "Povede se útok na vedení protikorupční policie. Teď bude útok na pana Martince, protože je poslední nezávislý, který v policii zůstal a který se nedal zastrašit. Poprava Petra Lessyho je vzkaz všem policistům - nesahejte na politiky, nebo dopadnete jako on." Řekl tehdy Radek John. Takže to jsou taková, dnes to vypadá jakoby prorocká slova, jako kdyby věděl, co přijde. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Uvidíme, já bych chtěl upozornit na to, že pan Martinec byl jmenován právě za vlády Věcí veřejných, nad ministrem vnitra. Byl vnímán od počátku jako člověk, který jaksi má určité vazby s Věcmi veřejnými. Bohužel tedy to potvrzuje i ta siná ostrá reakce Věcí veřejných, potažmo pana Johna. Důležité podle mě bude, jaký bude vybrán nástupce. Pak můžeme říkat, jestli pan John má pravdu, byť já si myslím, že pravdu mít nebude, anebo naopak se ukáže, bude-li vybrán profesionál, nezávislý kvalitní odborník, tak to může být někdo, kdo odstraní problémy, na které ne politici, ale média upozorňují ve spojení s protikorupční policií. To znamená, to že některé kauzy jsou vyšetřovány podezřele a jsou tam určité problémy, tak třeba nový ředitel bude schopen lépe zvládnout. A já zde neříkám, že to je ze strany pana Martince úmysl. To může být jenom to, že zkrátka třeba nezvládá své podřízené. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

On taky Radek John tehdy řekl: "Bude nutné sledovat, jak zatočí koalice s panem Martincem," a pokračuji v citaci: "teď má ODS prostřednictvím pana Červíčka kontrolu nad policií." Je to tak, kontroluje ODS policii? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Já to považuji za úplně absurdní. Já jsem se například nikdy s panem Červíčkem osobně nepotkal, mohu hovořit pouze za sebe, nikdy jsem s ním osobně nemluvil. Takže pochybuji, že jsou nějaké vazby mezi představiteli ODS a mezi panem Červíčkem. 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Tak minimálně mezi některými představiteli ODS a panem Červíčkem vazby jsou. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Dobře, ale ty mají jaksi jiný než nějaký pracovní charakter. Já bych opravdu počkal na to, kdo bude vybrán nástupcem pana Martince. S jednou osobou nepadá protikorupční tažení v České republice. A pokud dojde k výběru někoho, kdo odstraní nejasnosti a otazníky, na které poukazují novináři ve vztahu k činnosti protikorupční policie, tak naopak výběr někoho kvalitního může protikorupční tažení v České republice zkvalitnit, zefektivnit a posunout dál. Pan Martinec určitým způsobem posunul činnost útvaru, ale teď je třeba možná, uvidíme, řada na to, aby byl vybrán někdo jiný, kdo posune tu činnost ještě dál. Počkejme si na osobu, která bude nominována, počkejme si na to, jak s ní třeba bude souhlasit paní doktorka Lenka Bradáčová, počkejme si na reakce nezávislých novinářů a pak to hodnoťme. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Vy už jste zmínil případ fotovoltaické elektrárny Amun.Re, kterou její anonymní majitelé přes advokátní kancelář prodali nebo tedy její akcie polostátní společnosti ČEZ za cenu vyšší než obvyklou. A zmiňuje se, že mezi lidmi z Amun.Re figurovali i někteří vlivní členové nebo jak se říká kmotři ODS. Co vy o okolnostech tohoto případu víte? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Mohu dát čestné slovo, že nemám žádné jiné informace než ty, které byly prezentovány v médiích. My jako ODS máme sami zájem na tom, aby ta kauza byla vyšetřena. Nebo já osobně mám velký zájem na tom, aby ta kauza byla vyšetřena, aby bylo řečeno, zda byl či nebyl spáchán trestný čin, aby ty osoby, ti "kmotři", jak tady říkáte, byli odkryti. Protože pak se tady ukáže, zda na těchto spekulacích je nějaká pravda, anebo zda to jsou pouze spekulace, které nás poškozují. Já budu sám velmi šťastný, když nyní pod vedením státních zástupců, pod dohledem vrchního státního zastupitelství ta kauza opravdu bude důkladně prošetřena a nejenom tak, že se budou zjišťovat informace, jak to policie bohužel dosud dělala. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Představitelé sněmovních stran se dnes ve sněmovně dohodli na rychlé přípravě zákona, který umožní majitele tu strukturu majitelů solárních elektráren rozkrýt. Nicméně sociální demokracii se nepodařilo prosadit vytvoření speciální vyšetřovací komise pro podezřelý byznys kolem solárních elektráren. Není to chyba, že tato speciální vyšetřovací komise nevznikne, jestli si její vytvoření přál třeba i prezident Miloš Zeman, který dokonce dotace na solární energii považuje za největší tunel v českých ekonomických dějinách, není to chyba? 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Pane redaktore, pokud vím, tak pan prezident hovořil o další speciální komisi, kterou by ustavil víceméně on a kde by byly zastoupeny jednotlivé státní orgány. Já jsem přesvědčený, že pokud někdo opravdu může vyšetřit, jestli to tunel byl, nebo nebyl a ne to zamést pod koberec, tak to mohou pouze orgány činné v trestním řízení. To znamená skupina kvalitních policistů pod vedením aktivních a kvalitních státních zástupců. Jako jakákoliv jiná komise, která není orgánem činným v trestním řízení, nepracuje podle trestního práva, tak nemůže nikoho postihnout. A komise, ve které budou zástupci jednotlivých politických stran, vzniknout samozřejmě teoreticky může, ale jak to dopadne v Čechách, zástupci jednotlivých stran se tam budou obviňovat, kdo za to může, kdo pro co hlasoval a co se stalo. Já volám po jedné věci, já volám po tom, ať nyní policie, protikorupční policie důvěryhodní příslušníci této policie pod dohledem... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Která nemá vedení. 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
 

Ale to brzo, doufám, bude mít, pod dozorem státních zástupců, důvěryhodných státních zástupců v čele s Lenkou Bradáčovou, tu věc důkladně prošetří podle hesla "padni komu padni" a řeknou: byl spáchán trestný čin, nebyl spáchán trestný čin. Protože mě samotného, stejně jako většinu veřejnosti zajímá, jestli to teda bylo obrovské diletantství a chyba, anebo opravdu tunel a opravdu trestná činnost. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A vidíte to taky jak jako prezident, že dotace na solární elektrárny jsou momentálně největším tunelem české ekonomiky? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:
 

Víte, pan prezident si může dovolit říkat takové věty, on taky tady kdysi rozjížděl akce čisté ruce a měl takovéto silné výroky a pak se ukázalo, že Marie Benešová, jeho nejvyšší státní zástupkyně nebo státní zástupkyně působící za jeho vlády, v zásadě nic nevyšetřila. Já nebudu říkat žádné silné výroky, ono by bylo úžasně jako laciné a populistické, kdybych řekl, že je to největší tunel a tak dále. Já říkám, jsou tam podezřelé informace, na které upozornil finančně-analytický útvar ministerstva financí a je třeba to důkladně prošetřit a říct veřejnosti, netajit to, říct veřejnosti: ano, byl spáchán trestný čin, nebyl. Ale konečné slovo na konci opět musí mít nezávislý soud. Nevytvářejme něco umělého jenom proto, že ta policie to vyšetřovala jinak, než měla. Dejme jasné pokyny, ne my, ale státní zástupci policii, ať ta věc je důkladně prošetřena. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Jaký by měl být hlavní efekt, hlavní přínos tohoto zákona, na němž jste se dnes ve sněmovně dohodli, o tom mluvil předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Milan Urban. Tak si ho poslechněme. 


Milan URBAN, předseda hospodářského výboru /ČSSD/ (záznam): 

Velice brzo to bude v České republice fungovat tak, že ten, kdo chce získat dotaci na obnovitelné zdroje, tak bude muset se ukázat, bude na něj muset být vidět, tedy bude jasné, kdo je vlastníkem takovýchto elektráren. 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Kdo bude chtít získat dotaci na obnovitelné zdroje, bude na sebe muset nechat vidět. Takže to bude platit takříkajíc jen pro budoucno, ne se zpětnou platností na ty neprůhledné majitele, kteří dotace na solární elektrárny čerpali až doteď, tak na ty zákony jaksi retroaktivně už nedosáhne? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Já doufám, že se to bude týkat všech, protože ty platby jsou prováděny i do budoucna. A pokud ty platby dotyčný bude chtít získávat, tak bude muset svou strukturu, vlastnickou strukturu odhalit. To je obecně věc, kterou jsem chtěl prosadit ještě v době, kdy jsem byl ministr. Povedla se toho pouze první polovina, že pokud jakákoliv právnická osoba... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Do budoucna ano, ale aby to platilo i do minulosti. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Já doufám, ten návrh zákona bude dál ještě projednáván, že se tam upraví i otázka zpětného působení, protože... 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Struktura asi teď zřejmě zprůhlední nějakým způsobem, ale jaká byla předtím, na to upozorňuje i Asociace fotovoltaických elektráren. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Ano, já vám řeknu za sebe, že já jsem pro, aby se ukázala jaksi, aby ta transparentnost byla maximální, to znamená, aby se ukázala i ta vlastnická struktura do minulosti. Je otázka, jestli to je možné, protože vy v určitém okamžiku zkrátka můžete říct: teď nám řekněte, vážené akciové společnosti, kdo je vaším vlastníkem, kdo je držitelem vašich cenných papírů. Je otázka, jak je to možné rozkrýt do minulosti. To je technický problém, na který musí odpovědět specialista na obchodní právo. Já sám osobně vám mohu říci svůj politický názor, že podporuji maximálně rozkrytí, protože já sám bych fakt rád jednou věděl všechny okolnosti spojené s fotovoltaickými elektrárnami, ne pouze s tou jednou, s Amun.Re, ale i s ostatními, protože tohle je jaksi kauza mnohem širší než pouze jedné konkrétní elektrárny. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale jestli to půjde, jako zákonodárce, jako bývalý ministr spravedlnosti to nevíte, jestli to se zpětnou platností půjde rozkrýt? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Já vím, že se o tom vedla velká debata v době, kdy jsem byl ministrem spravedlnosti, mezi specialisty na obchodní právo a někteří specialisté upozorňovali na možnost retroaktivity a na to, že by to mohl Ústavní soud zrušit. Takže pak jsme my vyhledali cestu, jak tedy to vyřešit tak, aby se ta minulá vlastnická struktura rozkryla, aby to obstálo u Ústavního soudu. Pak jsem bohužel byl odejit a teď je opravdu na mých nástupcích, aby řešili, jak veřejnosti říci, kdo nejen stojí, ale i stál za těmi elektrárnami. A přitom najít úpravu, která obstojí například u Ústavního soudu. 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Další věc, po první čtveřici ze začátku května dnes prezident Miloš Zeman nominoval další 3 kandidáty na soudce Ústavního soudu. Soudkyni Nejvyšší správního soudu Kateřinu Šimáčkovou, soudce Nejvyššího soudu Ludvíka Davida a dosavadního ústavního soudce Miloslava Výborného. Co zaujme, zdá se vám správné, že prezident Miloš Zeman soudce Ústavního soudu obměňuje s jednou nebo vlastně dvěma výjimkami, mandát na další funkční období prodlužuje jen těm dvěma, které zná jako kolegy, partnery z politiky. Už avizoval, že mandát prodlouží Pavlu Rychetskému, jeho muži ze sociální demokracie, a dnes tedy Miloslavu Výbornému, kterého zná coby kolegu poslance. Miloslav Výborný býval činovníkem KDU-ČSL. Takže takto to jakoby může vypadat, že posty v Ústavním soudu se přidělují nebo prodlužují na základě osobní známosti s prezidentem Milošem Zemanem. Nemáte z toho ten dojem? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Víte, já neumím posoudit, jestli pan prezident ty ostatní ústavní soudce těm, kterým neprodloužil mandát, jestli je nezdá, to opravdu nevím. Ale chcete-li moje obecné hodnocení, já sám osobně bych prodlužoval mandát ústavním soudcům pouze ve výjimečných případech. Tím, že ten mandát je desetiletý, že to opravdu je dlouhá doba, kdy člověk je ve vrcholné ústavní funkci, tak by případné opakování toho mandátu mělo být z nějakých zjevných důvodů. Předpokládám, že pan prezident má důvody, proč prodloužil mandát nebo navrhuje prodloužit mandát panu soudci Výbornému. V případě pana Rychetského to chápu, že to je člověk, kterého on zná, který byl dlouhodobým spolupracovník a za kterého taky nese politickou odpovědnost. A teď je na voličích, aby posoudili, jestli to je dobře nebo špatně. Přiznám se, že jsem nezaznamenal zatím důvody, jak odůvodnil pan prezident to, že pana Výborného navrhuje podruhé. Chcete-li můj osobní pohled, já jsem pana Výborného znal ještě jako politika, když jsem jako elév začínal v Poslanecké sněmovně, tak on byl předseda ústavněprávního výboru a pak jsem ho vnímal i jako ústavního soudce. A já osobně avizuji z jiné strany, než jsem já, jsem ho považoval za mimořádně kompetentního noblesního schopného člověka, který mně lidsky, ale i odborně nevadí, že pan Výborný pokračuje nebo má šanci pokračovat v této funkci. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Na to by se ale dalo říct, ti další, kteří, kterým končí mandát, nejsou takovými kompetentními ústavními soudci, že jim mandát nebyl prodloužen? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Víte, na to by vám měl odpovědět pan prezident, on nese tu politickou odpovědnost. Já říkám, že bych spíše neprodlužoval. A když už bych někomu prodlužoval, tak ve výjimečném důvodu, že jde opravdu o mimořádnou osobnost, která třeba obdobná zde není a bylo by škoda, kdyby takovýto člověk z Ústavního soudu odešel. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ústavní soud tedy dnes na 29. května svolal veřejné jednání o návrhu na zrušení zákona o církevních restitucích. Ty návrhy byly celkem 3. Dva z nich Ústavní soud z formálních důvodů zamítl, teď tedy dojde na vlastní projednávání toho jediného, který zbyl. Podle vašeho odhadu a znalosti věci může dojít ke zvratu? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Přiznám se, že to je velmi precedenční věc. Pro diváky vysvětlím, věc, kterou obdobnou dosud Ústavní soud podle mého názoru neposuzoval. To znamená, nelze vůbec odhadovat, jak Ústavní soud rozhodne. Ústavní soud ruší ten zákon, o kterém se domnívá, že je v rozporu s ústavou. Nemám pocit, že pokud je někomu vydáno to, co mu předtím bylo ukradeno, že to je v rozporu s ústavou, s Listinou základních práv a svobod. Můžeme na to mít různý politický názor, někdo je pro restituci, někdo je proti, ale z hlediska ústavního práva se domnívám, že Ústavní soud obtížně bude případně hledat argumenty pro to, proč církevní restituce jsou v rozporu s Ústavou České republiky, respektive případně s Listinou základních práv a svobod. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pane místopředsedo sněmovny, já vám děkuji za návštěvu ve studiu, za rozhovor. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Děkuji za pozvání. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Hezký večer. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda strany a Poslanecké sněmovny /ODS/:

Krásný večer. 

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel